Nadia Surel - HOME SWEET HOME aneb návrat do rodného domu aneb moje Bulharsko je v Ústí nad Labem

30.11.2021 18:53

 

Nadia Surel

HOME SWEET HOME

22. 11. – 25. 12. 2021

Bulharský kulturní institut v Praze

 

 

„Můj domov v Ústí nad Labem je jako bulharská oáza. Tam je moje Bulharsko. Ode dveří nás vítá velký stůl, který je pro bulharské hostitele zásadní. U mě doma vládne teplo a přírodní materiály, všechny charakteristické elementy každého bulharského domova.“

Nadia Surel

 

 

Nadia Šurelova Novotná, uměleckým jménem Nadia Surel, žije a tvoří již dvacet let v Česku. A už více jak patnáct let se zabývá interiérovým designem. A proto i její expozice instalovaná v Bulharském kulturním institutu není zdaleka jen výstavou jako takovou, ale je komponovaným uměleckým dílem tvořícím jeden celek připomínající autorčiny kořeny a místa, kde vyrostla a vystudovala.

 

 

Autorská expozice HOME SWEET HOME

 

Vytváří-li se jakákoli expozice, zejména ta umělecká, je třeba se nejprve zamyslet nad tématem budoucí výstavy.  Zda je vůbec zvolené téma zpracovatelné, je-li ke zpracování dostatek prostoru i odpovídajících exponátů. O čem výstava, či spíše instalace, vytvořená Nadiou Surel v BKI bude, bylo autorce jasné od počátku. O její rodném domě. A také komu je instalace určena, bylo zřejmé – nám Čechům, kterým umožní jakousi rodinnou návštěvu v jakémsi přeneseném rodném domě autorky.  

Následovalo rozhodování o tom jak prostor výstavní síně BKI využít. Jaké exponáty je třeba umístit a v jakém uspořádání. I zde měla Nadia jasno. Stačilo si vybavit interiér rodného domu. S ústředním bodem, jímž je stůl, u kterého se hovoří, setkává, jí, studuje, pracuje  i odpočívá.  Pak tu musí být místo na spaní a doplňky typické pro nejen autorčin rodný dům v Bulharsku. Jkao interiérová designérka si poradila i s touto otázkou. A vystavené exponáty v prostoru galerie nastylizovala v duchu interiéru svého rodného domu.

 

 

Stačí vejít a jsme v Bulharsku

 

Výstavy v BKI na něž jsme nám přátelským týmem tohoto střediska pravidelně zváni a o nichž tak rádi na www.www-kulturaok-eu.cz informujeme nám Čechům přibližují přední tvůrce uměleckých děl a proudů ve výtvarném umění, které charakterizují bulharskou uměleckou scénu. Tu současnou i tu přetrvávající věky. Ale zatím nikdy nevznikla v BKI výstava sdílející ducha bulharského žití, obyčejného, všedního. Pravda mnozí jsme už v Bulharksu byli, na dovolené, a byli jsme dokonce ubatování v soukromí, u moře. Ale to pořád není to niterné bulharské, protože to byla jen transformace bulharství  pro turisty, cizince. Tak snad i proto, se Nadia Surel pokusila představit vhled do života a atmosféry žití Bulharů, ve stylizované vzpomínce na svůj rodný dům.

 

 

O autorce

 

Nadia Surel je původem bulharská umělkyně a interiérová designérka, která před dvaceti lety přesídlila z bulharského přímořského městečka do českého Ústí nad Labem. Svou expozicí v BKI, podle svých slov, uzavřela tuto životní etapu a obrací se sama k sobě.

Mnoho detailů, které na výstavě nalezneme, je dovezeno z autorčiny rodné burgasské vesničky Jasná Poljana. Jedním z takových exponátů je i svatební koruna pro nevěstu, kterou Nadia vyrobila z látek ze šatů po její babičce Naděždě, jejíž jméno také nosí.

Bulhaři jsou velice silně spjati se svými tradicemi a folklorem.

„Náš folklor je pestrý, krásný a určuje i bulharský vkus, což se odráží v našem oblečení a zařízení domu. První roky, co jsem žila v Česku, jsem si pravidelně z Bulharska vozila mušle a sklenici domácí čalamády. Teď už si nic nevozím, protože ve mně je vše bulharské, Bulharsko je i všude kolem mne – v práci i v umění.“ říká Nadia Surel.

Nadia Šurelova Novotná, nyní trvale žije a pracuje v Česku, pod uměleckým jménem Nadia Surel. Vystudovala Výtvarnou akademii v Sofii a u nás se zabývá interiérovým designem. Říká, že se cítí být umělcem prostoru, místností, ve kterých žijeme, kde se odehrávají naše životy: „Hodně mě zajímá, jaký má samotný prostor na nás vliv, jak se nám daří v něm žít v rovnováze. To je pro mou práci velmi důležité.“dodává Nadia.  

 

 

Autorka o sobě

 

„Přišla jsem z moře - mé oči jsou ještě plné fíků, soli a perleťových mušlí. Vždyť pocházím ze starého přímořského městečka Alan Kajrak Alan Caireac Salihler. Krásného slunného místa, jehož nynější název je Jasná Poljana.

Moře mě velmi ovlivnilo. Především linie horizontu, nekonečno a to, co je za ním…

Zajímá mě umění, které vidí a cítí… umění, jako způsob komunikace, jako vyjádření pozice, jako hra…

Díky interiérovému designu mám možnost experimentovat, kombinovat a zkoumat nové techniky a materiály.

A také možnost poznávat lidi, a to mě obohacuje a inspiruje…

Vždyť vše, co člověka obklopuje, promlouvá o něm i k němu samému.

Když snad zapomene kým je, tak mu to věci sami připomenou…“

 

 

Vizitka Nadji Surel

 

  • Studium:

Střední umělecká škola, Bulharsko, Burgas, specializace “učitel malování”, 1991

Marketing and Design Institut, Bulharsko, Sofia, móda a design, 1992

Národní umělecká akademie “Nikolaj Pavlovič”, Bulharsko, Sofia, specializace design a textil, 1999

Řada soukromých výstav a účastí na kolektivních exhibicích

 

  • Další aktivity:

Zakladatelka mezinárodního sympózia Plastického a vizuálního umění “Allan Kairiak” / “Via Pontica”, Bulharsko, Jasná Poliana, 1999

Spoluzakladatelka muzea L. N. Tolstého, Bulharsko, Jasná Poliana, 1998

Vedoucí školy výtvarného umění pro děti, Burgas, Bulharsko, 2000

Od roku 2000 žije a pracuje v České republice

Kromě své umělecké a pedagogické činnosti se zabývá návrhy a realizacemi bytových, kancelářských a veřejných interiérů, užitným a grafickým designem, autorskou tvorbou dekorací a interiérových doplňků.

 

V roce 2016 otevřela vlastní interiérové studio, které je dle její charakteristiky prostorem pro umění a design, současně showroom, ale také ateliér a dílna, a hlavně místo setkávání a pořádání seminářů a kurzů.

Letos připravuje rozšíření studia a otevře galerie nazvané INTERIEROVINKY.

 

Text: Richard Koníček, Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS.

 

 

Nadia Surel

HOME SWEET HOME - Návrat do rodného domu.

autorská expozice

22. 11. – 25. 12. 2021

Bulharský kulturní institut v Praze

Galerie BKI - Praha, Klimentská 6, Praha 1

www.bki.cz

 

Více informací:

https://bki.cz/czev/home-sweet-home-navrat-do-rodneho-domu/

 

https://www.facebook.com/pages/Bulharsk%C3%BD-kulturn%C3%AD-institut-v-Praze/468623459825445?sk=timeline

 

https://twitter.com/BKIPraha

 

Více o autorce:

 

https://nadiasurel.net/