Milan Jiřík v Galerii 1 aneb Divadlo barevných stínů, sukces, který těší, zaujme a po zhlédnutí si zaslouží potlesk ve stoje

03.06.2024 11:14

 

 

Milan Jiřík

Divadlo barevných stínů

29. 5. – 28. 6. 2024

Galerie 1

 

 

Že není malých rolí, se v divadelním prostředí nejen říká, ale ono to tam i platí. Takže, když už nazval Milan Jiřík svoji výstavu Divadlo barevných stínů,

zůstaňme u té divadelní rétoriky.

A překlopme to do světa galerijního…

 

 

Analogicky se pak můžeme zeptat, zda platí, že není také malých výstav. Odpověď zní – není. Ale stejně, jako záleží na divadle vše na autoru hry, dramatikovi,

tak na galerijní scéně záleží zase vše na autorovi vystavených děl, na výtvarníkovi. 

Mazal by mohl zaplnit třeba i Valdštejnskou jízdárnu a přesto galerijní veřejnost nezaujme.

A tomu, kdo tvoří z duše a srdce a je navíc zcela originální, tomu stačí i nevelká galerie,

a jeho výstava vyvolá oprávněný ohlas.

Tak, to dokázal i Milan Jiřík, svojí výstavou

Divadlo barevných stínů v Galerii 1.

 

 

Před výstavou docela velká neznámá…

 

Www.www-kulturaok-eu.cz  sleduje intenzivně výtvarnou scénu v rámci pražských galerií, renomovaných i těch alternativních, velikých a těch malých, letos již 11 let. Nelze samozřejmě říci, že bychom na webu byli obeznámení nebo se alespoň nesetkali se všemi umělci, kteří se nějakým způsobem představili v rámci pražské galerijní scény, ale už více jak 5000 publikovaných článků za tu dobu vytvořilo dostatečný archiv výstav, autorů a jejich jmen. Stačí zadat do webového vyhledavače jméno autora a systém nabídne odkazy na všechna naše setkání s daným autorem za celá ta léta. Často už i docela častá. Avšak po zadání jména Milan Jiřík – nic. Tabula rasa, jak nás učili na středoškolských hodinách latiny. Čili, jak se to dnes volně překládá – čistý stůl. A to je chyba. Tedy především zřejmě naše, a autorovi se tímto omlouváme, ale nejedeme-li v tom nevědění nejen my, coby – troufáme si říci – poučení diváci, ale i ostatní výtvarného umění milovné publikum, pak je to chyba galeristů, kurátorů a možná i tak trochu záměr skromného autora, že nám osobnost jako je Milan Jiřík zůstala více či méně utajena. Pro náš web pak důvod navíc tuhle svou velkou neznámou napravit.

 

 

… po výstavě milé překvapení a velký obdiv

 

Zásluhou Galerie 1 a její dramaturgie je, že umí najít a představit nám všem nejednou skoro až objev. Což samozřejmě vede k tomu, že ona výše zmíněná „uměnímilovná veřejnost“, bedlivě sleduje výstavní program Galerie 1 a objeví-li se na programu osobnost nepříliš široce známá, kterou v tom dramaturgickém plánu Galerie 1 takovíto diváci lačně hledají, dojde k tomu, k čemu došlo i v případě výstavy Milana Jiříka. Je narváno a objevná a obdivná překvapení na sebe nedají čekat. A nový „objev“ je rázem na světě a v povědomí veřejnosti. Za to budiž pochválena především Galerie 1a její organizátoři. Úspěch výstavy Milana Jiříka byl – řečeno divadelní mluvou - opravdový sukces. A kdo tam snad na zahájení nebyl, ten přišel především o možnost setkat se se skromným autorem osobně a dozvědět se něco víc než jen to, co komu řeknou vystavená díla. A proto, ten, kdo to s Milanem Jiříkem neprožil na vernisáži, a pořád ještě nevěří, ten ať tam honem rychle běží. Do 28. 6. má čas. A ten garantujeme, že ten čas nebude rozhodně promarněným časem.  

 

 

Dvojjediný autor?

 

Přesněji by se asi o Milanu Jiříkovi dalo říci - mnohoumný autor. Ale, výstavě v Galerii 1pod  názvem Divadlo barevných stínů, dominují jeho umy dva. Dva způsoby uměleckého vyjadřování. Prostřednictvím písku a plastu. Nepříliš běžné materiály tvoří dominanty autorovy výstavy. A divák se diví. Diví se, nad tím, co se dá z tak banálních – v případě plastu i negativních – materiálů vytvářet, jak jimi sdělovat a jak srozumitelně nechávat vyznít. Autor textově značně úsporného aviza Jiříkovi výstavy, volí následující slova:                

„Kolekce děl od talentovaného umělce Milana Jiříka vás zavede do světa divadla barevných stínů, kde se umění setkává s inovací a odvahou.“

A je to tak. Inovace je v tom, že autor pracuje s oběma materiály inovativně a odvážně. Překračuje povšechné povědomí o pokusech jiných autorů pracujících sem tam s podobnou materií a odvážně se pokouší o vlastní cesty jak zvolené matriály využít jinak a lépe. Což se Milanu Jiříkovi vskutku daří. Divácký obdiv je pak zákonitě dvojí. Jeden spočívá v údivu typu „jak to ten chlap dokáže“, a druhý v údivu, „co všechno se s tím dá dělat“.

 

 

Milan Jiřík – průkopník

 

Označení slovem průkopník nám ročníkům pamětníků asociuje zneužívání tohoto veskrze důstojného označení pro někoho, kdo něco vytváří nově a po svém. Ta doba je už ale pryč a označení průkopník dostává už zase svůj ideologií nezatížený obsah. Takže stojí-li v textu galerijního aviza:

„Milan Jiřík je průkopníkem v oblasti výtvarného umění, jehož kreativita a vášeň pro inovaci jsou nakažlivé.“

Je to pravda. A nelze s tím polemizovat. Stejně jako se zmínkou o nakažlivosti technik. Ta technika písečná asi tak moc nezavádí k hrdlení se, „to bych mohl taky zkusit“, je to až příliš technologicky náročné, ale práce s plastovým odpadem, už jsou v tom směru svůdnější. I naše redakční fotografka, s vícečetnými výtvarnými sklony, s podobnou myšlenkou zakoketovala. Ale ono to zdaleka není jen o tom rozcupování barevných plastových láhví a sestavení jakéhosi objektu. Ne. Ve všem je totiž skryt nejen řemeslný um, ale především obrovská míra výtvarného cítění, vedoucí k tomu, aby vznikl opravdu smysluplný obrazec. Obrazec, který nutí k zastavení i k zamyšlení.

Dopřejme si proto obého na výstavě Milana Jiříka v Galerii 1. Doba je nyní tak zlá, že krásných vjemů je nám třeba skoro – no, skoro jako té - pohádkové soli.

„Přijměte proto pozvání do světa Milanových obrazů a prožijte hypnotizující hru barevných stínů na plátně.“ končí námi citované avizo k výstavě. Nám už nezbývá než s tím souhlasit a doporučit všem návštěvu téhle záslužné a objevné výstavy. Poznáme tvorbu umělce, jenž odmítl kompromisy a vždy se držel své vlastní cesty.

 

 

O Milanu Jiříkovi

 

Milan Jiřík je talentovaný výtvarník s respektovaným portfoliem. Umělecké dílo Milana Jiříka je natolik významné, že se stalo nedílnou součástí sbírek moderního umění Národní galerie.   

Jeho tvorba rozvíjí unikátní techniku pískových obrazů a s tím i značně inovativní přístup k výtvarnému řemeslu. Tvorba Milana Jiříka autorovi po právu vynesla četná mezinárodní uznání.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Marie Kubíčková, DiS. (9 x) a Galerie 1 (1 x)

 

 

Milan Jiřík

Divadlo barevných stínů

29. 5. – 28. 6. 2024

Galerie 1

Štěpánská 47, Praha 1

 

Více:

https://www.facebook.com/reel/2219012885134274