Na hranici zobrazovaného prostoru aneb grafika je stále velmi otevřené médium

11.03.2015 11:11

Galerie  Hollar – Praha

 5. 3. – 29. 3. 2015 

Na slavnostním zahájení mezinárodní prodejní výstavy ´Na hranici zobrazovaného prostoru´ , kde jsme vystavili grafické práce polských, slovenských a českých umělců a malé komorní výstavy ´Theatrum Humanum´, připravené z výběru z grafické tvorby včetně ex libris a novoročenek Oldřicha Kulhánka u příležitosti  jeho nedožitých 75. narozenin,  jsme s kytičkou jarních květin  přivítali manželku Oldřicha Kulhánka.   

 

Výstavu zahájili předseda SČUG Hollar, Vladimír Suchánek, kurátorka výstavy doc. Lenka Vilhelmová a hudební vystoupení na violoncello nám připravil  Petr Hejný.

 

 

 

Hlavním cílem výstavy bylo dát dohromady umělce, kteří se zabývají hledáním nových zdrojů grafických materiálů, nacházením nových matric, včetně autorských technik tzv. own technic na základě vlastních experimentálních pokusů. Umělci jsou především z  Polska jako jedné z grafických velmocí na světě, a zároveň jsou tu i čeští i slovenští umělci, nejen grafici, ale i sochaři, skláři, keramici, malíři a ilustrátoři. Jejich vzájemná konfrontace dobře osvětluje přístupy autorů, kteří vycházejí z rozdílných principů a přístupů ke grafickému médiu. Shledáme zde také velmi alternativní matrice, které tak přibližují svou podobu v grafickém tisku či obtahu a vysvětlují tak vznik, který může být pro mnohé záhadou.

 

Obrazy jsou neopomenutelnou součástí naší lidské existence a civilizace. Reagujeme na měnící se skutečnost, která  je v neustálém pohybu – vyvíjí se. Často stojíme na hranici nového obrazu, který je ještě v mlhách, ale prostředky, kterémže pro jeho uchopení, jsou ´pouze´ výtvarné  …

(Lenka Vilhelmová)

 

My na www.www-kulturaok-eu.cz ještě doporučujeme  návštěvu další výstavy Oldřicha Kulhánka s názvem ´Tvář, tělo, svědomí´´, ale již jen do 27. 3. 2015 v galerii  ČSAV na Národní třídě!  

 

Zde nás také zaujal textík kurátora Richard Druryho

„Oldřich Kulhánek patří k předním českým grafikům a kreslířům posledního půlstoletí. Ačkoliv jej veřejnost nejvíce zná jako autora výsostně originálních českých bankovek, jeho soustavná tvorba představuje v širším měřítku jednoznačný vklad zejména do vývoje figurálního projevu v českém umění od 60. let  20. stol. Jeho grafické dílo, zpočátku vyjádřené zejména technikou leptu, od  80. Let hlavně technikou litografie, lze ve světle zmíněné skutečnosti vnímat jako stále nedostatečně reflektovanou hodnotu české kultury.

Příběh tvorby Oldřich Kulhánka je především příběh člověk a jeho tělesně prožívaného bytí. V jeho uhrančivých projevech se před námi rozprostírá nesmírná složitost a mnohoznačnost myšlenek, pocitů, vztahů a zážitků, které společně činí člověka člověkem. Kulhánkův pronikavý vhled, navazující na dílo řady tvůrců očistně kritického portrétu lidské psychiky, jakými byli například Pieter Brueghel starší, Hieronymus Bosch  a Hans Memling,  obnažuje podstatu naší lidskosti  se všemi jejími (i nepřiznanými) vadami.

Kulhánkova tvůrčí řeč vychází z neobyčejné schopnosti až mikroskopicky detailní analýzy krajiny lidskou těla jakožto hmatatelného odrazu existencionálních situací událostí našeho života. Jeho technicky mistrné figurativní zobrazování umocňuje tento psychologický portrét, který není pouhým realistickým popisem, ale výmluvným podobenstvím lidského ducha. “

  • Výstava je průřezem autorovou celoživotní tvorbou s důrazem na -  místy až sžíravou –společensko - kritickou rovinu jeho projevu.
  • Ve vystavených pracích sledujeme nekompromisně odmítavé postoje vůči všemohoucí agresi nacistické komunistické moci, vůči ´kafkovskému´ teroru  normalizačního útlaku, ale i vůči nenasytnosti a nelítostné soutěživosti kapitalistického způsobu života.
  • Práce Svatého Šebastiána ztvárňují téma spravedlivého člověk ochotného trpět pro svou víru. (Oldřich Kulhánek pro svůj nesmlouvavý osobní postoj vůči antihumánním praktikám komunistického režimu  byl v 70. letech uvězněn, a 20 let v persekuci).

(zdroj:  kurátor Richard Drury)

Máme otevřeno: denně 10.00 – 12.00 /13.00 – 18.00 hodin mimo pondělí

www.hollar.cz

Ve středu 18. 3. 2015/16.00 hodin  – zveme na komentovanou prohlídku  -

přítomni budou s námi Lubomír Přibyl, Lenka Vilhelmová, Šimon Brejcha

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková