Miloslava Salanciová - Elena Nittnausová: Obidve aneb ´K nám či od nás?

09.05.2017 12:53

Galerie pod Palmovkou - foyer divadla/Praha

8. 5. -  24. 6. 2017

 

 

 

Na vernisáži nové - první zahraniční - výstavy, výstavy olejů na plátně a pastelů na papíře, jejichž autorkami jsou slovenské malířky  Elena Nittnausová a  Miloslava Salanciová, jsme se s nimi  mohli také osobně seznámit. 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavu zahájila kurátorka výstavy Lucie Vojtíšková slovy, že se jedná o první zahraniční výstavu, a že na rozdíl od běžné dramaturgie Galerie Pod Palmovkou jde o zavedené malířky. Poté předala slovo oběma malířkám.

 

Jako první se ujala slova paní Elena Nittnausová  

„Potěšil mě především prostor galerie v divadelním foyer. Je to dobře, protože obrazy a divadlo patří k sobě.

 

Moje obrazy jsou reakcí na různé podněty. Například na elektronickou korespondenci, jako je třeba MMS. Patří k nim například obraz nazvaný: Už ten deň přišel, pán Einstein?…

 

 

V každém mém obraze je zakomponován detail, který je v kontrastu s celým obrazem.

Důležité jsou z toho důvodu i názvy, které nejsou jen všeobecné, ale mají další vypovídací hodnotu.

 

 

 

Další zde vystavené obrazy jsou reakcí na současnou televizní tvorbu. Z nich bych upozornila zejména na obraz Prvoústovce vs. prvooky (z cyklu Šoubiznis náš každodenný). Jeho vznik je dokonale zapříčiněn televizí. Byla jsem totiž na nějaké televizní besedě. A moderátorka použila pojem, že mě musí představit i pro prvooky. Netušila jsem, co to znamená a pak se ukázalo, že jde o televizní slangový výraz pro nové diváky. A tak mě napadla parodie na tento výraz a vznikl zmíněný obraz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloslava Salanciová řekla,

„Někdo si píše deník, já si ho maluji. Každý můj obraz je tedy nějaký všední zážitek, který na mě zapůsobil. A může to být poslouchaná hudba, událost, zpráva v novinách, pasáž z knihy. Okamžik, ve kterém se mi něco vybaví, a to je pak v novém obraze. Mé obrazy jsou vždy čtvercové. Obdélníkový obraz jsem namalovala jen jeden. Vyhovuje mi čtvercový tvar.

Většina mých obrazů jsou pastely, protože tužka to je podle mého to nejlepší. Ano, trvá to dlouho, je to pracné, ale uklidňuje mě to.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občas mám ale úlety a tvořím i nějakou jinou technikou nebo nějak jinak. Jsou zde obrazy, které jsem vytvořila na základě destrukce. Podlepila jsem si tabuli skla, aby se mi nerozletělo, a udeřila jsem do něj. Rozbilo se. Částečně. Tento moment jsem vyfotila. Pak další úder a další fotka. Sedm úderů, sedm fotek. A vznikla tak předloha, kterou jsem pak využila k přenesení na obraz.

 

Jednotlivé střepy, zlomy, praskliny vytvořily rastr, který jsem pak mohla vybarvovat a kombinovat, třeba volbou barevnosti pozadí a jednotlivých střepů. Změnou barvy pozadí také barva vystoupí nebo jinak vyzní, a to je zajímavé zkoumání (natrhané kusy barevného papíru na pozadí slepuje).

 

Chtěla jsem tím dokázat to, co si myslím, že to, co se jednou rozbije, se ani po sebelepší rekonstrukci, opravě, už nikdy nedá srovnat s originálem.

 

Už nikdy to není totéž.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráda poslouchám hudbu. Zavřu oči a vidím různé obrazy. Vnímám hudbu pomocí barev.

***

Obidve žijú a tvoria v Nitre.

Obidve sú absolventky Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre.

Obidve pôsobili jako učiteľky výtvarnej výchovy.

Obidve založili celoslovenskú výtvarnú súťaž pre deti a mládež Svet ticha.

Obidve zorganizovali desať ročníkov prezentácií detskej projektovej výtvarnej tvorby.

Obidve sú spoluautorkami vysokoškolských metodických publikácií.

Obidve lektorovali učebnice Výtvarnej výchovy prežiakov ZŠ.

Obidve sú maliarky.

Obidve sú členkami skupiny nitrianskych výtvarníkov PLAY-art.

Obidve sú členkami Umeleckej besedy slovenskej so sídlom v Bratislave.

Obidve veľakrát vystavovali svoje diela na autorských i skupinových výstavách doma i v zahraničí.

Obidve majú tvorivé myslenie, citlivo reagujú na podnety.

Obidve si navzájem pomáhajú, motivujú sa a zakazujú si nečinnosť.

Obidve představuju výber z tvorby.

***

 

Elena Nittnausová (*1950, Nitra)

  • tvoří abstraktní dynamické kompozice, ve kterých dominuje monochromatická barevnost se silným světelným kontrastem
  •  inspirací je jí život sám
  • citlivě reaguje na problémy i radosti života, dominantně se zajímá o vztahy mezi lidmi.  
  • do své tvorby vkládá osobní pocity a zážitky
  • její abstraktní obrazy mají vcelku realistický základ
  • věnuje se olejomalbě, instalaci, happeningu

Miloslava Salanciová (*1953, Bratislava)

  • ve své tvorbě spojuje výtvarný experiment s pocitem a zážitkem, který následně přetváří hrou výtvarných výrazových prostředků na abstraktní nebo geometrický obraz
  • je nositelkou a propagátorkou myšlenky propojení moderního výtvarného vyjádření  spolu s esteticky působícím výsledkem

 

 

  • její tvorba zahrnuje olejomalby, mobilní obrazy – hry, plošné a prostorové instalace, které bývají odrazem odpozorovaných komunikačních a společenských paradoxů
  • největší skupinu tvoří díla, které vytváří technikou pastelek /pastelu, kterou se  v současnosti vyjadřuje

 

Kurátorka, produkční: MgA. Lucie Vojtíšková

Produkce: Anna Šlocarová, Karolína Klíčová

Grafická úprava: Martin Ponec

Fotografie: Martin Tryščuk

 

Výstavní program galerie a galerijní animace pro děti pro vás připravuje skupina anyArt

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou

Galerie pod Palmovkou děkuje za podporu MČ Praha 8

 

Divadlo pod Palmovkou

180 00  Praha 8

Zenklova 34

 

Galerii máme otevřenou v době konání divadelního představení od 18.30 – 21.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  100 %

Zapsal  Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková