Minority / Alternativa vs. Mainstream aneb studentky a studenti čelí „skupinovému myšlení“, svobodou vlastní identity ve vlastní módě

02.11.2022 17:23

 

 

MINORITY / ALTERNATIVA VS. MAINSTREAM

26. 10. – 25. 11. 2022

Technologické centrum UMPRUM

 

 

Studentky a studenti Ateliéru módní tvorby UMPRUM na multimediálním výstavním projektu využívajícího možností, jaké nabízí Technologické centrum UMPRUM

v Mikulandské ulici, navazují na současností stále více akcentované téma vztahu jednotlivce a společnosti.

Po - již dříve zkoumaných - otázkách, zabývajících se identitou, nebo inteligentním oblečením, je v projektu nazvaném Minority / Alternativa vs. Mainstream zaujalo téma minorit. A to jak ve smyslu etnických, národnostních či náboženských skupin, tak ve smyslu městských komunit, subkultur, úzkých komunit nebo abnormalit.

Semestrální projekt vedla naše přední módní designérka - Lenka Kohoutová.

 

Prestižní Ateliér Módní tvorby působící od svého založení v roce 1949 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, vychovává už tři čtvrtě století elitu ryze české módní scény. Ateliér je specifický svým individuálním přístupem ke studentům a zaměřením na módu v celé její šíři.

Tedy módu vnímanou od tvorby ready-to-wear kolekce, přes průmyslový design až po ryze autorskou konceptuální tvorbu.

V současné době, je v Ateliéru kladen důraz především na podporu rozvoje studentů jako komplexních, profesionálních, osobností se silnou individuální návrhářskou identitou.

 

 

Pozvání, která je škoda odmítnut

 

Od UMPRUM dostáváme na www.www-kulturaok-eu.cz pravidelně pozvánky od počátku existence našeho webu na výstavy konané v historické budově na Palachově náměstí, do Galerie UM.

Relativně nedávno k nim navíc přibily ještě pozvánky do nového a pro výstavy výrazně lépe disponovaného prostoru, tzv. Technologického centra UMPRUM v Mikulandské ulici. Pozornost našemu webu prokazuje a o informační servis pro nás vzorně dbá už od počátku paní Mgr. Kamila Stehlíková, za Oddělení vnějších vztahů.

Snažíme se její důvěru a zájem o náš web nezklamat a výstavy, či další akce, na něž jsme pozváni, také včas přetlumočit návštěvníkům našeho webu.

Ne vždy jsme sice z časových důvodů schopni vše absolvovat už při zahájení, na mnohé výstavy dorážíme až v rámci konání a některé – k naší škodě – musíme z časových a kapacitních důvodů dokonce oželet.

Ovšem, pozvánka na prezentaci společného projektu Ateliéru módní tvorby a Ateliéru fotografie II, nazvanou Minority / Alternativa vs. Mainstream, se nedala odmítnout.

Křehké studentky, mužní studenti, osobité kreace připravených modelů, lákají. A právem.

Už už jsme se těšili na nekonvenční a nesnobskou módní přehlídku… Mylně, přehlédli jsme totiž v anotaci akce na pozvánce, ono zřetelně napsané, že jde o SPOLEČNÝ projekt DVOU ateliérů. Ateliéru módní tvorby a – ano, a - Ateliéru FOTOGRAFIE II.

A už z toho plynulo, že ten DRUHÝ ateliér, Ateliér fotografie II, je příčinou našeho prvotního zklamání. Namísto námi očekávané specifické módní přehlídky, ilustrují totiž akci nádherné až bilboardové, ryze umělecké projekce jednotlivých modelů rozmístěných na snímcích do příhodných prostředí, v plenéru, v atmosféře, pojaté jako skutečné společné umělecké dílo dvou oborů, módních návrhů a uměleckých fotografií.

Zklamání z nenaplnění naší stereotypní představy se ale velmi rychle změnilo v obdiv. A uznání, že tohle, co nabízí umělecké ztvárnění všude kolem diváka na výstavě, by nikdy nenahradila žádná přehlídka.

Navíc, výstava by byla „bezzubá“, protože přehlídka by se nekonala po celou dobu výstavy a diváci jdoucí na výstavu dle svého času, by byli značně ochuzeni. Takže vše napraveno i ten náš prvotní omyl…

 

          

Studenky a studenti se vyjádřili po svém a za nás

 

Hodnocení netradiční výstavy a procházku jednotlivými realizacemi necháváme odborníkům. Pedagogům a iniciátorům celého projektu. Přesněji, pedagožkám a iniciátorkám. Dejme jim tedy slovo.

 

 

„Studentky a studenti UMPRUM jsou vůči svému okolí a jeho problémům velmi vnímaví, často je mezi sebou řeší.

Téma Minorit otevřeně nabízelo promítnout do prací své postoje, osobní témata a cítění okolního světa.

Vzhledem k bezprecedentnímu napadení Ukrajiny a řadě dalších celospolečenských okolností, bylo toto téma o to živější a palčivější.

 

„Jak je známo stresové situace vyvolávají cílení na naše nejtíživější otázky, ať už se tématu přímo týkají nebo mu jen nastavují zrcadlo. Proto se někteří chopili tématu Minorit cestou genderové identity, jiní kulturní apropriace, náboženských či rodinných vztahů, tělesných odlišností, teens nočního života, subkultur a nebo úniku do vlastních sci- fi světů. Společným jmenovatelem byl často fakt, že kromě zmíněné minority, to byl jejich první kreativně svobodný výlet do oblasti jim vlastního tématu, k němuž dosud neměli odvahu nebo možnost se vyslovit“. 

Vedoucí projektu MgA. Lenka Kohoutová

 

 

·         Ukázkou práce, která překročila módní hranice je Tělo objektem, objekt oděvem je projekt Lenky Hanzákové. Ve svých oděvních objektech se zabývá formou lidského těla zbaveného oblečení a zobrazením čisté tělesnosti.

·         Na otázku kulturní apropriace navázala Natália Repkovská v kolekci You got what you give. Upozorňuje v ní a konfrontuje mocenské struktury a instituce, které je zastupují. Jejich estetiku a charakteristické prvky zakomponovala do formy oděvů.

·         Krásu a pohled na módu skrz hendikep – konkrétně nevidomost, zkoumá Tomáš Višňovský. V kolekci Laura´s Archive se snaží vykreslit vnitřní prožívání člověka, který nepoznává svět vizuálně, ale svými pocity a dotyky. Modely pracují se strukturou textilních materiálů a dekorací Braillovým písmem.

·         Jakub Hronský se snaží nahlížet na problematiku minorit nezatíženým a maximálně objektivním způsobem. Inspirací je mu téměř pohádkový příběh o hvězdičce, která spadla na zem a vše je pro ni nové. Příběh zpracoval nejen do oděvní kolekce, ale doprovodil jej i autorskou knihou. Kolekce Hvězdička se snaží zpracovávat emoční stránku tématu minority – sebepotlačení a asimilace.

 

 

Výše zmiňované, umně naaražnované  modely nejsou ale jedinou součástí výstavy.

Kromě dalších kolekcí expozice nabídne také projekci, nebo velkoformátové fotografie, které vznikly ve spolupráci s Ateliérem fotografie II pod vedením Štěpánky Stein.

Práce Samuela Petráše, Iurie Ladutka a Jakuba Demartini zasazují jednotlivé návrhy do příslušného kontextu a dodávají jim další koncepční a estetickou vrstvu.

 

 

Vystavují

 

Markéta Hájková, Lenka Hanzáková, Adéla Gréta Holušková,

Barbora Horáková, Jakub Hronský, Adéla Králíková, Sofiia Maika,

Tomáš Máčik, Natália Repkovská, Barbora Tomalová, Noemi Špontáková, Dominik Švarc, Tomáš Višňovský, Linda Vondrášková

 

 

 

Zachyceno při zahájení

 

·         Úvodní slovo měl samozřejmě prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., historik umění a vysokoškolský pedagog a od února 2019 rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

 

 

Ve svém dynamickém vstupu, podpořeném přímo vzorově disciplinovaným posluchačem, pejskem pan profesora, soustředěně naslouchajícím spořádaně u jeho nohou, nás nejprve uzemnil konstatováním, že

„společnosti hrozí nebezpečí…“.

Myslí asi všech prolétlo - jaké zase ještě?, což už jich není kolem dost?

Ale další část rektorovy věty to celé naštěstí upřesnila

„… skupinové myšlení.“

Pak už následovala vysvětlivka.

Prof. Vybíral zafilozofoval na citlivé a tak trochu nevnímané téma, že všichni ve společnosti jednají stejně. Ve smyslu, že si začínáme být podobní a bereme to za normu. Což může přinést jediné, společnost, která se nerozvíjí, zaniká. Parafrázujeme, neměli jsme diktafon, ale smysl byl zřejmý.

Společnost potřebuje osoby, které tomu všemu srovnávání se a tím nevyvíjení se, čelí svým nekonformismem. Jak pan prof. Vybíral upřesnil, nemusí to být jen jedinci, a také zpravidla nejsou, protože se názorově odlišní jedinci, vyhranění vůči onomu skupinovému myšlení, zákonitě vyhledávají, sdružují a vznikají tak minority. A minority jsou – jak řekl pan profesor doslova: „Pojistkou, že společnost nezblbne.“ Což jsme si zapsali doslovně, protože lapidárněji se to vyjádřit nedá.

Závěrem rektor VŠUP, prof. Vybíral ocenil, že studenti právě toto téma přijali jako téma své seminární práce.

 

·         Dalšího slova se ujala vedoucí projektu MgA. Lenka Kohoutová

 

 

Z jejích slov byla znát především spokojenost s nasazením a zájmem s jakým se studentky a studenti s tématem vypořádali. Poděkovala všem zúčastněným na projektu, za výborný letní semestr, věnovaný tomuto tématu.

Pokud jde o samotnou výstavu, tak, jak zdůraznila, považuje ji za začátek široké diskuze o minoritách. Diskuze, která dosud byla v každém z nás, ale která nezněla nahlas jako výměna názorů a postojů. A jak také dodala, je dobré a nezbytné, aby studenti začali o tomto tématu hovořit otevřeně, kolektivně a hlavně, do nejdříve, protože diskuze, dialog, obohacující všechny zúčastněné, je to hlavní, co pozitivně ovlivňuje tvorbu.

 

·         Slova se ujala také MgA. Štěpánka Stein, další ze tří autorek projektu Minority

 

 

Štěpánka Stein především vyzdvihla pozoruhodně skvělou spolupráci mezioborovou. Souznění mezi studentkami a studenty obou ateliérů. Jednalo se o protnutí dvou oborů, které bylo mimořádně tvůrčí a také pro obě strany přínosné. Vždyť spolupráce mezi návrháři a fotografy bude pro obě strany běžná a nezbytná.

 

·         A konečně dostala slovo třetí ze „sudiček“ projektu, Mgr. art. Viera Devečková

 

 

Potvrdila vše, co zde dosud zaznělo a dodal jednu důležitou myšlenku, v podstatě tu, kterou jsme si uvědomili i my, očekávající onu jednorázovou přehlídku, která unikne všem, kteří výstavu sice navštíví, ale ne při zahájení.

Ocenila totiž fakt, že díky zpracování a možnému multimediálnímu přenosu, výstavu spatří mnohem více lidí a že tento - jednoznačně záslužný a potřebný - projekt, se tak představí širší veřejnosti a dovede k zamyšlení na toto téma více osob. Což je a bude víc než dobře.

 

Na závěr už jen prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, sám za sebe prohlásil, že je s výstavou spokojen, že se mu líbí a prohlásil ji za zahájenou.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

MINORITY / ALTERNATIVA VS. MAINSTREAM

26. 10. – 25. 11. 2022

Technologické centrum UMPRUM

Mikulandská 134/5, Praha 1

otevřeno: po – so, 10-18 hodin

https://www.umprum.cz/web/cs/technologicke-centrum-mikulandska

 

MINORITY / ALTERNATIVA VS. MAINSTREAM

Pedagogické vedení projektu: Lenka Kohoutová, Viera Devečková

Odborná spolupráce: Karolína Čejchanová, Dana Burianová, Zuzana Jirsová

Konzultace: Radana Sikorová

Produkce: Lenka Kohoutová, Štěpánka Stein, Viera Devečková

Text: Veronika Soukupová

Vizuální identita: David Šrot a Kryštof Novák (Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením Petra Krejzka)

Návrh a realizace výstavní expozice: Sára Svobodová (Ateliér designu nábytku a interiéru pod vedením Romana Vrtišky a Vladimíra Žáka); Matěj Peterka (Ateliér architektury IV pod vedením Romana Brychty)

Produkční tým: Lenka Hanzáková, Markéta Hájková

Fotografie: Samuel Petráš, Iurii Ladutko, Jakub Demartini (Ateliér fotografie II pod vedením Štěpánky Stein)

 

Fotografie modelů na: https://drive.google.com/drive/folders/10wCCaOuGm5GoQE-yyIiSKGC2EKkwbE2N?usp=sharing