Milena Šoltészová: Grafika a kresby aneb Černé láhve v bílém rámu…či Kalendář šibeničního dítěte

12.07.2019 13:34

 

 

Galerie Hollar - Praha
3. 7. - 4. 8. 2019

 

 

 

Na zahájení výstavy Grafika a kresby, byla Milena Šoltészová, autorka vystavených a vskutku originálních grafických listů a kreseb,  osobně přítomna. Výstavu zahájil Pavel Sivko, místopředseda SČUG Hollar, poté měla úvodní slovo Alena Laufrová, kurátorka výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Milena Šoltészová vystudovala v letech 1961 - 1967 Akademii výtvarných umění

u profesora V. Tittelbacha, A. Pelce a L. Čepeláka

a

později absolvovala 3letý postgraduál se zaměřením

na restaurování obrazů, soch i nástěnných maleb.

Restaurátorská profese

jí zajišťuje existenci

 a

 vedle toho se průběžně věnuje vlastní výtvarné činnosti.

Inspirací Mileny Šoltészové

je od počátku poezie autorů jako jsou například

R. M. Rilke, F. Hölderlin a V. Holan

(některé autorčiny ilustrace vyšly v edici Poezie v nakladatelství Československý spisovatel).

Opakovaně se vrací ke krajinám,

přírodním motivům

 a

předmětům a výjevům obyčejného života.

Někdy se objevuje i písmo, které odkazuje k básnickému textu.

 

Nepopiratelné je

okouzlení umělkyně tvorbou italského malíře a grafika

Alberta Morandiho,

jehož celoživotním námětem byly především lahve různého tvaru, velikosti i zabarvení.

 

Milena Šoltészová - grafička

vnímá magii všednosti a jedinečným,

úsporným a zdánlivě věcným způsobem ji předkládá divákovi.

 

Milena Šoltészová

nejdříve pracovala v technice leptu s akvatintou,

nakonec definitivně volí techniku suché jehly

(kalafunové zrno akvatinty nahrazuje smirkový papír)

na hliníkové matrici,

kterou někdy vysekává na jednotlivé segmenty,

jež skládá opět do celku, či plotnu dosekává.

Tento zásah do kovu jí umožňuje

dostat do kompozice čistě bílou ohraničenou ´barvu´,

která zvýrazní kontrast v plochách,

podtrhne konturu tvaru

 a

 dodá grafickému listu dynamiku a specifický výraz.

 

Milena Šoltészová - grafička

zároveň vytrvale kreslí, buď zachycuje skutečnost,

nebo ve skicách hledá varianty kompozičního řešení,

o které opírá svoji další práci.

Především však je pro ni kresba (tužkou i perem) výsostným médiem,

které ji přitahuje bezprostředností a technickou nenáročností.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba Mileny Šoltészové je konzistentní, svébytná a neokázalá.

Její grafické listy mají poetiku, nikoliv však prvoplánovou a očividnou,

ale prožitou a přesvědčivou.

Kdo se grafikou zabývá a rozumí jí, dobře ví,

že tvorba této skromné umělkyně má své pevné místo v české grafice,

a to kontinuálně již od 70. let minulého století.
(zdroj: text: Alena Laufrová)


 

Kurátorka výstavy: Alena Laufrová
 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábřeží 6

Máme otevřeno denně mimo pondělí: 10.00 - 12.00/13.00 -18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 


Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.hollar.cz
Facebook: https://www.facebook.com/events/2264880653762282/