Možnosti dialogu aneb Jeden měsíc poté, co byla zbita/Nan Goldin/1953…

06.12.2018 11:01

NGP/Salmovský palác - Praha

2. 12.  2018 - 1. 12. 2019

 

Na tiskové konferenci v  Salmovském paláci, kterou u příležitosti zahájení nové výstavy Národní galerie Možnosti dialogu zahájila Ph. D. Tereza Ježková/tisková mluvčí NGP,  přítomným novinářům byli představeni Erika Hoffmann/sběratelka, Marion Ackermann/generální ředitelka Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Jiří Fajt/generální ředitel Národní galerie Praha, Otto M. Urban/ředitel Sbírky umění 19. století a klasické moderny a Pirkko Rathgeber/ kurátorka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog = důležitý prvek demokracie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří Fajt zahájil tiskovou konferenci slovy, že není náhodný názor, že se v dnešní době nedokážeme domluvit, ani navzájem se pochopit. A proto tato výstava by na základě platformy dialogu měla umožnit vzájemné dorozumění a podpořit tak svobodné myšlení. Základem projektu výstavy dvou institucí je snaha o pokračování a zintenzivnění dialogu mezi městy a uměleckými postoji ze Západu a z Východu, který se odehrává v prostoru střední Evropy. Dialog byl však již zahájen a konal se zejména mezi vystavujícími autory, kurátory a při setkání s institucemi. Katalog zatím vydán nebyl (ještě v době tiskové konference probíhaly závěrečné instalace), návštěvníkům jsou k dispozici speciální tiskoviny. Na závěr Jiří Fajt dodal, že NGP nemá již zájem v Salmovském paláci vystavovat středověké umění, naopak že bude podporovat umění současné.

 

„Díky partnerství a přátelským vztahům mezi

Národní galerií a Staatliche Kunstsammlungen Dresden

máme jedinečnou možnost poprvé v Česku představit

tuto mezinárodně významnou sbírku tuzemské i zahraniční veřejnosti.

Expozice v Salmovském paláci je vystavěna na dialogu

mezi mezinárodními a českými uměleckými osobnostmi.

Osobně si nesmírně vážím velkorysého přístupu

Eriky Hoffmann, Marion Ackermann a jejího týmu.

Věřím, že výsledek naší spolupráce ocení domácí i zahraniční publikum,“

řekl generální ředitel NGP Jiří Fajt.

 

Národní galerie Praha (NGP) ve spolupráci se Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD) a Sammlung Hoffmann Berlin představila ve dvou patrech Salmovského paláce výběr děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann. Výstava Možnosti dialogu uvádí slavná jména moderního a současného umění, včetně Mariny Abramović, Jeana-Michela Basquiata, Antonyho Gormleyho, Keitha Haringa či Andyho Warhola, jejichž díla vstupují do dialogu s českými umělkyněmi a umělci.

 

Sběratelka Erika Hoffmann, jíž však rozhodně nikdy o slávu nešlo,  se svobodně rozhodla díla ze sbírky  Schenkung Sammlung Hoffmann darovat  Drážďanům, a to konkrétně  Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Sbírka zahrnuje umělecké postoje a proudy od 10. let 20. století do současnosti. Spektrum těchto zhruba 1200 děl sahá od kresby a malířství přes fotografii, tištěnou grafiku a sochařství po filmové umění a video, od regionálních autorů až po umělkyně a umělce s mezinárodní působností.

 

Možnosti dialogu

„Inspirováni titulem filmu Jana Švankmajera

se na této výstavě snažíme ukázat

možnosti dialogu mezi uměleckými díly

různých generací, jazyků a médií.

 Připadá mi to tím důležitější,

čím víc dnešní realita připomíná téměř surrealistický film,

 spojující legraci se zděšením.

S potěšením dnes pokračuji v dialogu,

 který jsme před 50 lety s manželem započali s umělkyněmi a umělci své generace,

a ráda jej rozvíjím v Praze,

 v jednom z duchovních center Evropy.

Jsem zvědavá, jak se na něm budou podílet české umělkyně, umělci i publikum,"

vysvětlila Erika Hoffmann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Je jenom na tobě, co budeš považovat za dar,“

Joseph Kosuth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„V rámci velkorysého daru Eriky Hoffmann získaly

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

neocenitelný přírůstek děl moderního a současného umění.

Krátce nato přišlo pozvání od Jiřího Fajta,

abychom v Salmovském paláci představili výběr ze sbírky spolu s pracemi českých umělců.

Protože SKD a Národní galerie Praha uzavřely v roce 2017 partnerství o dlouhodobé spolupráci,

těší mě o to více, že tato báječná spolupráce

nyní o rok později ústí do prvního společného a především specifického výstavního projektu,“

vysvětlila generální ředitelka SKD Marion Ackermann.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V expozici Možnosti dialogu mimo jiné zhlédneme díla 36 umělců - Mariny Abramović, Jeana-Michela Basquiata, Moniky Bonvicini, Jake & Dina Chapmanových, Olgy Černyševové, Dana Flavina, Isy Genzken, Antonyho Gormleyho, Keitha Haringa, Thomase Lochera, Franka Stelly, Hirošiho Sugimota, Jeana Tinguelyho, Andyho Warhola a Franze Westa ze Schenkung Sammlung Hoffmann, Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

 

Stáří (fragmety z aktů /foto Hirošiho Sugimota)

 

 

České umění pak zastupuje Josef Bolf ,Jiří Černický, Krištof Kintera, Jan Nálevka, Zdena Kolečková, Stanislav Kolíbal, Ivan Pinkava, František Skála, Vladimír Skrepl, Richard Stipl, Kateřina Šedá či Adriena Šimotová.

 

 

 

 

Jiří Černický (První sériově vyráběná schizofrenie)

 

 

 

 

Krištof Kintera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden měsíc poté, co byla zbita/Nan Goldin/1953…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace děl ze Schenkung Sammlung Hoffmann je 1. částí programové řady Salm Modern. NGP plánuje v rámci tohoto cyklu představit expozice věnované světovému modernímu a současnému umění v kontextu prací českých umělkyň a umělců. Ve spolupráci se špičkovými evropskými a světovými galeriemi a muzei budou ve zhruba ročních cyklech realizovány střednědobé expozice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorky a kurátoři: Marion Ackermann, Jiří Fajt, Erika Hoffmann, Veronika Hulíková, Pirkko Rathgeber, Otto M. Urban a Elke Giffeler

Architekt výstavy: Vladimír Kosík

Grafické řešení: Studio Najbrt

 

Výstavu pořádají Národní galerie Praha, Staatliche Kunstsammlungen Dresden a Sammlung Hoffmann Berlin

 

110 00 Praha 1

Hradčanské nám. 1

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

www.ngprague.cz

www.skd.museum