Muzeum turistiky v Bechyni aneb vývoj turistiky v českých zemích (v kostce)…

19.04.2017 12:27

Muzeum turistiky - Bechyně

25. 3. 2017

 

 

 

 

 

Navštívili jsme - na týden - malebné jihočeské město Bechyni. Zajímalo nás mnohé. Už proto, že tam vedou i dávné rodové kořeny, vrostlé právě do okolí tohoto města. Náš zájem se ale samozřejmě obracel i ke kultuře. A měli jsme - přes krátkost pobytu - štěstí.

 

Ale možná vůbec největší ´trefou´ našeho pobytu v Bechyni byla naše účast při otevírání Naučné stezky ´Kolem opevnění Bechyně´. A díky této události bylo otevřené bechyňské Muzeum turistiky, které se nachází nedaleko historického náměstí T. G. Masaryka, v Široké ulici.

 

Muzeum turistiky v Bechyni

Po dlouhých letech hledání prostoru pro umístění Muzea turistiky v roce 2006 si Klub českých turistů (KČT) pronajal původní budovu židovské synagogy a 2. 7. 2006 v ní otevřel první Muzeum turistiky v České republice.

  • 2007:  Klub českých turistů (KČT) koupil sousední budovu vlevo od synagogy a v její části otevřel v roce 2008 stálou výstavu k 120. výročí založení KČT.

 

Muzeum turistiky v Bechyni

V hlavní lodi synagogy získáme přehled o místech významných pro historii české turistiky a o součástech infrastruktury potřebné pro turistiku, které ve své dlouhé historii vybudoval KČT.

 

Muzeum s řadou zajímavých exponátů nabízí obraz vzniku turistiky u nás - kdo s ní začal, kdo byli lidé, kteří se o ni zasloužili a jak jejich propracovaný systém tras, rozhleden či ubytování slouží do dnešních dnů. V prvním muzeu věnovaném tomuto tématu u nás nechybějí proto historické ani současné fotografie, ukázky map či nejrůznější výkonnostní i speciální turistické odznaky, které provázejí celou historii Klubu českých turistů.

 

Výsledkem jeho činnosti je přehledné značení sítě dnes už více než 40 tisíc kilometrů tras pro pěší a 30 tisíc kilometrů tras pro cykloturistiku, která je považována za jednu z nejlepších v Evropě.

Také zde získáme přehled o chatách KČT, které KČT vlastnil v roce 1948 (před jeho zrušením).

 

Získáme informace o hradních zříceninách, které se zachovaly díky dobrovolné činnosti členů KČT při jejich záchraně, uvidíme historické části turistického značení z přelomu 19. a 20. století, celkový přehled o současném systému značení turistických tras v České republice.

 

Dozvíme se o historii jednoho z nejdéle vycházejících měsíčníků v naší zemi (Časopis turistů  – Turista, vychází nepřetržitě od roku 1889).

 

V rámci instalace Encyklopedie na pokračování, jejíž text připravil Karel Charvát a ing. Richard Černý, si můžeme přečíst životopisy významných historických osobností, které se zasloužily o českou turistiku, stejně tak jako popisy historie 15 nejvýznamnějších odborů KČT.

 

Na dalších panelech se seznámíme s historií vzniku nejstarších evropských turistických klubů.

 

Uvidíme velkou sbírku turistických odznaků, příklady turistických průvodců KČT z přelomu 19. a 20. století, příklady map z období 1. republiky.

 

 

V čele výstavního prostoru jsme umístili elektronický exponát – interaktivní,  poloplastickou mapu Česka, na které jsou vyznačeny všechny existující rozhledny (218). Barevně jsou rozlišeny rozhledny dřevěné, kamenné (či cihlové) a ocelové. Před mapou je umístěn ovládací panel, ze kterého je možno najít postupně buď konkrétní rozhlednu nebo rozhledny v jednotlivých krajích či rozhledny v jednotlivých pohořích. Po vybrání konkrétní rozhledny je rozhledna zobrazena na velké plazmové obrazovce, umístěné nad mapou. V některých případech lze vyvolat i snímek starší rozhledny, která v daném místě stála. Vedle obrázků jsou pak zobrazena historická a technická data rozhleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámíme se s historií vzniku KČT v roce 1888, s historií prvního zahraničního zájezdu KČT a s úspěchy klubu na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 (rozhledna na Petříně, lanovka na Petřín, pavilon klubu na výstavě – později přenesen – dnes bludiště vedle rozhledny na Petříně).

 

Seznámíme se s jednotlivými etapami vývoje klubu, s postupným rozvojem časopisu turistů, se vznikem KČT v roce 1918, s členstvím prezidenta T. G. Masaryka v KČST (zakládající člen), s rozvojem pěší turistiky v průběhu prvních 60 let činnosti klubu a rozvojem lyžařské turistiky a lyžování, s rozvojem turistiky na Slovensku i na Podkarpatské Rusi, s činností KČST na území s národnostními menšinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme si prohlédnout tabuli – Síň slávy české turistiky, s portréty významných osobností české turistiky od roku 1888 až do současných dní (uvedeny mohou být pouze osobnosti, které již nežijí). Na výstavě se můžeme seznámit i s dobovými prvky turistické výstroje a výzbroje.

 

 

Máme otevřeno:  květen  -  říjen

Vstup: 50 kč

Otevírací hodiny stanovujeme vždy znovu pro každý kalendářní rok.

Kromě webové stránky jsou uveřejňovány v pravidelně vydávaných tiskovinách KČT jako je časopis TURISTA, Obrazový atlas turistických cílů, Kalendář akcí KČT aj.

 

 

 

Návštěvy zájezdů a skupin lze sjednat i na čas mimo otevírací dobu po předběžné dohodě na tel. čísle 728 980 575 (17-19 hod).

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková