Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích aneb když nám chybí intimita, volný čas a pocity blízkosti…

04.05.2018 16:24

DISPLAY - Praha

10. 4. - 16. 6. 2018

 

Vernisáž  první výstavy, výstavy Multilogues on the Now: O zdraví, práci a emocích, se konala / po rozdělení  Tranzitdisplay/ v galerii Display na původní adrese Tranzitdisplay.

 

Druhé vydání Multilogues on the NowO zdraví, práci a emocích

rozebírá a zpochybňuje hegemonická vyprávění a normativní vzorce, které jsou v současné společnosti spojovány s problematikou zdraví.

Projekt se soustředí na marginalizované diskurzy a neviditelné praktiky, jež přetvářejí naše představy o zdraví, nemoci, postižení, možnostech léčby a terapie v pozdně-kapitalistické společnosti.

 

Programu se  účastní široká škála umělkyň a umělců, aktivistek/ů, lidí pracujících v neziskovém sektoru, veřejnosti a dalších aktérů,

kteří společně zkoumají umělecké strategie a možnosti solidarity ve zdraví i nemoci.

 

Program na jaře 2018 se soustředil na průsečíky zdraví, práce a emocí, tedy na pozice související s konceptem emoční práce, který poprvé pojmenovala americká teoretička Arlie Hochschield v roce 1983.

 

Tělo je zde chápáno jako prostor složitě se potkávajících sociálních agend a konfliktů, kde se vnitřní a vnější projevy nemocí a s ní spojené afektivní práce setkávají s kapitalistickými mechanismy povinné viditelnosti, produktivity a efektivity na jedné straně, a vyloučení a ne/způsobilosti na straně druhé.

Projekt poukazuje na vlivy technologií, automatizace a globalizace na rozrušení konceptů volného času práce.

 

Jako protiváhu vůči těmto biopolitickým impulsům nastavuje zkušenosti nenormativních těl, kolektivity, péče a intimního sdílení.

 

Umělci i další účastníci projektu často spolupracují s organizacemi, které se věnují zdraví či pečovatelské práci, práci s komunitami nemocných či jinak vyloučených lidí, nebo se snaží obnovit historické feministické strategie ze 70. a 80. let 20. století a zdůraznit jejich důležitost pro současnost.

 

V expozici se promítají videoinstalace

Jenny Bliss - Den jedna (2017)

Rehany Zama- fiktivní filmový příběh Pětice

 

dále zde zhlédneme další část ze série Kresby Hashimoto:  vizuální  deník umělkyně Cindie Cheung

Kateřina Konvalinková: videoinstalace Korektivní vztahy, První sezení (2018)

 

 

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz nejvíce zaujalo dílo

(moč s muscimolem, cukr, želatina)

Nic nikde do něčeho někam (2015 -2017)

které obsahuje jedlé skulptury Anetty Mony Chisy &Lucie Tkáyčové,

které tematizují způsoby komodifikace a touhy.

Kombinuje je s odkazy k domácímu prostředí a readymade,

a tak rozpouští tradiční dichotomii přírody a kultury.

 

 

Kurátoři:  Hana Janečková, Zuzana Jakalová, Display

 

120 00 Praha 2

Dittrichova 9/337
www.tranzitdisplay.cz
 

Máme otevřeno:
út - ne: 12.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný (na všechny akce v prostorách tranzitdisplay)

SPOJENÍ
metro b
stanice karlovo náměstí,
tram 3, 4, 7, 10, 17, 18, 24
stanice moráň/palackého náměstí

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Společné prohlášení

tranzit.cz a display, sdružení pro kolektivní praxi,

o rozdělení tranzitdisplay

Po 11 letech plodné a tvůrčí spolupráce oznamujeme,

že tranzit a display budou nadále pokračovat ve svých aktivitách odděleně s názvy tranzit.cz a display,

Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, společný projekt tranzitdisplay tímto ukončil svoji činnost.

Galerie Display byla založena v roce 2001 jako jedna z 1. nezávislých galerií

a přinášela na pražskou kulturní scénu zájem o mezinárodní umělecké dění a jeho společenské přesahy.

Sdružení tranzit.cz vzniklo v roce 2002 s cílem vytvořit institucionální uspořádání,

jehož prostřednictvím by současná kultura mohla kriticky nahrazovat

stereotypní vzorec identit, estetik, ekonomických forem a historií.

V roce 2007 se obě sdružení spojila, aby vytvořila nový typ instituce, tranzitdisplay.

Ten byl orientovaný na společenské a politické přesahy umělecké praxe.

tranzitdisplay po dobu své existence organizoval desítky samostatných výstav

výrazných mezinárodních umělců a experimentálních kurátorských projektů.

Součástí programu byl také doprovodný program,

v rámci kterého se uskutečnily stovky přednášek, diskuzí a sympózií.

Rozšířený program zahrnoval také aktivity mimo prostor galerie,

mezinárodní výzkumně-umělecké projekty,

a také Monument transformace,

zaměřený na uchopení společenských změn v postkomunistickém prostoru.

S radostí oznamujeme,

že společná minulost obohatila obě sdružení a precizovala budoucí programy tranzitu i displaye.

Organizace zůstávají v úzkém družebním kontaktu,

nastal však čas pro novou éru a realizaci samostatných aktivit.

Prostor tranzitdisplay (Dittrichova 9, Praha 2) přechází pod hlavičku Display, Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

To zde realizuje celoroční kontinuální výstavní, experimentální a diskurzivní program

zaměřený na aktuální angažovanou, emancipační politiku v širším uměleckém poli.

Také tranzit.cz, zůstává ve stejné ulici, ale na adrese své produkční kanceláře (Dittrichova 13, Praha 2)

a v budoucnu se promění v novou platformu

zaměřenou na organizaci velké pravidelně konané mezinárodní výstavy současného umění,

která se poprvé uskuteční v roce 2020.