Mirek Kaufman: FACETIME / ČAS TVÁŘE aneb když pro malíře jsou lidské tváře krásné stále

12.02.2016 10:53

Galerie Petr Novotný  - Praha

 10. 2. – 19. 3. 2016

 

Na vernisáži nové prodejní výstavy, první výstavy v letošním roce, představil  v Galerii Petr Novotný své velkoformátové  obrazy (oleje, akryly na plátně) z posledních tří  let pražský malíř Mirek Kaufman, který byl akci osobně rovněž přítomen.

 

Ať chceme či ne, vstupujeme do virtuálního prostoru pomyslné výměny tváří, a ne vždy se nám daří zachovat si autonomii vlastní identity. Jsme lidmi facebooku, kdy banální pohnutky se stávají motorem sdílení naší fyzické podoby. Fyzického zbývá ovšem už jen nepatrně – podstatná část je průběžně odplavována datovými toky do generálního virtuálního úložiště. Svůj díl v této hierarchii si vynucují i ideální a bezchybné obrazy z reklamního prostředí. I ty nás nutí ke každodenní konfrontaci a úvahám o pomíjivosti a marné snaze postavit se běhu času.

Nedotčená plocha malířského plátna je pro mne výzvou jiného druhu. Před očima mi defilují tváře všednodenní –unavené, zraněné tíhou emocí či přemírou lehkosti…aneb zcela jednoduše …krásné.“

(na foto dole vpravo uprostřed - Mirek Kaufman, leden 2016)

 

V  Kaufmanových obrazech se v poslední době z abstrahovaných tvarů formují krajiny, vynořují se postavy a zejména tváře. Většinou ne konkrétní, naopak jejich podoba bývá neúplná, manipulovaná, s přiznanou nedokonalostí i deformací. K vyznění obrazů přispívá i jejich forma, tvořená komplikovanými technikami, často za účasti toho, čemu se říká řízená náhoda. Obrazy si tak uchovávají, po obsahové i formální stránce, jakési tajemství, které diváka k plátnu přitahuje a probouzí jeho imaginaci.

 

Sympatický autor Mirek Kaufman k výstavě uvedl:

Můj loňský cyklus i nejnovější obrazy z přelomu roku spojuje fenomén fascinace lidskou tváří. Kult vlastní tváře se v maximální míře projevuje v mánii selfies – tento současný trend generuje nesmírné množství otisků lidské podoby ´na jedno použití´. Po ruce máme i aplikaci FaceTime, jako následnou zkratku do virtuálního úložiště, kterým v každé chvíli proudí nekonečné množství exemplářů lidských tváří. Tradiční portrét se převtělil do produktu okamžité spotřeby.

Nedotčená plocha malířského plátna je pro mne výzvou jiného druhu. Před očima mi defilují tváře všednodenní – unavené, zraněné tíhou emocí, přemírou lehkosti…anebo zcela jednoduše – krásné. Žijeme časem tváře. Lidská identita se stává směnnou hodnotou a ideálním prostředkem sebeprezentace. V okamžicích obyčejných setkání tváří v tvář vidíme ale přeci jenom skutečné obrazy.“

 

Mirek Kaufman

  • narodil se 15. 4. 1963 v Žatci
  • 1983 – 1989 studoval na AVU v Praze (spolužáci Císařovský, Korpaczewski, Mainer, Placht, Střížek)
  • 1988 – 1989 studoval na École Nationale Supérieure des Beaux - Arts v Paříži
  • v 90. letech žil v rámci několika stipendijních pobytů ve Francii a Švýcarsku
  •  žije a pracuje v Praze
  • od 1989 samostatně vystavuje
  •  v 90. letech vystavoval  v Holandsku, Švýcarsku a Francii
  • 2010 a 2011 vystavoval v Číně, např. v Galerii Bloom, 798 Art District v Pekingu

Kromě malby, která je jeho hlavním oborem, se věnuje i fotografii a příležitostně i grafickému designu a tvorbě autorských knih. I v těchto paralelních činnostech je vždy dominantní snaha o propojení daného média se světem malby. Fotografické cykly jsou tak svým pojetím často na samé hranici mezi obrazem čistě fotografickým a přesahem plynule navazujícím na malbu.

 

170 00 Praha 7
Heřmanova 35

Máme otevřeno: úterý –pátek: 12.00 – 18.00 hodin

Sobota 12.00 – 15.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva – wikipedia, artalk.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková