Mladá grafika: G point aneb když překročíme hranice grafiky = interaktivní instalace, flashové animace, video, pyrografika, aktivní matrice…

18.08.2017 10:59

Galerie Hollar - Praha

16. 8. – 10. 9. 2017

 

 

 

Zahájení výstavy z cyklu Mladá grafika G point | Atelier grafiky FU OU se za Galerii Hollar ujal Pavel Piekar slovy, že Hollar pravidelně – už od roku 2013 – poskytuje jednou ročně prostor univerzitám grafiky. Tentokrát v 5. ročníku byla vybrána Ostravská univerzita.

 

 

 

 

Akademická malířka Berenika Ovčáčková se poté ujala slova:

„Název výstavy je G – point. A myslí se tím G jako grafika a point jako středobod všech grafických technik.  Ostravská univerzita má jednu velkou přednost oproti ostatním podobným školám, může se pyšnit  dvacetiletou tradicí v oboru serigrafie. Tento obor se na škole tak dlouho učí, rozvíjí a dokonce se pořádají se pravidelná serigrafická sympozia, postupně došlo dokonce i na sympozia mezinárodní (Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za školu pak měl hlavní slovo prof. Juráček, emeritní děkan školy, který na vernisáži k sobě přizval ty z přítomných studentů (3 -  na foto vlevo dole), kteří se výstavy zúčastnili i jako autoři.    Ve své stručné charakteristice Ostravské univerzity, nejprve připomněl význam akademického malíře Eduarda Ovčáčka, který se o založení školy zasloužil, a který je stále činný a je na výstavě dokonce zastoupen, a to překvapivě, tím úplně nejmodernějším oborem grafiky – počítačovou grafikou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak prof. Juráček připomněl, že grafika už dnes nabízí celou řadu technik, včetně virtuálních, od klasického tisku z výšky, přes tisky z hloubky až po linoryt. A samozřejmě i zmíněnou serigrafii. To vše a mnohé jiné se také na Ostravské univerzitě učí. A to je i průřezově zastoupeno na výstavě prací studentů školy. 

A jak doslova řekl, škola se snaží aby

grafika byla pro studenty a tvůrce prostorem a nikoli limitem.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava z cyklu Mladá grafika v letošním roce představuje tedy tvorbu studentů Atelieru grafiky Ostravské univerzity.

Komorní výstava je pouze omezeným vhledem do práce Ateliéru grafiky FU OU,

přes prostorové limity představujeme vybrané práce posluchačů všech ročníků (nechybí ani kresba na skle),

práce klauzurní,

zastoupeny jsou také bakalářské a diplomové závěrečné práce.

 

 

Olga Moravcová /Rozklad a proces                                                                                                                                               Eva Bičanová /Pazourky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulta umění (FU) Ostravské univerzity (OU)

  •  je jednou z 6 fakult této vysoké školy
  • vznikla 1. 8. 2007 (u zrodu stáli ak. malíř Eduard Ovčáček, ak. mal. Eduard Halbeštát a doc. Zbyněk Janáček)
  • na fakultě lze studovat dva bakalářské studijní programy (Výtvarná umění a Hudební umění), jeden magisterský (Hudební umění) a dva navazující magisterské programy (Výtvarná umění a Hudební umění)

https://fu.osu.cz

 

Akademická malířka Berenika Ovčáčková

  • narodila se v Ostravě
  • 1986 – 1991: absolventka pražské Akademie výtvarných umění, kde studovala v ateliéru grafiky u profesora Ladislava Čepeláka v němž prošla školením v klasických grafických technikách

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží 6

Vstup: volný

www.hollar.cz

 

Doprovodný program:

neděle 10. 9. 2017 v 10.00 hodin – komentovaná prohlídka

prezentace projektu ISO (International Serigraphy Symposium Ostrava)

 

Hodnocení: 89 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková