Milan Krajíček: Fluidum aneb když v trojhránku najdeme neklid i ztišení či splynutí inovativní technologie se svébytnou výtvarnou vizí …

15.11.2019 17:36

Galerie Kuzebauch - Praha

15. 11. 2019 - 15. 1. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž nové výstavy, výstavy sklářského umělce Milana Krajíčka, v Galerii Kuzebauch zahájil MgA. Tomáš Hendrych,  spolumajitel společnosti Happy Materials, která galerii Kuzebauch provozuje, poté promluvil Petr Nový, kurátor výstavy a na závěr Milan Krajíček  poděkoval osobně svému profesorovi Vladimírovi Kopeckému i nám, že jsme na jeho výstavu přišli.

 

 

 

 

Sklo je natolik pozoruhodný materiál, že dokáže vzbuzovat emoce samo o sobě. Strhává na sebe pozornost tak, že není pro tvůrce snadné podřídit jej své vlastní představě. Snad i proto je tolik sklářských umělců, ale jen nemnoho sklářského umění.

 

Milan Krajíček patří k těm studentům prof. Vladimíra Kopeckého na UMPRUM v Praze, kteří - s krédem svého pedagoga ´když nemáš co říci, neříkej nic´ pod kůží - se ke své autorské tvorbě dostávali postupně a bez velkého halasu. Po letech hledání však Milan Krajíček, působící do té doby jako designér a pedagog na Akademii ve Světlé nad Sázavou, přišel s pozoruhodnou originální koncepcí. Nádoby a objekty, zhotovené vlastní inovativní technologií tavené skleněné plastiky (tavené sklo do formy), rozvíjející tvarosloví broušeného skla z oblasti Vysočiny, tzv. trojhránku, v sobě šťastně spojily experiment řemeslný a výtvarný.

 

S každým dílem Milan Krajíček zachází dál a dál v hledání možností skla a své imaginace. Sklo je v jeho pojetí fluidum, vskutku alchymistická esence, z níž vytváří díla na pomezí pevného a tekutého stavu. Nebojí se dekonstrukce tvaru, hry s hmotou a jejím okolím, prolínání vnitřního a vnějšího prostoru. Přestože je zkušený designér, odolal pokušení designovat umění, tedy vycházet vstříc aktuálním trendům, ale skutečně tvoří, vydává se na tenký led osobitosti, což by mělo být metou každého kreativního jedince.

 

 

 

Tvůrčí cesta, již si Milan Krajíček zvolil, zasluhuje respekt a uznání. Je v pravém slova smyslu poctivě odpracovaná, jak v přístupu ke sklu, tak k sobě samému. Jeho objekty přinášejí do současného českého sklářského umění specifický tón, který v něm nezní často - splynutí inovativní technologie se svébytnou výtvarnou vizí.“ (text: Petr Nový)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgA. Milan Krajíček (* 1977)

 • 1991 - 1995: studia:  Střední průmyslová škola sklářská v Železném Brodě (obor - hutní tvarování skla a design - pod vedením akad. soch. Ronyho Plesla)
 • 1995- 2001: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (ateliér skla/ prof. Vladimír Kopecký)
 • 2001 - 2002:  Akademie J. A. Komenského v Praze
 • od 2001: pedagog na Uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou
 • od 1997 : se zúčastňuje  bezpočtu skupinových výstav
 • samostatné výstavy:
 • 2013: Back on the road, DOX by Qubus, DOX Praha (s Václavem Řezáčem)
 • 2018: Triangulum - Centrum sklářského umění, Sázava
 • 2019: Sklo - Městské muzeum a knihovna Čáslav
 • zahraniční stáže:
 • 1994: Wetterhoffin Institute Crafts and design, Hämmennlina, Finsko
 • 1999: Bazalel University, Jerusalem, Israel
 • praxe: 1998 sklárna Moser a. s. Karlovy Vary

 

Kurátor Galerie Kuzebauch: Petr Nový

Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 00 Praha 6 - Břevnov

Říčanova 19

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (kurátorský text, internet )

Foto: © Ing. Olga Koníčková

www.galeriekuzebauch.com