Monika Holečková: ´Krajiny´/Landscapes aneb když za obzor meditujeme

02.05.2014 15:22

Emauzský klášter - Výstavní síň Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích – Praha

30. 4. – 20. 6. 2014

 

 

Na vernisáži nové výstavy Moniky Holečkové  v překrásných prostorách Emauzského kláštera, při vstupu do  Výstavní síně Benediktinského opatství  jsme rázem se octli v obklíčení  působivými, velkoformátovými  obrazy krajin Moniky Holečkové.  Jednoduché,  ale klidně barevně zajímavé a uklidňujícím dojmem působící oleje na plátně,  krajiny symbolických končin, z období z posledních dvou let.  S úsměvem nás přivítaly dvě dámy,  kurátorka výstavy Lucie Šiklová a autorka Monika Holečková.  Stručně nám bylo řečeno, že výstava obrazů volně navazuje na předchozí cyklus ´Hojnost´.

 

Páteřním tématem Moniky Holečkové je od začátku země. K  zemitě živelnému projevu časem přidala osobní nadstavbu, spočívající v propojování dole a nahoře. Dole země, nad horizontem nebe, témata zároveň permanentní i aktuální, a to v obecné i osobní rovině. Monika Holečková ve své tvorbě vychází z konkrétních zážitků, které dále promýšlí a zniterňuje. Původně čistě osobní postřehy převádí během procesu malby za pokraj symbolické roviny, a tak jemně, avšak vytrvale vybízí k osobní citlivosti a bdělosti.

Ve svých nejnovějších malbách volně navazuje na předcházející cyklus Hojnost. Tehdy ustrnula nad snímky zemského povrchu z titánské perspektivy, která mate absencí světla a stínu a proměňuje zemský povrch v plošnou pestrobarevnou abstrakci. Zážitek nad fotografiemi vyústil na organicky budovaných obrazech jasných barev v radostný údiv a přitakání kráse a hojnosti, jež nás obklopují. Nyní opouští důraz na organičnost a místy surrealistický výraz předchozího cyklu. Malby nás nenechávají na pochybách, že se ocitáme v krajině. Překlápí perspektivu, vertikální pohled shůry dolů střídá s pohledem do dálky, horizontála je řídícím prvkem koloristicky cítěných krajinných kompozic. Nejde o krajiny reálné ve smyslu, že se tenhle vrchol, vodopád či poušť skutečně na téhle zemi nacházejí. Výrazově se Monika Holečková dál uvolňuje, volně vrství horizonty, krajiny plynou, vyčišťují se a stávají se prostorem k usebrání, k meditaci za obzor.“

(text kurátorky  Lucie Šiklové)

 

Na závěr akce se konalo překvapení - byli jsme poctěni poslechem jedné ze 16 Mozartových  sonát…poté jsme si mohli prohlédnout klášterní areál, připomínající svou architekturou Anežský areál…

 

 

 

 

 

 Monika Holečková

  • narozena 10. 4. 1964 v Praze
  • 1978–1982:  studium: Střední umělecko-průmyslová škola v Praze - Žižkov
  • 1982–1988: studium - Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze, ateliér užité malby
  • 1989: poprvé vystavovala na výstavě nezávislého umění ´Minulost a budoucnost´ ve sklepech
  • žije a pracuje v Praze, kromě malby a pastelu se věnuje také vitráži a realizacím
  • je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice, Rakousku, Velké Británii a USA

Výstavní síň Benediktinského opatství v Emauzích

128 00 Praha 2

Vyšehradská 49/320

 

 

 

Máme otevřeno:  

pondělí – pátek: 11.00 – 18.00 hodin

sobota :  11.00 – 17.00 hodin

 

Hodnocení:  85 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka