Monarchie - Kouzelné hrací strojky – prodlužujeme!

20.02.2013 09:56

29. 6. 2012 – 18. 3. 2013

Národní muzeum - České muzeum hudby

 

Národní muzeum připravilo unikátní výstavu v Českém muzeu hudby, což byl původně barokní kostel sv. Máří Magdaleny na Malé Straně.

 

Na první výstavě z cyklu Monarchie uvidíme a uslyšíme, jak si naši předkové poradili, když ještě neexistovaly gramofony, walkmany ani iPody. Zvonkové hry, flašinety, orchestriony, pianoly nebo i první hudební roboty, které hrávaly našim prababičkám i císařpánovi, můžeme obdivovat zrakem i sluchem.

 

Výjimečná výstava pro milovníky hudby, techniky a umění se věnuje dějinám mechanických hudebních nástrojů od renesance až po současnost. „Zaměřuje se na prostředí a příležitosti, při kterých se lidé s tzv. automatofony setkávali, na královských dvorech, lidových poutích nebo v umělecko-mechanických kabinetech. Neodmyslitelným doplňkem výstavy jsou zajímavě pojaté technické postupy, na jejichž principech hudební stroje fungují,“ říká Emanuele Gadaleta, komisař výstavy a ředitel Českého muzea hudby.

 

Přes 100 exponátů nejen z Evropy, ale i ze zámoří slibuje nevšední zážitek. Těšit se můžeme na zvonkové hry, hrací hodiny, varhanní stroje, flétnové hodiny, hřebíčkové hrací skříňky, polyfony a symfoniony, flašinety a kolovrátky, automatony, orchestriony, mechanický klavír i současné elektronické hrací strojky. Vystaveno je i několik unikátů, jako například renesanční Trauttmansdorffské hodiny se zvonkovou hrou, které jsou i nejstarším exponátem výstavy, nebo známé pouťové orchestriony z německého Waldkirchu. „Nejkurióznějšími exponáty výstavy jsou zcela jistě hudební roboti. Vystavujeme například hráče na banjo, který svou hru doprovází velmi přirozenými pohyby krku, rtů a mrkáním,“ říká Peter Balog, jeden z autorů výstavy. Soutěž o nejstrašidelnější hrací strojek by bezpochyby vyhrál kolovrátek s opičí kapelou z Národního technického muzea. Z dalších zajímavých exponátů stojí za zmínku i hit počátku dvacátého století, pianola z Ameriky - automatický klavír. My jako návštěvníci si můžeme sami vyzkoušet, jak se spouštějí a ovládají vybrané nástroje.

 

Výstava bude od září 2012 doplněna pestrým doprovodným programem, kde budou zastoupeny hudební podvečery plné kramářských písní nebo pořad věnovaný méně známým písničkám Karla Hašlera. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na uvedení dětské opery Brundibár, ve které hraje jednu z hlavních rolí právě flašinet.

 

Známe portál www.muzeum3000.cz?

Právě na ukázku hry pianoly a několik dalších hracích strojků se můžeme podívat na zpravodajském portálu Národního muzea Muzeum 3000 (www.muzeum3000.cz). Unikátní audiovizuální záznamy představí nejen zvuk jednotlivých exponátů, ale přiblíží vám i jejich spuštění a fungování. 

 

Na co se můžeme ještě těšit?

Výstava Kouzelné hrací strojky zahájilacyklus výstav Monarchie, který Národní muzeum připravil pro návštěvníky na sezónu 2012–2013. Z časově neobyčejně širokého období, kdy byly české země začleněny do habsburské monarchie, je vyzdviženo hlavně období let 1848–1916, tedy doba vlády Františka Josefa I.

 

 „V průběhu několika příštích měsíců si návštěvníci budou moci díky cyklu výstav Národního muzea udělat ucelenou představu o životě v době vlády Františka Josefa I. Na výstavě v Nové budově Národního muzea ukážeme, jak se za jeho panování výrazně změnil život všech obyvatel Monarchie, Národopisné muzeum - Musaion zavede návštěvníky do kuchyně našich praprarodičů a v Národním památníku na Vítkově představíme počátky sportu,“ dodal generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

 

Výstava Monarchie, ústřední výstava cyklu, se otevřela v Nové budově Národního muzea na podzim a představí základní fenomény doby, ve které byla tvář Čech i celé Evropy změněna industrializací a urbanizací a humanistická víra v pokrok lidského ducha se spojila s vírou v blahodárný a osvobozující technický rozvoj.

 

Výstavy Národního muzea z cyklu Monarchie:

Kouzelné hrací strojky (České muzeum hudby) – od 29. června 2012

Sportsmeni v zemích českých (Národní památník na Vítkově) – od 7. září 2012

Krmě – jídlo – žrádlo (Národopisné muzeum – Musaion) – od 5. října 2012 

Po stopě Karla Maye (Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) – od 25. října 2012

Monarchie (Nová budova Národního muzea) – od 23. listopadu 2012 

Dětský svět za císaře pána (Nová budova Národního muzea) – od 23. listopadu 2012

Člověk ve fotografii (Nová budova Národního muzea) – od 23. listopadu 2012

Století valčíku a polky (České muzeum hudby) – od 9. března 2013   

 

Kontakty do Národního muzea:

Ivana Havlíková          

Vedoucí odd. vnějších vztahů

tel: + (420) 224 497 373                                                                       

mob: + (420) 725 537 172

E-mail: ivana_havlikova@nm.cz   

www.nm.cz

www.muzeum3000.cz

 

Otevřeno:

České muzeum hudby

Karmelitská 2/4

Praha 1

Tel.: 257 257 777

 

Bezbariérový vstup

Otevřeno: denně mimo úterý od 10 – 18 hodin                                                                    

Vstupné:

 expozice – základní 100 Kč, snížené 60 Kč

 výstavy – expozice – základní 120 Kč, snížené 60 Kč, rodinné vstupné 190 Kč

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: České muzeum hudby