Mini Wonders/Česká hračka včera a dnes aneb pojďme si s dětmi hrát a vzpomínat…

25.10.2018 10:40

Trojvýstava

Mini Wonders / Česká hračka včera a dnes

Česká státnost 1918

Pražské jaro 1968

 

Galerie Českých center - Praha

24. - 30. 10. 2018

 

V době, kdy Česká republika nejrůznějším způsobem slaví své 100. výročí existence, nemohla Česká centra zůstat stranou. Už proto, že reprezentují Českou republiku prakticky po celém světě a všude je zájem tamní veřejnosti o takové informace. Nejnázornější a nejvýmluvnější odpovědí je výstava. Ne ale statická, jsme ve 21. století a žijeme v době neuvěřitelných možností digitální techniky. Takže tu máme výstavu interaktivní, živou a prezentující nejmodernějším způsobem, jaký současná technika umožňuje. A to se dokonale povedlo.  

 

Nezapomeňme, že Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci Česka v zahraničí.  A že Česká centra najdeme ve 22 městech 3 kontinentů, že ročně uspořádají dohromady přes 2 300 akcí, a že jimi oslovují více jak 2,8 milionů zahraničních návštěvníků. A že také - z ryze pragmatického hlediska - podle analýzy Economic ImpacT 2015 - každá koruna námi vložená do činnosti Českých center přinesla dalších 4,12 Kč externích zdrojů a cenná partnerství pro všestrannou propagaci Česka v zahraničí. Tak aby se  nevěnovala pozornost tak stěžejní události, jakou je 100. výročí vzniku Československa…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrý nápad a je tu výstava pro celou rodinu

Mezi jinými pozvánkami jsme na www.www-kulturaok-eu.cz obdrželi i pozvánku na setkání se zástupci tisku a médií u příležitosti oslav státního výročí i do Galerie Českých center. Zaslala nám ji Mgr. Petra Jungwirtová, MBA, tisková mluvčí Českých center. Její pozvánka začínala třemi slovy - ´hravá tisková konference´.

 

Vysvětlení v rámci tiskové konference nám podaly Mgr. Petra Jungwirtová i její kolegyně o bezpočtu aktivit probíhajících a připravovaných v souvislosti s výročím, ale i z mnoha dalších důvodů. A v neposlední řadě se jednalo i o trojvýstavu, konanou přímo v Galerii Českých center, která sestává z interaktivních výstav Česká státnost 1918 / Pražské jaro 1968, jež osloví nesporně především dospělé pamětníky, prarodiče, ale i už ´nepamětníky´ rodiče a třetí expozice nazvané Mini Wonders / Česká hračka včera a dnes, která osloví zase především ty nejmenší. A aby se mohli všichni věnovat tomu, co je zajímá, je zde pro ty nejmenší k dispozici hrací kout, vybavený - jak jinak - vybranými českými hračkami z celého uplynulého století.  Ale vezměme to popořadě…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká státnost 1918 / Pražské jaro 1968

Výstava, umístěná v suterénu galerie, reflektuje fakt, že letos v roce 2018 ČR slaví i dvě důležitá výročí: 100 let od vzniku samostatného Československa v roce 1918 a 50 let od dramatických politických událostí roku 1968.

 

 

Výstavní projekt tvoří důmyslná a snadno ovladatelná multimediální interaktivní prezentace, rozdělená na zmíněná dvě výročí, na dvě části: Československá státnost 1918 a Pražské jaro 1968. Obě události zde prezentují jednak nezbytná historická data i díky technice a interaktivní videoprojekci - zhruba - na bázi chytrého mobilu, tedy s nabídkou dotykových oken, jež si návštěvník sám podle svého zájmu otevírá a ve kterých si ´listuje´. Události jsou tu podány jako příběh komponovaný z textů, dokumentů, audio a video složek, přibližujících zásadní informace o historickém a kulturním dění v někdejším Československu. Dominantní digitální formu výstavy doplňují navíc ještě klasické panely. Kurátorkou obou výstav je Lenka Lindaurová.

 

Výstava je jako celek dokonalou moderní encyklopedií daných událostí a má vynikající didaktickou hodnotu. Proto, jak jsme se dozvěděli na tiskové konferenci, je v plánu celý program t školám nabídnout k dynamické a moderní formě výuky, věnované oběma událostem. Výstava, jak také na tiskové konferenci zaznělo, je připravena pro všech 22 Českých center ve světě a v mateřských jazycích té které země. Tedy i v čínštině. Jednotlivá Česká centra pak výstavu nejen nainstalují, ale případně si ji i modifikují s ohledem na lokaci, v níž budou události prezentovat. Důvodem je různé povědomí a vazby k prezentované problematice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodejme, že část expozice Československá státnost 1918 představuje vznik první Československé republiky, atmosféru 20. let 20. století s klíčovými osobnostmi a událostmi této éry.

Část Pražské jaro 1968 zase přibližuje politický, sociální a kulturní kontext klíčové události 60. let v ČSSR, která vyústila v okupaci naší země vojsky tehdejší Varšavské smlouvy.

 

Mini Wonders / Česká hračka včera a dnes

V přízemí Galerie Českých center je umístěna ´hravá výstava´, která se zabývá historií a inovací českých hraček za století. Výstava je navíc Českými centry pořádána jako příspěvek k širší akci - Desingblok 2018.

Výstava Mini Wonders vyzdvihuje světový fenomén české hračky, jehož příběh se začal psát počátkem 20. století a dnes je dál intenzivně rozvíjen. Ve výběru exponátů se tvůrci expozice zaměřili na výjimečné příklady aktuální domácí produkce s ohledem na jejich autorskou inovaci, originalitu a tradici.

 

 

 

 

Ve společné instalaci proto výstava představila na jedné straně tvorbu současných autorů (s důrazem na výběr z posledního desetiletí) a na straně druhé ikony, dosud stále ještě stále v ČR vyráběné, tedy nadčasové a konkurenceschopné i v době, kdy dětský svět okupuje všemocná digitální technika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavené exponáty se vepsaly do dějin české kultury a společnosti za posledních 100 let a jistě se každý návštěvník setká s nejedním výrobkem, který provázel dětství jeho i jeho potomků. Svéráznost, ale i praktičnost řešení výstavy je podřízena nezbytné realitě. A to z důvodu, že

 

výstava je putovní...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude tedy neustále putovat po Českých centrech, takže ji čeká minimálně 22 balení a znovuinstalování. To klade nároky na logistiku celé expozice. Proto tvůrci řešení expozice přišli s originálním nápadem speciálních kufrů, jež pro ten účel dodala společnost Kazeto a které na cestách hraček budou jejich bezpečným domovem. Vždyť jde v řadě případů o vysloveně unikátní exponáty (hračky navržené Josefem Sutnarem) a současně díky instalaci detailního nasvícení po otevření kufru se vytvoří i malá expozice daného tvůrce, či variací dané hračky.  

 

Výstava byla dosud k vidění v Londýně a Tokiu, nyní zastavuje v Praze. Odtud poputuje dál. Zajímali jsme se o ´jízdní řád´ hraček po zastávce v Praze. Kurátorka výstavy Tereza Bruthansová, která byla na našem společném setkání osobně přítomna, prozradila, že nejbližší ´zastávka´ bude Moskva /Rusko, pak Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Čína. Ta už nyní má o výstavu eminentní zájem. Budou následovat i další lokace, už teď je nasmlouváno do konce roku 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malý zlomek široké činnosti Českých center

Jak Mgr. Petra Jungwirtová neopomněla připomenout a všechny mluvčí, zastupující na tiskové konferenci aktivity Českých center, též doplnily, že Česká centra mimo tyto 3 výstavy samozřejmě připravila i celou další škálu nejrůznějších projektů a výstav, jež se od začátku roku konají v zahraničí. Pro Prahu byly ze všech ostatních vybrány tři uvedené výstavy.

 

Souhrnné informace o programu a aktivitách spojených s oslavami výročí nalezneme na webu Společné století, jenž byl zřízen agenturou Czech Tourism.

Viz.: https://www.czechcentres.cz/vyroci2018/

 

Jak Česká centra připomínají 100 let republiky, dokumentuje: https://www.czechcentres.cz/media/tiskove-zpravy/20181023-ceska-centra-pripominaji-100-let-vyroci-r/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design instalace:  Anna Kozová a Jerry Koza/Atelier SAD

Grafický design: Zuzana Lednická/Studio Najbrt

Manažer projektu: Sandra Karácsony

Hlavní partner výstavy: Kazeto

Partner výstavy: Etna iGuzzini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Rytířská 31

Máme otevřeno:

po - pá: 11.00 - 18.00 hodin

sobota: 11.00 - 17.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení: 100 %

Richard Koníček

 

Foto z tiskové konference: © Richard Koníček

Foto z vernisáže: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.czechcentres.cz