Nejlepší české bonsaje - soutěžní výstava aneb vyhrála to Mochna křovitá od Pavly Vránové z Pardubic

07.09.2021 17:17

 

Nejlepší české bonsaje

2. - 5. 9. 2021

Japonská zahrada

 

 

Bonsaje, to je zvláštní druh skutečného umění. Jenže umění, které je časově neohraničené. Jednotlivá bonsaj, tedy vytvářený artefakt, totiž není nikdy "hotov". Roste, v péči svého spolutvůrce prospívá, ale sám od sebe se mění v průběhu ročních období.  Ale – a to je potěšitelné a povzbuzující pro pěstitele, s přibývajícími lety – krásní…

 

 

Japonská zahrada v Botanické zahradě Praha je plná bonsají stále, ale o prvním letošním zářijovém víkendu jich tam přibylo. Konala se zcela nová akce - první soutěžní výstava. A bylo to vážné, protože porotu tvořili odborníci z oboru, účastníky byli zkušení a vášniví pěstitelé, představující zde svá vrcholná díla. Výstava se tak stala především přehlídkou toho nejlepšího od pěstitelů z České republiky. Nakonec byla za vítěznou označena Mochna křovitá, dílo Pavly Vránové z Pardubic.

 

 

 

Tradiční výstavu ozvláštnila soutěž

 

Výstava našich nejlepších bonsají už nějaký ten rok běží a je vyhledávaná zájemci i naprostými lajky. A protože vše se má nějak vyvíjet, aby to nestagnovalo, vymysleli organizátoři pro letošní ročník novinku, soutěž mezi vystavovateli. Tím vstoupil letošní ročník přehlídky nejlepších bonsají od předních českých pěstitelů do dějin této pravidelné výstavy. Dodejme, že ani sama pořadatelská instituce Botanická zahrada Praha nezůstala pozadu a i ona nabídla ke zhlédnutí nejlepší exponáty z vlastních sbírek.

Jen pro názornost, uvádíme částečný výčet lokací, odkud dorazily na výstavu exponáty. Potěšující bylo, že zastoupeny byly jak bližší Čechy, tak i vzdálenější Moravy. Objevili jsme výpěstky z Libochovic, Veltrus, Děčína, Loun, Chomutova, Prahy, Jindřichova Hradce, Mělníka, Benešova, Hradce Králové, Pardubic, Třince, Ostravy, Uherského Hradiště, Ústí nad Orlicí, Libčan a ještě další.

 

 

Jako vždy nechyběl velvyslanec Japonska 

 

Akci samozřejmě moderovala tisková mluvčí Mgr. Michaela Bičíková, ale oficiálně výstavu

Nejlepší české bonsaje zahájil opět velvyslanec Japonska, Jeho Excelence Hideo Suzuki. A my jsme mohli obdivovat jeho téměř perfektní češtinu. Za jakési kmotry či patronky výstavy byly přizvány populární herečky, sestry Aňa a Ester Geislerovy. To že se této role ujaly a pozvání přijaly, nebylo náhodou. Obě totiž mají k Japonsku velmi blízký vztah. Tradičně nechyběli ani zástupci Česko-japonské společnosti, pochopitelně také členové České bonsajové asociace a v neposlední řadě i představitelé trojské botanické zahrady.

 

 

Pastva pro oči i duši

 

Na výstavě se podařilo shromáždit, téměř bonsajový les. Mohli jsme si prohlédnout bezmála osm desítek (!) bonsají od pěstitelů z různých koutů České republiky. Převažovaly mezi nimi nejrůznější lokální dřeviny. Jako živý důkaz, že i naše dřeviny mohou – když jsou v dobrých rukách vedených znalostmi a umem svých pěstitelů – směle konkurovat bonsajím vznikajícím z exotických dřevin. Objevili jsme tu ale i ty výpěstky exotické. Od tamaryšku, přes akácie a portulakárie až po fuchsie. Ale výčet by byl ještě delší. Jak už bylo zmíněno, výstavu naplnily bonsaje nejen hostů, ale stranou nezůstali ani takříkajíc domácí. Díky tomu jsme mohli vidět také víc než stoleté stromky, pýchu a chloubu, ale také výsledek umu a péče, odborníků z trojské zahrady.

 

 

Bohatý doprovodný program

 

Samozřejmě, že celá akce, neprobíhala jen pasivně jako výstava. Přehlídku – jako každý rok - doprovázel bohatý program, soustředěný do víkendových dnů, který nám přiblížil především jádro věci, tedy asijské umění tvarování stromů, ale také nás seznamoval s japonskou kulturní tradicí. Brán byl pochopitelně také zřetel na pěstitele, a nejen ty zde právě soutěžící, kteří tvořili značné procento přítomných, tak byl jako doplněk připraven odborný prodej bonsají a doplňkových rostlin. O podrobnostech celé akce a jejím detailním programu jsme informovali již před začátkem akce v našem článku (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nejlepsi-ceske-bonsaje-soutezni-vystava-aneb-tip-na-vikend-botanicka-zahrada-v-troji/ ).

 

 

Do soutěže zasáhl i ředitel Botanické zahrady Praha

 

Kromě hlavní ceny, Ceny ředitele Botanické zahrady hl. m. Prahy, udělené bonsajistce, paní Pavle Vránové z Pardubic, za její Mochnu křovitou, byly uděleny i ceny další. Vystavená díla oceňovala i Česká bonsajová asociace a japonský velvyslanec.

Uvádíme tedy kompletní přehled cen a jejich nositelů.

„Cenu ředitele Botanické zahrady hl. m. Prahy a první místo získala bonsajistka Pavla Vránová z Pardubic s mochnou křovitou (Potentilla fruticosa), druhou cenu získal Petr Herynek z Prahy, který vystavil žlutodřev americký (Zantoxylum americanum) a třetí místo přidělil ředitel botanické zahrady Liboru Kajšovi z Nedakonic za jeho buk lesním (Fagus sylvatica).

Cenu České bonsajové asociace získal Vladimír Došek z Horních Počapel s bonsají borovice blatky (Pinus uncinata).

Velvyslance Japonska v ČR, Jeho excelenci Hideo Suzuki, nejvíce zaujala bonsaj ze sbírek Botanické zahrady hl. m. Prahy, a to buk lesní (Fagus sylvatica), který je poměrně mohutného vzrůstu a je výrazný svou zajímavou miskou.“

 

 

Nechyběla slova obdivu

 

Samozřejmě měl svůj vstup ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy, Bohumil Černý. Připomněl nám, že přehlídka bonsají se letos koná již po šestnácté a pak se vyjádřil přímo k letošnímu – soutěží ozvláštněnému ročníku:

„Letošní expozice představuje ty nejlepší bonsaje od předních českých pěstitelů. Poprvé jsme uspořádali soutěžní výstavu. Bylo velmi těžké vybírat vítěze, představuje se totiž skutečně to nejkvalitnější od českých bonsajistů. Vystaveny jsou i cenné exempláře ze sbírek naší botanické zahrady, některé jsou více než sto let staré. Bylo mi ctí přivítat u nás v botanické zahradě japonského velvyslance Jeho Excelenci Hideo Suzuki s chotí, kteří nás poctili svou přítomností. Také si velmi vážím toho, že výstavu spolu s námi zahájily dvě dámy, herečky Aňa a Ester Geislerovy,“

 

 

Uznání od velvyslance Japonska

 

Jeho excelence Hideo Suzuki, velvyslanec Japonska v ČR, zjevně spokojen ocenil nejen diplomaticky, ale opravdu srdečně výstavu jako takovou, ale i kvalitativní úroveň vystavených exponátů. To vše – jak už předesláno výbornou češtinou:

„Ze srdce děkuji botanické zahradě za její dlouhodobé úsilí v propagaci japonské kultury. Pestrý program, který doprovází tuto výstavu, zahrnuje ukázky ikebany, čajového obřadu, bubenické vystoupení či představení divadla kjógen. Doufám, že návštěvníkům přinese hezké zážitky a přispěje k jejich sblížení s japonskou kulturou. Minulý rok oslavily Japonsko a Česká republika sto let vztahů. Těším se na pokračování spolupráce s Botanickou zahradou Praha a posilování česko-japonského přátelství do další stovky let.“

 

 

Kdo nepřišel, zaváhal…

 

Bonsaje jsou v Japonské zahradě v Troji stále. A jsou stejně krásné jako ty soutěžní. Ale pokud jich je o osm desítek víc a k tomu probíhá pestrý program, je to přece jen něco jiného. Ale nic není ztraceno. Kdo nepřišel letos, může přijít za rok, protože akce se bude opakovat.

Je však také možné, že akční ruch, není pro někoho tím pravým prostředím k meditaci mezi krásou přírody a zavítá do japonské zahrady raději jindy, kdy zde bude vládnout až povznášející klid. Budiž. Vždyť právě Japonská zahrada je jednou z nejoblíbenějších expozic trojské botanické zahrady. Rozkládá se na ploše 0,67 ha. A právě zde vysadil kdysi sakuru - v rámci projektu Kořeny osobností – při své návštěvě zahrady prezident Václav Havel a v její blízkosti lze objevit také borovice Thunbergova, která svým tvarováním připomíná bonsaj, a tu zde vysadila pro změnu někdejší ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová. I když my, běžní návštěvníci, asi nikdy nebudeme vyzváni k výsadbě nějaké rostliny na území trojské botanické zahrady, nic nám nebrání vypravit se sem a pobýt, meditovat, relaxovat a duševně odpočívat.

 

 

Text: Marie Kubíčková, DiS. a Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, Dis.   

 

Nejlepší české bonsaje

2. - 5. 9. 2021

Japonská zahrada

Podrobné informace o akcích Botanické zahrady Praha najdete na stránkách https://www.botanicka.cz/clanky/akce/prehled-nasich-akci.

 

Nejbližší akce:

 

18. - 19. 9.

Oslava sklizně vína na vinici sv. Kláry

 

23. 9. – 10. 10.

Orchideje – miniatury a giganti Ekvádoru

 

11. – 26. 9. 

Živá krása sušených plodů

 

15. – 31. 10.

Dýňový podzim

 

26. 11. – 17. 12.        

Džungle, která nespí 

 

 

Více k tématu:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/bonsaje-aneb-devet-dni-s-miniaturnimi-drevinami-v-japonske-zahrade/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ve-stinu-bonsaji-a-v-zari-penisniku-rododendronu-aneb-svezi-setkani-nejen-s-japonskymi-stalezelenymi-japonskymi-drevinami/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vystava-bonsaji-aneb-stiny-a-svetla-v-japonske-zahrade-v-botanicke-zahrade-v-troji/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/poridme-si-zahradu-japonskou-aneb-proc-jsou-tak-krasne-/