Naskle, balíme! aneb když my čtyři skláři v Ateliéru skla již končíme a do světa se hodláme vydat …máme na to!

18.06.2018 09:56

UMPRUM/Galerie UM - Praha

16. 6. - 14. 7. 2018

 

Na vernisáži samostatné výstavy Naskle, balíme!, výstavy děl čtyř čerstvých diplomantů z Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která se uskutečnila v rámci celoškolní přehlídky Diplomky a bakalářky 2018/letní semestr, nás na www.www-kulturaok-eu.cz nejvíce zaujala netradiční instalace vystavených skleněných exponátů. 

 

 

Zavěšené poloprůsvitné materiály,

zpravidla užívané k balení skla před transportem,

se v případě výstavy staly architektonickým prvkem instalace.

Prostorové členění přineslo možnost nerušeného vnímání jednotlivých děl

a v závěru výstavy umožnilo nahlédnout na všechny práce zároveň.

Rozmanitost vystavených děl a tvůrčích přístupů odráží jak charakter skla,

které nabízí nepřeberné možnosti zpracování,

tak současně zpřítomňuje prostředí samotného ateliéru,

který pod vedením Ronyho Plesla a za asistence Kláry Horáčkové

propojuje řemeslný um, osobité výtvarné vyjádření a design.

Vystaveným pracím je tak společné překračování oborových hranic,

ať už se jedná o konceptuální instalaci skleněných desek Jany Němcové,

neonové kříže Davida Černého,

vizuální poezii odlesků svítidel Michaely Doležalové,

či povrchově rozostřené vázy Sebastiana Kitzbergera.

 

Svou koncepcí výstava Naskle, balíme! navázala

na předchozí instalaci klauzurních a semestrálních prací studentů Ateliéru skla,

přičemž vybrané realizace budou představeny na podzim 2018

u příležitosti ateliérové přehlídky v Londýně.

Výstava diplomových prací tak představuje nejen fyzické,

ale i pomyslné ohlédnutí se za společným působením v jednom ateliéru

a uzavírá etapu studia na vysoké škole.

Tak tedy naskle a brzy na viděnou!/

(zdroj: tisková zpráva)

 

David Černý

-

jeho diplomová práce Neonový démon/Neon Daemon tematizuje historii, technologii a užití neonových výbojek. David se zaobírá rozličnými aspekty neonů, které byly v minulosti používány v reklamním průmyslu, ale také sloužily jako formální nosiče uměleckého vyjádření. Práce akcentuje jedinečnost technologie neonů, jakožto matérie autonomního světelného objektu vyvázaného z prostředí reklamy. Stěžejním momentem objektů se stává jejich střed ve tvaru skleněné koule, jíž neony procházejí. V Davidově tvorbě dlouhodobě zaujímá klíčovou pozici jednoduché tvarosloví s propracovanými a nevšedními detaily.

 

(Pozn. autorky- instalované neony jsou v červené a modré barvě!)

 

Michaela Doležalová

-

ve své diplomové práci Senseware představila hutně tvarovaná ambientní svítidla.

Soubor stojacích lamp s variabilními světelnými režimy a intenzitami záření

vychází z cirkadiánních rytmů lidského organismu,

které jsou mnohdy narušovány umělým modrým osvětlením.

Organický povrch skleněných svítidel vytváří subtilní hru světla, stínů a odlesků,

čímž se proměňuje atmosféra i samotné prostředí.

Doležalová tvoří pod vlastní značkou Goddess Light

a soustavně se věnuje designu svítidel,

skrze něž vytváří rozmanitá intimní prostředí.

 

 

Sebastian Kitzberger

-

 

 

 

 

 

 

 

 

cílem jeho ucelené kolekce váz Crust (hutní foukané sklo do dřevěné formy) je reinterpretace umělecko-řemeslné tradice hutně tvarovaných skleněných váz. Podstatná je především rehabilitace tvarosloví a inovace klasických dřevěných forem. Do konečného výsledku se tak propisuje jak formální dokonalost skleněných váz, tak autorské motivy a přírodní struktury samotných dřevěných forem. Sebastian se věnuje designu i volné tvorbě, přičemž mnohdy experimentuje a formálně i obsahově reinterpretuje sklářskou tradici.

 

 Jana Němcová

-

klíčovým tématem její diplomové práce Chiméra je interpretace subjektivního vnímání barev.

Do instalace se propisuje kombinace sklářských technologií i materiálů,

přičemž vrstvením dílčích barevných desek a objektů tematizuje barevné spektrum i možnosti jeho vnímání.

Ústřední úlohu zaujímá barva, vjem stejně tak všeobecně známý a často popisovaný,

jako subjektivní, smyslový a těžko uchopitelný.

Němcová ve své tvorbě vychází z inspirace přírodními jevy,

které tvůrčím způsobem převádí do skla či jiných materiálů.

 

Vystavující: David Černý, Michaela Doležalová, Sebastian Kitzberger, Jana Němcová

Kurátoři výstavy: Alena Štěrbová, Kamila Huptychová, Nikol Vlčková

Architektura výstavy: Eduard Seibert

Grafický design: Luciana Kvapilová, Matej Vojtuš

Fotografie: Lenka Glisníková

Produkce: Alena Štěrbová, Šárka Váňová

Překlady: Tereza Bartošková

 

110 00 Praha 1

nám. Jana Palacha 80

Máme otevřeno: po - so: 10.00 -18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (2018)

 

 

Vysv.: cirkadiánní = každodenní, opakující se každý den

www.umprum.cz