Nebojme se narkózy aneb když lokální umrtvení nestačí!

09.04.2013 09:07

Nebojme se narkózy aneb když lokální umrtvení nestačí!

 

V nedávné době došlo k několika úmrtí mladých osob v souvislosti s plánovanými výkony v celkové anestézii. Opět tak vyvstala otázka bezpečnosti anestézie vůbec a  především pak té celkové.

 

Položme si tedy otázku, co je to vůbec je anestézie? Odpověď zní: Je to zajištění bezbolestnosti operačního či náročného diagnostického výkonu. Bez anestézie (bez znecitlivění) by tyto výkony nebyly možné.

 

Historie

Dříve operace, tak jak je známe dnes, nebyly plánované. Taková možnost byla prostě vyloučená. A důvod, neznali narkózu. Až do 1. pol. 19. století vykazovaly také operace většinou až 50% úmrtnost.

 

Co způsobil objev narkózy?

Po objevu narkózy byla provedena první operace. Naplánované a připravená. Stalo se tak v říjnu 1846 v Bostonu, USA. V našich zemích se totéž uskutečnilo až v únoru 1847. A pro srovnání – v roce 2008 bylo jen v Česku provedeno 837 920 anestézií. V průměru téměř  desetině naší populace.

 

Co bychom měli znát o anesteziologii

Anesteziologická péče obnáší:

- předoperační vyšetření a přípravu

- podávání anestézie při operaci

- pooperační péči

 

Před operací se svěřme svému anesteziologovi. Máme na to právo!

My jako pacienti bychom si měli promluvit s anesteziologem, který bude přítomen naší operaci, a nesnažit se mu nic zatajit. Od toho jaké bereme léky, přes to, jaké máme alergie, až po vyjevení svých lidských obav. A chovejme se asertivně, to znamená, nebuďme pasivní. Jde přece o naše zdraví a mnohdy i o náš život. A hlavně, máme na to plné lidské i juristické právo. A měli bychom si být vědomi, že páni lékaři ručí za postup, nikoli za výsledek....

 

Operace a pooperační péče

V období operace a během dvou následujících hodin mají anesteziologové za úkol zabránit morbiditě a růstu nákladů, přičemž v současnosti připadá jedno úmrtí na pět tisíc operací. Důvody jsou ale různé. Když se to vezme ale ze statistického hlediska, tak riziko takovýchto nehod je nižší než například počty úmrtí v silničním provozu. Nicméně je každá operace vždy závažným zásahem do fungování organismu a naprosto bez rizika nebude nikdy žádná.

 

Jdeme na operaci!

Zvažujme tedy vždy potřebnost operačního výkonu a uvědomme si vždy i onu malou, ale vždy přítomnou míru rizika. Málo se ví, že u nás, je podávání anestézie - na rozdíl od řady vyspělých evropských zemí - výlučně výsadou lékařů. Jejich profesní zdatnost je navíc hodnocena náležitou zkouškou. Připočteme-li tedy k tomu navíc fakt, že standardní vybavení pracovišť zdravotnickou technikou je v souladu se situací ve vyspělých evropských zemích, není důvod k obavám s narkózy. Naši lékaři jsou uznáváni a vyhledáváni i v zahraničí, kam – jako důsledek tohoto faktu – také k naší škodě odcházejí, neboť tam pak pracují za nesrovnatelně lepších finančních podmínek.

 

Je stále více operací...Proč?

Odpověď je logická: Neustále roste počet dopravních úrazů, úrazů v rámci adrenalinových sportů a v důsledku požívání drog a alkoholu,

 

Perlička…

Vezmeme-li do úvahy, že plných třicet procent pacientů po narkóze zvrací, lze říci, že ne vždy je práce anesteziologa zrovna prací elegantní. Nicméně je to práce velice potřebná. Z hlediska nás pacientů i z hlediska lékařů provádějících své zákroky pod naší narkózou.

 

…vedlejší účinky anestézie…

Nic není v medicíně stoprocentní. U některých pacientů narkóza může ovlivnit nervovou soustavu, a dokonce i např. urychlit Alzheimerovu nemoc. Jistou výhodou je možnost lokální narkóza. Jde-li to, tak raději zvolíme místo celkové narkózy, místní znecitlivění. Pooperační hojení pak bývá mnohem snadnější a rychlejší.

 

 

… na závěr

 

Zneklidňující zpráva o zdravotním stavu oblíbeného skladatele Petra Hapky (8. 4. 2013)!

Známý skladatel Petr Hapka (68 let) byl hospitalizován na psychiatrii v pražských Bohnicích. Úspěšnému skladateli prý natolik ublížila narkóza po nedávné operaci kyčle, že začal trpět výpadky paměti, a dokonce nepoznával, kde bydlí. Lékaři tak mají podezření na Alzheimerovu chorobu, které nasvědčují všechny příznaky, píše deník Blesk s tím, že zatím probíhají příslušné testy a čeká se na výsledky. „Ptal se, jak se dostane do svého baráku,“ prozradil jeden ze starousedlíků z Okoře, kde Hapka žije. A právě zhoršená orientace a zmatenost patří k projevům této nemoci. Někteří pacienti dokonce mohou zabloudit i ve vlastním domě. ■

Zdroj:: Super.cz

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: Internet