Mirek Kaufman: in ExtreMis aneb Dvojitá sopka či avšak, která doba z pohledu svých současníků extrémní nebyla?

26.08.2019 16:18

Topičův salon - Praha

23. 8. - 27. 9. 2019

 

 

 

 

 

 

Na zahájení nové výstavy in ExtreMis, výstavy maleb (oleje a akryly na plátně) Mirka Kaufmana z posledních dvou let, byl jejich autor malíř Mirek Kaufman osobně přítomen. 

 

 

 

in ExtreMis

=

stav v situaci krajní nouze

 stav krátce před koncem

 

Nejrozsáhlejší přehlídka autorovy tvorby za poslední léta

je reflexí dnešní neukotvené doby,

 která obtížně hledá rovnováhu mezi pěstěnou a zmutovanou potřebou

stále nových zážitků a vjemů a životní nutností ztišení,

uklidnění se a naslouchání rytmu života, vedeného řádem přírody.

 

„Pojem in ExtreMis v sobě zahrnuje cosi hraničního a hrozivého. Zemské síly dosahují své maximální polohy a vyhrocená situace hrozí zhroucením, odlomením, sesunutím -  v pohybu jsou masy pozemské, vodní, vzdušné,“  řekl k výstavě Mirek Kaufman a dodal: „Orientovat se můžeme podle pocitu přebytku nebo naopak nedostatku, podle hladiny adrenalinu z cestovatelského nadšení nebo naopak pocitu ztracenosti a opuštěnosti v přírodních kulisách. Která doba ale nebyla z pohledu svých současníků extrémní?“

 

V expozici je pro návštěvníka připravena velkoplošné projekce in ExtreMis  autorova deníku z posledních let, které jsou složeny z kreseb i snímků z mobilního telefonu a  které dokumentují   roztěkanost zrychlené doby.

 

Autorka střihové skladby:  OK/Olina Kaufmanová

Výslednému tvaru, promítanému na plátně, vtiskla zcela nový pohled a prostřednictvím střihu odhalila skryté a překvapivé souvislosti. Přenesení smyslu a kontrast mezi jednotlivými obrazy navozuje stav podprahové euforie, která pramení z postupného navyšování pocitů od nevázané grotesky až po tragickou absurditu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malířské prostředky Mirka Kaufmana jsou naopak jiného druhu. Autor se vyhýbá ilustrativnosti a popisu, pracuje v čase a s osobním úhlem pohledu. Množství informací a významů tu je redukováno na plochy, objemy a jejich vzájemný poměr. Dramatičnost malby je podpořena použitou technikou. Setkáváme se zde s hutnými vrstvami malířské hmoty i jemným, takřka akvarelovým povrchem, pro naturel tohoto malíře asi nejbližším.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirek Kaufman zůstává i přes konceptuální fundus, spočívající v myšlenkovém ukotvení a práci v tematických cyklech, stále bytostným malířem s jemně pěstěným smyslem pro barvu a širokým porozuměním prostoru. Koloristicky nezaměnitelný expresivní, velkorysý výraz vychází jak z racionální, tak z intuitivní základny, a tak se jeho pojetí současného stavu, jenž nazývá In extremis, nepřibližuje chiliastickým vizím těsně před koncem. Situaci nijak nezlehčuje, ale z pozice pozorovatele, uvažujícího nejen první prostorový plán, nabízí méně katastrofické nahlížení. Člověk je součástí přírody, a její mohutnost je mnohovrstevnatou jistotou. Svět nekončí.“

 

 

Takto charakterizovala autorovu tvorbu kurátorka výstavy Lucie Šiklová a dodala: „Na Kaufmanových plátnech lze téměř fyzicky zažít pocit propustnosti dimenzí skrze okamžiky průhledů. Jako když se roztrhnou mraky a za nimi se otevře nový svět. Symbolický okamžik prozření. “

 

Mirek Kaufman (* 1963  Žatec)

  • 1983-1989: studoval na AVU v Praze a na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži
  • 1991-1994: vystřídal několik studijních pobytů ve Francii a ve Švýcarsku

Jeho hlavní doménou je práce na rozsáhlejších malířských cyklech

série obrazů s názvem TEKUTÉ PÍSKY (2010)

velkoplošný projekt ÚHEL POHLEDU (2013)

TÍHA LEHKOSTI (2015)

cyklus obrazů FACETIME / ČAS TVÁŘE (2016)

POZOROVACÍ POLE / OBSERVATION FIELD (2019)

série MIXED EMOTIONS (2019)

 

Součástí autorových aktivit jsou i malířské dílny a semináře rozvíjející tvůrčí schopnosti napříč generacemi. Kromě své malířské práce se autor věnuje příležitostně i autorským knihám a fotografii. Pravidelně vystavuje doma i v zahraničí, kde je zároveň zastoupen v řadě sbírek.

 

Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

středa 18. 9. 2019: komentovaná prohlídka od 16.30 hodin

 

110 00 Praha 1

Národní 9

Výstavu pořádá Společnost Topičova salonu, z. s.

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva/Lucie Šiklová)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.topicuvsalon.cz

www.mirekkaufman.com

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/mirek-kaufman-facetime-cas-tvare-aneb-kdyz-pro-malire-jsou-lidske-tvare-krasne-stale/