Miloslav Hilský – Obrazy aneb kino Vinetou

30.06.2016 16:01

Výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR – Praha/Makráč

28. 6. - 31. 8. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy ve výstavní chodbě ÚMCH, tentokrát prodejní výstavy děl Miloslava Hilského (po 30 letech), jenž měl svou 1. výstavu právě v Makráči – v této výstavní prostoře, byla přítomna i sympatická paní Jitka Hilská, rovněž výtvarnice, manželka Miloslava Hilského, který již bohužel není mezi námi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy Hilského vycházejí ze vzpomínek na dětství, na rodný Břevnov a většina jich má stejné téma, a tím je domov. Od prvotních obrazů inspirovaných kubismem se přes fauvistické vlivy dostal k lyrickému vyjádření civilismu. Jeho oblíbenou technikou byl suchý pastel. Postupně ho však kombinoval s ostatními technikami, dospěl ke kombinaci technik s koláží a nakonec k asamblážím, pracím na papíře a okrajově i k plastikám.
 

Miloslav Hilský

  • narodil se 20. 2. 1954 v Praze
  • absolvent katedry scénického výtvarnictví na divadelní fakultě AMU (kresba a malba/  ak. malíř docent Oldřich Smutný)
  • věnoval se převážně malbě
  • působil nejprve jako pedagog  na ZUŠ
  • 1990 – 1994:  odborný asistent kresby a malby na katedře scénického výtvarnictví divadelní fakulty AMU
  • zemřel po dlouhodobé těžké nemoci 1. 4. 1999


Výstavy:
1986 – Makromolekulární ústav ČSAV
1988 – Galerie u Řečických  (s V. Šikem a J. Vinklářem)
1990 – Galerie ve věži – Rakovník
1991 – Galerie R s V. Šikem)
1994 – Galerie Bratří Čapků
1995 – Leonhard interior Praha (s J. a P. Hilských)
2000 – Atrium Praha
2000 – Galérie Fronta, Praha (s J. a P. Hilských)
2004 – Únětický špejchar
2009 – Dobeška Praha - Drobnosti
2009 – AA galerie Praha - Vzpomínková výstava
2009 – Chvalský zámek Praha- Miloslavu Hilskému
1988 – 1995 účast na kolektivních výstavách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Dagmar Šubrtová

 

160 00  Praha 6 – Petřiny

Heyrovského nám. 2

 

 Máme otevřeno: 8.00 – 18.00 hodin v pracovních dnech

Vstup: volný

www.imc.cas.cz

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: www.jitkahilska.cz)

Foto: © Ing. Olga Koníčková