Nagy ENZOE Zoltan: Keďsom bol mladý /When I was young aneb když není nic krásnějšího než žena …žena byla, je a bude…

26.07.2017 10:49

Dům národnostních menšin/DNM – Praha

22. 7. – 21. 8. 2017

 

 

 

 

Na vernisáži nové výstavy v DNM Praha za osobní účasti autora Enzoa (umělecké jméno) jsme se seznámili s jeho 15 zobrazenými akty (oleje na plátně) a s několika černobílými fotografiemi. Výstavu zahájil ředitel bratislavské Galérie Artem - Phdr. Ľuboslav Moza, historik umění slovy...

že výstava představuje to nejnovější z  tvorby umělce střední generace, a to dva autorovy zájmové okruhy. Malbu a fotografii. Ženské tělo a člověka v zajetí světa. Až expresivní dynamická malba a klid fotografií harmonizují výstavní kolekci do vnímavého pocitu štěstí.  Zobrazovaná žena je tu ta, kterou potřebujeme, silnou, krásnou, plnou emocí a energie, ona sama však na obrazech tvář nepotřebuje, je to autorova oslava ženy…je to obdiv k ženě jako takové – představuje  krásu, lásku, smyslnost, životní energii, duševní bohatství, je to žena, která tvoří náš svět, žena, která  když miluje, tak do toho dá veškerou svou energii… protože umělec Nagy ENZOE Zoltan kreslí jen to, co vidí…

 

Jeho tvorivý potenciál sa však naplno uplatňuje v monumentálnej maľbe, kde šokuje pohľadom na život a jeho pravdy prikázania. Autor má vo svojej tvorb eiba jeden motív ženskej krásy. A pracuje iba s jednou témou v jej najpestrejších rovinách. S psychológiou vzťahov surreálneho a živého života. Kruto a pritom jasne a pôsobivo. Zlo nevie jestvovať, keďsa mu strhne náustek večného úsmevu pretvárky a podrazov.“

Phdr. Ľuboslav Moza, kunsthistorik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy ENZOE Zoltan (* 1970 v Komárně)

 • žije v Medzibodroží, v Malom Horeši
 • studoval na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Košicích, ale maturoval na Gymnáziu s vyučovacím jazykem maďarským v Košicích
 • studium na teologickej fakultě Karlovy univerzity v Praze
 • přitom na AMU navštěvoval kurzy umělecké fotografie
 • uměleckou dráhu začal fotografováním (vzor = fotograf Tibor Huszár)
 • zač. 90. let 20. stol. pod vlivem svého otce Menyhérta Tiszaiho Nagya začal malovat
 • do tajů malby ho zasvěcovali košičtí malíři Štefan Filep a Dušan Baláž
 •  učil se podle obrazů starých mistrů.
 • je člen TICCE – združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia v Královskom Chlmci
 • je zakládající člen Domu tvorby v Aranyosapáti a Tvorivej dielne v Csarode (Maďarsko)
 • je pravidelný účastník výtvarných plenérů TICCE
 • je jediným organizátorem výtvarných táborů v Aranyosapáti a Csarode

 

Dům národnostních menšin hl. m. Prahy je zařízení hl. m. Prahy,

 • které napomáhá k porozumění mezi národnostmi a k překonávání předsudků občanů vůči některým etnikům a národnostem
 • v němž hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. m. Prahy
 • v němž podstatnou roli bude hrát činnost národnostních menšin zaměřená na děti a mládež národnostních menšin
 • v němž roli hraje komunikace a spolupráce s dětmi a mládeží pražských škol a dalších volnočasových školských i kulturních zařízení
 • v němž roli hraje komunikace a spolupráce mezi národnostními menšinami na území hl. m. Prahy
 • v němž důležitou součástí práce národnostních menšin je sehrávat komunikace a spolupráce národnostních menšin s majoritní společností
 • které ve své činnosti hledá možnosti spolupráce s dalšími organizacemi multikulturního zaměření a s organizacemi integrujících se cizinců

 

Zastoupené národnostní menšiny: bulharská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 00 Praha 2

Vocelova 602/3

Máme otevřeno: denně 9.00 – 19.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: internet)

Foto: © Ing. Olga Koníčková