Moderní okrasná zahrada aneb v jednoduchosti je genialita (Modern garden)

20.05.2013 09:24

Moderní okrasná zahrada aneb v jednoduchosti je genialita

 

Okrasnou zahradou reprezentujeme sami sebe nejen jako její majitelé, ale i okolí, v němž bydlíme. V zahradě bychom měli mít zajímavé prvky, neboť ji máme, na rozdíl od zimní zahrady, vesměs nezastřešenou. Výrazem či originalitou naší okrasné zahrady můžeme upoutávat v každém ročním období.

 

Moderní zahradu charakterizuje především její jednoduchost. Při využívání jasných a čistých barev vytváříme potřebný kontrast. Vhodně volíme jeden dominantní prvek a výrazně posílíme celou koncepci okrasné zahrady, pod heslem: méně je více.

 

Trávník

Za nejjednodušší řešení považujeme zahradu jako velkou souvislou travnatou plochu, kterou doplníme skupinami okrasných dřevin. Zpočátku nebudeme mít moc práce s péčí, zvláště pokud jsme ji osadili jen pomalu rostoucími jehličnany, které se na rozdíl od listnáčů nemusí prořezávat, ani se pod nimi neshrabuje listí. Jedinou zahradnickou činností, kterou tak musíme provádět, je kosení trávy. Máme-li děti či domácí zvířata, volíme odolnější a hustší druhy trav.

 

Skalky na zahradě

Okrasnou zahradu doplní i různé skalky, cestičky z přírodního materiálu a pro pohodlí i zahradní nábytek umístěný na vhodném místě. Pomocí skalky se nám podaří vytvořit krásné zákoutí, ale musíme dbát na její přirozený vzhled, aby skalka připomínala skutečný kus obnažené alpínské skály, nikoli haldu suti na stavbě. Upřednostníme ale přírodní kámen, ne betonové bloky!. Při budování skalky dbáme, aby všechny žilky a puklinky v kamenech směřovaly týmž směrem. Skalku osázíme skalničkami, z jakéhokoli zahradnického centra, kde nám jistě i poradí.

 

Zóny

Chceme-li žít v kontaktu s přírodou, můžeme si zvolit, co budeme mít na zahradě. Zda pěstovat jen okrasné rostliny, či k tomu přidat i zeleninu a ovoce, nebo naopak na zahradě jenom odpočívat. Pro konkrétní řešení zahrady vycházíme z daného pozemku, tvaru, velikosti a půdních podmínek. Ale přesto považujeme některé prvky za obecné a ty bychom neměli pomíjet. Zahradu si lze pro lepší představu rozdělit na několik pomyslných zón.

 

* První zóna:

Zahrnuje příjezdovou cestu a odstavnou plochu pro auto. Ta má být krátká a rovná, úpravná a vydlážděná. Je vhodné ji opatřit také kupříkladu zahradními světly.

 

* Druhá zóna:

Sem patří předzahrádka za plotem, která je zpravidla naší první vizitkou a je už jen věcí našeho vkusu, budeme-li pečovat pouze o trávník a provozovat na něm rekreační sport, nebo zda budeme sklízet ovoce ze stromů, případně si utvářet iluzi lesíka (jehličnaté a listnaté stromy). Také keře jsou vhodné do všech typů zahrad a má je v oblibě ptactvo.

 

* Třetí zóna:

Máme-li v rodině děti, neměli bychom zapomenout na dětský kout vyhrazený hrám, ať už jako pískoviště, malé skluzavky či lavičky. Děti záhy naše dospělácké vymoženosti omrzí, začnou preferovat soukromí a vystačí si s pohybem ve volné přírodě (kout by měl být na místě se vzrostlejší zelení!). Použijeme-li tedy k výbavě dětské zóny mobilní prvky, pak - jakmile děti odrostou - nebudeme mít problém je odstranit a budeme moci hledat nové využití zahrady.

 

* Čtvrtá zóna:

Odpočinkový kout, kde se bude scházet rodina a přátelé. Lze ji situovat na terasu (krytou i otevřenou), nejlépe v těsné blízkosti domu. Měli bychom vybírat slunné, ale v případě potřeby i stinné místo, chráněné před větrem a deštěm (slunečník za horkých dnů nestačí). Stín může skýtat (zejména odpoledne) i strom s rozvětvenou korunou. Vysázíme-li i další rostliny, zejména na zástěnu či pergolu, instalujeme-li okrasné mříže, tak využijeme jejich pokryv zelení. Opatříme si také zahradní nábytek, jímž zpříjemníme odpolední siestu u kávy. A nezapomínáme na občerstvení (gril, krb) a pochopitelně i bazén.

 

* Pátá zóna:

V té nacházíme široké možnosti pro uplatnění fantazie i realizaci dalších zájmů a potřeb. Ať už je zde situováno jezírko, altán, domek pro zahradní nářadí a nástroje a podobně.

 

Zahradní doplňky

K modernímu pojetí zahrady patří i využití dekorací, které jsou dnes nepostradatelným zahradním doplňkem. A jaké že dekorace můžeme považovat letos za moderní? Tak jako loni či předloni považujeme i nadále za vhodné zahradní sochy a sošky. I nadále zůstávají moderní estetickou dekorací našich moderních zahrad. Nesmíme to ale přehánět, abychom nakonec z  okrasné zahrady neudělali skladiště zbytečných, a mnohdy i kýčovitých předmětů, které se nám v zahradnickém centru zalíbily. Zahradu máme totiž dotvářet, ale ne přeplňovat.

 

Zahradní plastika

Zahradní plastiku rozeznáváme kamennou, kovovou, dřevěnou, z přírodního i živého materiálu. Počítáme sem třeba postavy a zvířátka z mechu, působící vesele a hravě. Základem je drátěná konstrukce např. z králičího pletiva. Pak už se řídíme jen vkusem. Ale pozor, pestrobarevného trpaslíka řadíme mezi kýče… K rybníčku pak volíme raději plastiky s vodní tematikou jako např. žabky, V některých specializovaných obchodech lze koupit také zahradní kašny či fontány, lavičky a jiné doplňky. Musíme ale pamatovat, že něco jiného se hodí do městské zahrady v parkové úpravě a něco jiného do venkovské zahrádky. Rozhodně výběr těchto doplňků nemůže být nahodilý a měl by být součástí celkového návrhu zahrady.

 

Aranžmá a květinové dekorace

Výhodou květinových dekorací je, že jakmile nás omrzí, dají se snadno obměnit. Používáme košíky, ošatky, nádoby, staré květináče, amfory. Naopak se nesnažíme používat starou vanu či toaletu.

 

Beton není nepřítel

Neměli bychom se zříkat ani užití betonu v naší zahradě. Betonové výrobky pro zahrady jsou totiž značně odolné. Pokud je navíc použit beton probarvený např. v okrových tónech, často ani betonový původ nepoznáme.

 

Osazování betonových nádob

Betonové nádoby můžeme osazovat dřevinami, trvalkami, letničkami i skalničkami. Pro výsadbu dřevin nebo popínavých rostlin potřebujeme ale nádoby s hloubkou alespoň 60 cm. Mělké nádoby jsou naopak vhodné k výsadbě skalniček. Nádoby bez odtokových otvorů využíváme pro pěstování rostlin v polohydroponii. A pokud nádoba nemá přepadový otvor, umístíme ji na místo chráněné před deštěm a výšku hladiny regulujeme výhradně zálivkou. Pomocníkem je jednoduchý plovák ukazující, v jaké výšce je hladina. Živiny dodáváme rozpuštěné ve vodě v intervalu dle návodu výrobce tekutého hnojiva. Nádoby s odtokovým otvorem lze ale osazovat běžným způsobem, nesmíme však zapomenout na dostatečně silnou drenážní vrstvu.

 

Seskupování betonových nádob

Pomocí osázených betonových nádob zpestříme také vydlážděné či jinak zpevněné plochy na zahradě. Předem si proto připravíme plánek rozmístění nádob, včetně jejich osázení. Kromě estetického hlediska mějme na paměti i požadavky rostlin na umístění. Prázdné betonové nádoby umisťujeme podle plánu a začneme s výsadbou. S osázenými nádobami už později pohneme jen stěží. Rozměrné betonové nádoby stěhujeme pomocí podkládaných dřevěných polen.

 

Oživení betonových schodů

Tvorbu betonových schodů přenecháme ale raději odborníkům. Vysázíme-li k okraji schodů polštářovité skalničky či plazivé rostliny, zjistíme, že jsme nenásilně propojili schodiště s okolním terénem a betonové stupně oživili barevnými jazyky vegetace.

 

Zahradní světla

Nebojme se při výběru svítidel (jsou nízkonapěťová) popustit otěže vlastní představivosti. Polovinu krás venkovního osvětlení totiž vytvářejí stíny. Např. architektonické rysy domu zvýrazníme nejlépe stíny hloubkových světel. Ale i světlem prosvítajícím listy stromů a keřů vytváříme efektní pruhy a zajímavé kombinace světla a stínů. Určeme si jeden či dva hlavní body zájmu (třeba strom) a ty učiňme středem celého našeho světelného efektu. Umístěním řadových světel podél tmavých cest a schodů navíc vytvoříme bezpečnější příchodovou či příjezdovou cestu k domu. Pomocí proudů světla tak nejen odstraníme tmavá zákoutí, ale odpudíme i nezvané vetřelce.

 

Co ještě dodáme?

Jakoukoliv, i zdánlivě zanedbatelnou nerovnost můžeme využít ke zvýšení účinku naší zahrady. Např. pomocí stupňovitých záhonů přirozeně rozčleníme prostor okrasné zahrady. Jen nesmíme zapomenout na přístupové cestičky nutné k ošetřování rostlinek.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet