Mříže v oknech aneb zabezpečme svá přízemní okna, není toho nikdy dost!

04.01.2015 15:13

Mříže v oknech  nemusí  hned  znamenat vězení! Jedná se o jedno z nejstarších zabezpečení vstupu do obydlí. Již od pradávna  si  lidé zakrývali přístup  do své jeskyně různými předměty, například křovím, kmeny stromů, velkými kameny. Vývojem pak lidstvo dospělo  k celoplošným   dveřím, oknům, a pokud   toto nepostačovalo,   doplňovalo je  ještě  o  mříže.

 

Mříže  používáme hlavně tam, kde je nutnost zabezpečení obydlí i v době, kdy nejsme přítomni a také, abychom neměli strach,  že  při okenním větrání  nás někdo nežádoucí navštíví, případně nám uteče děcko...apod.

Tak jako dveře jsou i mříže vyzkoušené a prověřené doslova staletími. Používáme je  dodnes a budeme jistě používat i  v budoucnu,  i  když třeba v  jiných podobách. Je  téměř neuvěřitelné, že u těchto velice účinných zábran neexistuje v ČR  jejich normativní  základ. Mřížím se  po této stránce  nedostávalo dostatečné  pozornosti, proto veškeré  požadavky, zkoušky  a výroba vycházejí z  empirického poznání jednotlivých  výrobců.

I zkušebny své testy  odvozují od časového  údaje překonání mříží  průnikovou metodou (asi nejobjektivnější), podobnou  jako např u trezorů, nebo používají doporučené zásady německé VdS. V současné době  rozdělujeme toto  zabezpečení stavebních otvorů mřížemi do 4 kategorií:

mříže - rolety - panely - žaluzie

 

Druhy mříží:

dělíme je např. podle konstrukce, montáže, materiálu (hliníkové,ocelové)

1)   pevně kotvené

- vnější

- odejímatelné

 

2) otevírací

b) předsazené  - tvrzené a    otočné      - vnitřní     

b) sklopné     - meziokenní      

c) posuvné:      - pevné              - nůžkové

3) navíjecí:

a) s průhledným výpletem     

      b) s neprůhledným výpletem                

 

Otevírací  a  navíjecí  mříže  mohou  být  obsluhovány  ručně nebo elektrickým motorem

 

Jaké jsou obecné základní požadavky na konstrukci mříží?

Pevné mříže

a)  nerozebiratelná konstrukce -  technologie spojení prutů a příčníků

b)  bezpečné ukotvení  - uchycení mříže do nosného zdiva

c)  velikost ok  - určuje se použitím mříže:

        1/ mříž brání vstupu do objektu (např.  oknem), pak  okem mříže nesmí proniknout osoba

        2/ mříž  chrání výlohu (nap.  zlatnictví), pak by se okem mříže neměla protáhnout ruka

d)  materiál  - pevnostní kvalita a plośný průřez materiálů mříže

Pro jiné konstrukce mříží platí totéž co pro pevné mříže a ještě navíc musí splňovat další specifické požadavky

Otevírací mříže:  (musí mít navíc):

e)  pevné  a bytelné  závěsy  (panty)

f) bezpečný uzamykací systém  (zámky)

Nůžkové mříže:  (musí mít navíc):

g) dostatečné   rozměry  nůŽkových  spojnic  prutů

h) bezpečné  spojení spojnic  (nůžek)  a prutů

 

Navíjecí mříže:

i)  konstrukce  musí umožňovat  navíjení  na optimální průměr kola

j) dostatečně pevný materiál mřížoví

k) bezpečnostní  zakončení  okrajů   mřížoví  a dostatečné rozměry vodící lišty 

 

 Jaké jsou zásady ochrany kritických míst mříží?

 1)  nerozebiratelné konstrukce - mříže  jako takové  musí být  tuhé, stabilní a  nesmí se  v celé ploše prohnout.  Jejich tyče se nesmí  dát roztáhnout. Nemalou roli  zde hraje  spojení vlastních  tyčí (prutů  a příčníků). Tyto spoje nesmí být  rozebiratelné - tzn. že nepoužíváme žádné šrouby,  žádné nýty! A pokud  přece  jen u  mřížoví použijeme nýty (hlavně  u nůžkových mříží), musíme nýty zakrýt a  nesmí k nim být  z vnější strany přístup. Nejlepším spojením  tyčí pevné mříže je svar!

 

U  posuvných nůžkových mříží   spojení prutů a nůžek provádíme běžně nerozebiratelnými čepy, abychom  umožnili funkční pootáčení nůžek.

U  navíjecích mříží  je  spojení určené konstrukcí  lamel, které se nasazují na rovné příčníky,  anebo u systému tvarovaných příčníků se jejich  spojení  provádí  svorkami, jejichž  okraj  se  ukončí zakováním nebo svarem (jako u ok řetězu).

2)  ukotvení pevných mříží

 Nechceme jistě mít  krásnou bytelnou mříž, kterou  ale lehce ze zdi vytrhneme.  A tak pruty a  příčníky mříže   většinou zasazujeme  přímo do zdi  a zalijeme betonem nebo zazdíme.  Podle způsobu ukotvení  rozeznáváme 

ukotvení přímé  - (tzn.  že tyče mříže zůstaly rovné - hlavně u vnějších  plochých mříží) nebo

ukotvení kolmé   - (tzn. že tyče mříže a konci ohneme  do pravého úhlu a pak zasadíme do

čela zdi.

 

Důležitá je délka  ukotvení, což je délka konce tyčí, která je přímo zasazená do zdi. Aby  mříž odolávala vytržení ze zdi,  musíme  mít hloubku ukotvení minimálně ´na půl cihly´,   a to  je  14  cm! (německá VdS  připouští 8 cm). Ale  pozor! - záleží na zdivu. Každý z nás  si dovede  představit, že beton je  lepší než cihlová zeď. 

 

V obou případech  přímého  i  kolmého  uchycení  musí  být tyče zakončeny rozštěpem (nebo  podobnou úpravou) proti vytržení.  U slabších zdí se usazuje mříž  s kolmým ukotvením, které prochází celou  zdí a je ukončeno svorníky s velkou opěrnou podložkou. Konstrukce mříýe  může být zhotovená  jako celistvý  mřížový  rám a teprve  na něj  se navaří  kotvící tyče.  Počet ukotvených tyčí je adekvátní velikosti chráněné vstupní plochy - pokud je tato plocha malá, postačí ukotvit třeba jen 1 nebo 2 vodorovné či svislé tyče. Mříže instalované uvnitř  místností lze, za jistých okolností, ukotvit i na speciální hmoždinky.

 

3)  velikost ok a průřez materiálem mřížoví

 Velikost ok má zamezit především prolézání mříže. Z toho vyplývají i požadavky na  velikost mřížového oka:  max.  10 x 20 cm!  Přičemž  vzdálenost  mezi   vertikálními   pruty   má  být   maximálně  10 cm  a  vzdálenost mezi   horizontálními  příčníky  má  být  maximálně 20  cm.

Minimální   průřez  tyčí   by  měl  být   3,2  cm čtvereční,  čemuž odpovídají minimální rozměry použitých tyčí s průřezy:

kruhové .......... 20 mm

čtvercové ....... 18 x 18 mm

obdélníkové ... 16 x 20 mm

U  posuvných  nůžkových   mříží   se  používají   speciální  ocelové U-profily široké  15 mm  s  ocelovými  nůžkami  (spojnicemi) obvykle o rozměrech  6 x 15 mm . Menší  rozměry jsou u těchto  mříží vyváženy zvýśeným počtem dílů  a tedy menšími oky. Totéž  platí i pro  mříže navíjecí, kde  průměr  použitých  příčníků  bývá 10 až 15 mm.

 

4)  závěsy a uzamykací systém        

Závěsy  musí  být masivní a zajištěné jako u  bytových dveří proti vysazení, vytržení, uražení  a  odřezání.  Podle  velikosti chráněné plochy  se  určuje  jejich  počet  -  u  běžného okna je optimální osazení třemi závěsy po jedné straně. Pokud mříže musí mít uzamykací systém  (např.  mříže  odejímatelné  nebo  otevírací, pak musí být tento  systém  bezpečnostní!  Je  úplně  zbytečné  mít  kvalitní a bezpečnou  mříž a  osadit ji  obyčejným či  dozickým zámkem. Platí tedy stejné  zásady jako u  vstupních dveří! Totéž  platí,  pokud se použijí  u otevíracích  či odejímatelných  mříží  petlice  a visací zámky.  Petlice se  nesmí dát   utrhnout a  visací zámek  musí být zabezpečen proti  uražení či přepilování. Visací  zámky musí mít alespoň   vytvrzené  třmeny  (označené  nápisem  HARDENED) a jejich průměry by měly být minimálně 12 mm.

U  posuvných  a  navíjecích  mříží   je  další  důležitý konstrukční prvek:  vodící lišty. Mají většinou profil  ´U´ (pro horní a boční vedení mříže) a nebo obrácené  ´T´ (pro spodní vedení). Lišty musí být řádně ukotvené do podkladu či zdiva (jako rám okna). Lišty  nesmí jít  vypáčit, nebo jinak  deformovat. Musí  mít vodící drážky dostatečné hluboké, aby nemohlo  dojít při páčení k vysunutí mříže mimo lištu.

Rolety

Rolety  plní  funkci   předokenní  mechanické  ochrany  zasklených prostor proti  tepelným vlivům  (v létě proti slunci, v zimě brání úniku tepla),  hluku ,  prašnosti  a  povětrnostním vlivům  (vítr, déšť, sníh, kroupy atd.).  Z hlediska  bezpečnosti  zdaleka  neposkytují takovou  ochranu jako  mříže, ale  již samotný  fakt montáže rolet odrazuje  potencionální zloděje.  Pokud máme  rolety hliníkové  či ocelové lamely, pak ty se vyznačují  zvýśenou mechanickou odolností. Rolety jsou  vždy  navíjecí,na  ruční  nebo  elektrický  pohon. Konstrukce rolet  a jejich  ovládání je  v podstatě  stejné jako u navíjecích mříží. Mnohdy se také dost těžko rozlišuje, zda se jedná o roletu nebo již navíjecí mříž. Rolety dělíme z pohledu použití na:

     a) předokenní (venkovní)

     b) meziokenní (vnitřní)

     c) rolety garážového typu

Rolety jsou tvořeny jednotlivými lamelami, které jsou navzájem pružně, ale  bezpečně  spojeny.  Lamely  mohou  být z hliníku nebo extrudovaného hliníku (mají zvýśenou bezpečnostní funkci) anebo z plastických  hmot (tyto  však nemají  velkou bezpečnostní ochranou hodnotu), a  konečně z ocele  (tyto jsou sice  nejbezpečnější, zato jsou ale skoro 2,5 x těžší).

Vodicí  lišty  vyrábíme  z hliníkových  nebo ocelových  profilů. Roleta může být  zamykatelná (z  hlediska bezpečnosti je  to záhodné). V tom  případě platí  pro uzamykací  systém stejné  požadavky jako u zámkových systémů dveří a oken.

Panely

V posledních létech se prosazuje velice moderní a účinná bezpečnostní ochrana:  panely.  Jedná  se  o  zasouvací  desky  -  panely, pokrývající  celoplošně chráněný prostor. Mohou být dřevěné,kovové nebo z vrstveného skla (i neprůstřelného). Instalace těchto  panelů může být (vzhledem k místnosti) vnitřní nebo vnější.  Panely jsou ideálním prostředkem k zajištění prostorů s velkou skleněnou plochou a všude tam, kde je  použití mříží  z  nějakého  důvodu obtížné  nebo neestetické. Mohou   se  jimi   zajišťovat  rodinné   domky, kanceláře,výrobny, prodejny, sklady, výpočetní centra apod. Panely úspěšně nahrazují i klasické  okenice. Na zakrytí balkónů  se s  oblibou používají zasklené panely, včetně  varianty s isolačním  dvojsklem s vnitřní mříží. Vlastní panely jsou většinou sendvičové  a jejich skladba musí odpovídat účelu použití. Vodicí lity panelů ukotvujeme  u stropu a na podlaze (u  balkónů je  montáž možná  i  na zábradlí).  Pro uložení panelů,které  se  posunují  ručně,  slouží  boční  skříň.

Rozložené   panely   zajistíme navzájem  mezi sebou  a  fixujeme je i k obvodovému  rámu. Panely se nesmí nechat vypáčit  z  vodících  lišt  a  pro uzamykací systém platí stejná kritéria jako pro balkónové dveře.  

 

Žaluzie

Pro úplnost se zmíníme ještě o žaluziích, i když žaluzie  v žádném případě nemají funkci bezpečnostní ochrany proti vniknutí! Žaluziemi jenom chráníme  zájmový  prostor  proti slunci a nežádoucímu nahlížení do bytu. Tuto funkci však mohou úspěšně plnit i kouřová skla nebo  barevné okenní  folie, ale  oproti  nim  lze  žaluzie navinout do odstavné polohy, takže nepřekáží vzhledu. Konstrukce žaluzií, jejich vedení, navíjecí buben a ovládání je stejné jako u rolet.  Žaluzie  jsou  zásadně  umístěné  uvnitř  objektu,  buď  v meziokenním prostoru nebo  za sklem.   Od rolet se liší i použitím materiálem  lamel, která jsou  slabší a  lehčí. V mnoha případech jsou z umělých hmot.

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: internet)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, internet (www.halloweenforum.com)