Muzeum MHD Praha Střešovice aneb jezdíme koněspřežkou, elektrikou, metrem....

12.05.2013 15:11

Muzeum MHD Praha Střešovice  aneb jezdíme koněspřežkou, elektrikou, metrem...

 

Dne 30. dubna 2013 bylo, letos už - jubilejně - po desáté, otevřeno pražské muzeum Městské hromadné dopravy v bývalé vozovně ve Střešovicích. Sezona v tomto rozlehlém areálu plném všeho, co se týká bezmála dvousetleté historie veřejné hromadné dopravy v našem hlavním městě.  Letošní sezona potrvá až do 17. listopadu 2013.

 

Ale pozor! Pojem muzeum může vyvolávat pocit, že jde o statickou a zvetšelou instituci se zaprášenými exponáty. Omyl. Střešovická vozovna zdaleka není jen pouhým muzeem. Dosud funkční vozovna žije i nadále svým životem. A návštěvníci mohou její přítomnost sledovat stejně jako dávnou i nedávnou minulost dopravy v Praze.

 

Povozit se Prahou jako za starých časů

Z jedné z hal celého areálu jsou totiž dosud reálně vypravovány tramvaje. Ne ale ty současné, moderní, ale přímo některé z provozních souprav udržovaných a opatrovaných historických tramvají. Vyjíždějí odsud totiž na svoji trasu vždy o sobotách, nedělích a svátcích v letní sezoně. Je mezi nimi pravidelná „turistická“ okružní linka označená číslem 91 projíždějící okruhem nejkrásnější místa Prahy. Možná je ale také domluva na přistavení historických vozů  podle vlastního přání. Této možnosti samozřejmě využívají ponejvíce movití cizinci a turistické skupiny, ale ani tuzemští zájemci, toužící po romantice, nemají dveře vozovny zavřené.

 

Pro zvídavé zájemce

V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích je ukryta unikátní sbírka technických i věcných památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky. Jedná se o víc jak čtyřicet historických vozidel a bezpočet nejrůznějších dalších exponátů s hromadnou dopravou jakkoli spojených. Od modelů přes fotografie, historické dokumenty a třeba jízdenky až po plánky vedení tratí a jednotlivých linek v zrcadle času.

 

I sama vozovna má svou historii

Vozovna byla vybudována v roce 1909 v době, kdy nastal prudký rozvoj pražské hromadné dopravy pod hlavičkou Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, za jejímž kolejovým vozovým parkem stál především „český Edison“ František Křižík, konstruktér, průkopník a po určitý čas i provozovatel elektrické kolejové dopravy v Praze. Vozovna – která víceméně přečkala peripetie času ve své původní podobě-  je tak typickou ukázkou účelových dopravních staveb Elektrických podniků hlavního města Prahy z období počátků pražské městské hromadné dopravy. Svému účelu, tj. deponování a údržbě tramvajových vozidel, sloužila bez přerušení poctivě až do roku 1992, kdy byl její provoz ukončen a byla zahájena její adaptace na muzeum. Už v roce 1991 byla navíc vyhlášena technickou památkou.  No a před deseti lety, 14. května 1993, byla slavnostně otevřena pro veřejnost jako Muzeum městské hromadné dopravy v Praze. Historická hodnota zde nashromážděných exponátů je taková, že dne 21. července 1998 byl soubor 50 historických vozidel městské hromadné dopravy a 34 dalších sbírkových předmětů prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku.

 

Širší souvislosti nejsou bez zajímavosti 

Samozřejmě, že divácky nejatraktivnější jsou reálné tramvaje a další dopravní prostředky jako trolejbusy, které už bohužel v Praze nejezdí, autobusy a další pomocná vozidla. Včetně různých kuriozit, které si navíc mohou návštěvníci ve většině případů osobně projít, vyzkoušet, jak se v nich sedělo nebo stálo, jaké to je v řidičově kabině, či pokladně průvodčího. Nedílnou, i když na první pohled méně efektní součástí celé expozice je ale i stálá výstava o historii městské hromadné dopravy v Praze vůbec. Vznikla za spolupráce Historického archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy a řady dalších institucí (Státní ústřední archiv, Archiv města Prahy, Národní technické muzeum, Společnost městské dopravy, Kroužek městské dopravy…). Návštěvníci muzea díky tomu mohou vidět i unikátní fotografie, kopie historických dokumentů, plánků, jízdenek, ale i videopořady s jedinečnými filmovými materiály z fondů Národního filmového archivu. Muzeum

 

Výběr návštěvnicky nejatraktivnějších kuriozit:

 

 • Otevřený vůz koňské dráhy z roku 1886 (restaurován do původního stavu)
 • Salonní (primátorský) vůz z roku 1900 (využíván do roku 1951 vedením města)
 • Motorový vůz z roku 1915 (do roku 1975 sloužil jako sněžný pluh)
 • Otevřený motorový vůz z roku 1913 (sloužil do roku 1972)
 • Typická třívozová souprava ze 30. let (v úpravě pro jízdu vlevo)
 • Motorový vůz „ponorka“ z roku 1942 (jezdil do roku 1973)
 • Motorový vůz T1 z roku 1951 (uvnitř v provozním stavu z 50. – 60. let)
 • Vůz metra „ESČ“ (z první série dodané v roce 1973)
 • Autobus „Š506N“ z roku 1926 (s levostranným řízením)
 • Autobus „Š706RO“ z roku 1948 (restaurován do původní podoby vně i uvnitř)
 • Autobus „KarosaB731“ z roku 1985 (jezdily do roku 1993)
 • Autobus Ikarus „čabajka“ (maďarský, kloubový jezdil v letech 1988 – 1996)
 • Trolejbus „TOT“ z roku 1936 (jezdil až do roku 1960)
 • Trolejbus „T400“ z roku 1954 (v roce 1972 uskutečnil poslední jízdu trolejbusů)
 • Vlečná prodejna přepravních lístků z roku 1928 (složila do roku 1975)
 • Kropicí tramvaj z roku 1922 (složila až do 90. let      
 • Model rychlodrážní vozu „R1“ (prototypu chystaného pro pražské metro v 70. letech. (Po okupaci v roce 1968 však bylo nuceně pražské metro osazeno sovětskými vozy)

 

Vstupné

Vstupenky se prodávají v pokladně muzea a každá je označena datem.

Základní vstupné

x děti do 6 let: zdarma,

x děti 6–15 let: 20 Kč,

x dospělí: 35 Kč.

Slevy

+ Výpravy nad 15 osob

+  děti 6–15 let: 16 Kč

+  dospělí: 30 Kč

+  Senioři

+  Držitelé senior pasu: vstup volný.

+ Zaměstnanci Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti: vstup zdarma 

 

Provozní doba v roce 2013:

 

Od 30. 4. 2013 do 17. 11. 2013

O sobotách, nedělích a svátcích v době od 9.00 do 17.00 hodin.

Možnost návštěvy mimo pravidelnou otevírací dobu je možná, ale na základě objednávky.

 

Kontakt

Patočkova 4, Praha 6,

Telefon: 296 128 900, 296 128 923

Fax: 296 128 901

 

Richard Koníček

Foto: Václav Koníček

samanam@seznam.cz

www.facebook.com/wenca.nikonicek

www.gothichell.rajce.idnes.cz