Nádech věčnosti skladatele Jana Zástěry aneb Bohemian Heritage Fund představil nové CD

25.01.2024 17:25

 

 

Jan Zástěra

Nádech věčnosti

Oratorium k poctě svaté kněžny Ludmily

CD od 24. 1. 2024

k dispozici na streamovacích platformách

Spotify, Apple Music, Deezer či YouTube

 

 

 „Uvedení oratoria Nádech věčnosti se zapsalo do naší paměti jako

historicky ojedinělý a povzbuzující projekt.

Během tří zastavení vystupující umělci s rostoucí jistotou předávali divákům svou inspiraci. Zářila i Soňa Červená ve svém velkolepém odchodu, ještě jednou, naposled.

A nyní držíme v ruce nahrávku jako mocnou vzpomínku a poselství věčnosti.

V námětu Jana Zástěry se epický příběh přesunul vysoko nad zemi a nabídl

drama o vině a jejím odpuštění, o Času, o tom, kdo jsme, lhostejno zda před staletími či dnes. Je to velké, semknuté a pravdivé dílo.“

JUDr. Pavel Smutný, president Bohemian HeritageFund

 

 

„Nakonec není oratorium jen o Ludmile nebo o Václavovi, jako spíše

o nás a o pravdivosti a zodpovědnosti v tom, jak se díváme na svět,

na ně, na sebe, na Pána Boha,

a co si z toho všeho bereme pro sebe a pro ostatní.

Role Ludmily příliš nevstupuje do děje,

pohybuje se nad veškerým hemžením a hovoří jiným, metaforickým jazykem, jako

postava mající hlubokou mystickou zkušenost jednoty s Bohem i s věčností.“

autor oratoria Jan Zástěra

 

(Jan Zástěra, president BHF Pavel Smutný a Dominik kardinál Duka)   

 

Významné české dílo se - doslova - nadechlo do věčnosti

 

·         Bohemian HeritageFund představila nové CD Nádech věčnosti – oratoritum k poctě svaté kněžny Ludmily skladatele a básníka Jana Zástěry.

·         CD bylo slavnostně pokřtěno během večera v Českém klubu Obecního domu, kde vystoupil tenorista Petr Nekoranec za doprovodu klavíristy Miroslava Sekery se Sonety Williama Shakespeara a skladbou Abendlied, které zkomponoval Jan Zástěra.

 

(Miroslav Sekera a Petr Nekoranec)  

 

Křest oratoria byl 19. 9. 2021, CD vychází 24. 1. 2024  

 

Oratorium Nádech věčnosti se věnuje odkazu sv. Ludmily.

K příležitosti 1100 let od její mučednické smrti jej složil mladý a oceňovaný skladatel a dirigent Jan Zástěra, mimo jiné také zástupce šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Rozsáhlou hudební skladbu vystavěl na významu Ludmilina odkazu pro současnost. Světová premiéra oratoria zazněla 19. září 2021 ve Vladislavském sále Pražského hradu, v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu.

Uvedli ho nadační fond Bohemian HeritageFund, Nadační fond Soni Červené, Arcibiskupství pražské a Kancelář prezidenta republiky.

 

(Dominik kardinál Duka)

 

Z Čech až do papežské baziliky

Po premiéře uskutečněné ve Vladislavském sále, následovalo provedení na festivalu Smetanova Litomyšl. V rámci našeho předsednictví České republiky v Radě Evropské unie následovalo provedení oratoria v Římě, v papežské bazilice sv. Jana, v tamním Lateráně.

 

(Soňa Červená, Řím, papežská bazilika, Laterán)  

 

Díky Bohemian HeritageFund - oratorium Nádech věčnosti i na CD

 

Všechna uvedení v režii Jiřího Heřmana měla neopakovatelnou atmosféru. Proto nadační fond Bohemian HeritageFund poskytl skladbě svoji podporu a tento významný kulturní počin zůstane zachován v podobě audio záznamu. Ve spolupráci s vydavatelstvím Českého rozhlasu Radioservis vychází Nádech věčnosti na CD.

Titulní roli Ludmily na něm ztvárnila legendární herečka a zpěvačka Soňa Červená, Drahomíru ztvárnila Lucie Hájková, Václava Petr Nekoranec, Boleslava Jiří Brückler

a Jarmila Lukáš Bařák.

Pod taktovkou autora a dirigenta Jana Zástěry nahrála dílo Severočeská filharmonie Teplice včele s koncertním mistrem Janem Zrostlíkem a spolupracoval i Kühnův smíšený sbor pod vedením sbormistra Jakuba Pikly.

 

(Petr Nekoranec)

 

Malý vhled do velkého díla

 

Hudební meditace o Ludmile, Drahomíře, Boleslavovi a Václavovi připomíná počátky národní historie a křesťanské kořeny národního společenství. Interpretuje prastarý příběh legendy o odvaze a demonstruje sílu lyrického umění. Neslouží však jen jako pohled na historická fakta. Autor Jan Zástěra si klade nové otázky, přináší dosud nevyřčené myšlenky, pracuje se symboly, hledá inspiraci. V jeho námětu světice promlouvá z nadhledu tisíciletí, sama v jinotajích ozřejmuje smysl svého poslání, nevyhnutelnost mučednické smrti a smrti vůbec jako doteku s věčností. Objevuje se zde také mystické podobenství starého vinohradu...

 

(Jan Zástěra)

 

Autor Jan Zástěra: „Při komponování je třeba vyjadřovat se srozumitelně“  

 

·         Skladatel, básník, dirigent a sbormistr Jan Zástěra absolvoval studia hudebních oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Týnské škole v Praze.

·         Působil jako sbormistr Brixiho komorního souboru a Collegiahortense a stanul v čele Trautzlovy umělecké společnosti, zaměřené na hudební tradice cisterciáckého kláštera v Oseku a na barokní skladatele Teplicka a Podkrušnohoří.

·         Je dirigentem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v hodnosti plukovníka.

·         V oboru skladby se věnuje jak duchovní, tak světské tvorbě.

·         Je autorem dvou symfonií, komorních oper a kantát (také k poctě českých světců České nebe), za jejichž cyklus obdržel ocenění od České biskupské konference.

·         Za oratorium Korunovace českých králů obdržel výroční cenu Ochranného svazu autorského.

·         V oblasti nové české vážné hudby byl třikrát vyhodnocen jako nejúspěšnější skladatel roku.

·         Věnuje se také badatelské a publikační činnosti.

 

Text: Eva Sochorová a Richard Koníček

Foto: Bohemian HeritageFund

 

(Jakub Skřejpek BHF, Jan Zástěra, Lucie Hájková, Petr Nekoranec,

Lukáš Bařák, Dominik k. Duka, Pavel Smutný BHF, Jaromír Císař)