Monika Žáková: Dvojí řešení aneb když stíráme hranice mezi plochostí a 3. rozměrem

03.11.2015 13:16

Drdova Gallery  - Praha

31. 10. – 19. 12. 2015

 

Na vernisáži  výstavy Moniky Žákové, jež se akce osobně také zúčastnila, jsme  si prohlíželi  její práce. Metodické kompozice Moniky Žákové dekonstruují konvenční způsoby vizuální a percepční informace. Její elegantní malba je motivována zájmem o plochu, hloubku a nestálým charakterem prostorové zkušenosti, kterou kontinuálně ohledává. Na plátnech se stírají hranice mezi plochostí a 3. rozměrem a obraz vystavený prostorovou logikou přináší plynulou a rozmanitou alternativu.

 

 

Monika Žáková (* 1987) (na foto uprostřed)

  • 2006 – 2012:  vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění  – Ateliér Malby  I. v Praze
  • žije a pracuje v Praze
  • 2015 – ocenění – Smalt Art 2015 /Ostrava
  • vytváří různorodé konfigurace skrze skládání a vrstvení na základě aditivního přístupu a konfrontuje sebe sama s jejich omezeními. Jedná se o projekci logiky, kterou uchopuje z hlediska vnitřních vazeb a vnímání systematičnosti, ale i transcendentální zkušenosti jako harmonie a rovnocennosti
  • Její důmyslně analytická práce se vyznačuje manickou přesností a je motivována vlastní zvědavostí mezi viditelností, iluzí a řemeslnou dovedností. Klade důraz na důležitost provázanosti obsahové a formální stránky práce. Neustále se vrací k otázkám povrchu. Věnuje pozornost vlastnostem použitého materiálu (textura, syrovost papíru), který se skrze otisk pásky nebo rýhy čepele nože dere na povrch a podněcuje smyslový a emocionální zážitek z obrazu. Malby jsou velmi chromaticky náročné.

Jestliže může autorčino dílo zmírnit rozdíl mezi dvourozměrným a třírozměrným stavem bytí, mohlo by také naznačit možnost smazání podobného rozdílu mezi 3D a dalšími rozměry.

Tyto malby nejlépe vystihují to, co popisujeme jako místo, kde reprezentace a abstrakce mohou být na určitou chvíli to samé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3

Křížkovského 10

 

Máme otevřeno:

úterý- pátek:  13.00 – 20.00 hodin

sobota: 14.00 – 20.00 hodin

 

www.monikazakova.cz

www.drdovagallery.com

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/galerie-kritiku-metaplay-praha-tokyo-ceska-cast-aneb-kdyz-slavime-jubileum/

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková