Miloslav Troup: Vzhůru srdce!/ Lift Up Our Hearts! aneb Kristus před Pilátem…

13.11.2017 14:23

Strahovský klášter – Praha

10. 11.  2017 - 1. 1. 2018

 

Na předvánoční vernisáži páté a poslední výstavy jubilejního roku, v němž si připomínáme 100. výročí narození malíře Miloslava Troupa, na vernisáži výstavy obrazů se sakrálními motivy z díla Miloslava Troupa, jež se prolínají celým jeho životním dílem a jež zhlédneme v ambitech Strahovského kláštera premonstrátů, proběhlo slavnostní zahájení v letním refektáři.


 

 

Úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy Šárka Belšíková a Zdeněk Troup, předseda ST 2017 řekl, že jde sice o komornější výstavu, ale že sem do Strahovského kláštera patří. Poté jsme byli vyzváni na prohlídku další Troupovy (prodejní) výstavy - Výběru z jeho díla do blízké Galerie Miro.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

V expozici na chodbách ambitů si prohlédneme kromě 14 obrazů křížové cesty, olejů na plátně i např. malby na skle.  V jeho obrazech (není to ucelené dílo) nalezneme  v moderním pojetí  sakrální témata, jako např. Kristus před Pilátem (z roku 1950, z doby, kdy téma soudu nabylo pachuť vykonstruovaných politických soudních procesů), Bičování Krista, Příchod Kapucínů do Prahy (obrazy  pro oltář kostela sv. Josefa v Praze), Svatojiřské rozjímání, Tříkrálový průvod či pozadí určené k jesličkám pro kostel sv. Josefa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malíř, grafik a ilustrátor Miloslav Troup (30. 6. 1917 Hořovice – 22. 2. 1993 Praha)

  • narodil se v Hořovicích u Berouna jako prostřední ze sedmi dětí Antonína Troupa, inspektora státních drah a pozdějšího přednosty stanice
  •  absolvoval Státní grafickou školu a Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1936 – 1942)
  • 1945 - 1949: studium v Paříži na École des Beaux Arts a École des Arts décoratifs
  • 1950:  návrat do vlasti  -  usadil v Praze, jejíž architekturu zachycoval na svých plátnech osobitým způsobem
  • 50. léta: podílel se na výzdobě sakrálních interiérů
  • 1963: oženil se s Marií Vindišovou
  • 2. pol. 60. let: intenzivně maluje obrazy s pražskou tématikou
  • přelom 60. a 70. let: pravidelně navštěvoval severní Itálii, kde se věnoval volné malbě
  • 22. 2. 1993 zemřel v Praze, byl uložen do rodinné hrobky v Prachaticích

 

Žil v Praze

tvořil v oblasti volné malby a grafiky a hlavně knižní ilustrace.

Ilustroval více než 160 titulů,

z nichž některé až ve 12 jazykových mutacích a 10 vydáních (Artia Praha).

U grafických technik převládají litografie, půltónový ofset a clichés verre.

Prosadil se rovněž v oboru užitého umění;

vytvořil návrhy pro vitráže do olova umístěné v Praze, Olomouci, Pitíně, Ostravě, Martině a Češticích u Volyně.

Tapiserie podle jeho návrhů byly utkány pro Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou

a pro reprezentační sály Staroměstské radnice v Praze.

Zabýval se také propagační grafikou (plakáty, kalendáře, turistické příručky, katalogy apod.)

 

118 00 Praha 1 – Hradčany

Strahovské nádvoří 1/132

www.strahovskyklaster.cz

www.miloslav-troup.cz

www.artmozaika.eu

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková