Milan Houser aneb proč nemalujeme, ale naléváme barevnou hmotu na plátno?!

04.11.2014 10:24

The  Emblem Hotel – Praha

The Maharal  Club

4. 11. 2014 – 31. 1. 2015

 

Byli jsme pozváni na opening instalaci, kterou jsme mohli zhlédnout a již  připravila kurátorka Jana Bernártová z galerie Kvalitář v luxusním hotelu The Emblem Hotel. Galerie v suterénních prostorách hotelového klubu The Maharal Club tak vystavila čtyři obrazy umělce a děkana FaVu VUT v Brně, Milana Housera.  Slavnostní akci byl přítomen osobně sám autor Milan Houser, usměvavý a sympatický  umělec. A proč jsme vystavili práce Houserovy právě v tomto luxusním prostředí? No proto, abychom je lépe vnímali, protože intimita vztahu k obrazu je také faktor, který ovlivňuje estetický a emotivní zážitek z díla. Ale v galerii se nám to nemusí podařit …nedokážeme se vždy soustředit…

 

Na tuto akci byly vybrány  tři obrazy z cyklu Kaluže a jeden z cyklu Tortura. Houser vytváří své obrazy tak,  že rozlévá na plátno speciální lak. Speciální lak proto,  aby na jeho plátnech  zůstal  neměnný, a protože spolu s firmou  Colorlak se Houserovi podařilo jej vyvinout (i když  jsme se dozvěděli, že produkt však normám nevyhovuje), můžeme se nyní kochat jeho malebnými pracemi. Zavěsíme-li je do interiéru, interiér nám vstkutku ozvláštní.

Milan Houser nejen, že nalévá barevnou hmotu na horizontální bázi plátna, ale plátno navíc rozdělí spodním dřevěným rámem do určitých komor. Komory nejsou přesně ohraničené, barva přes ně přetéká,  přirozeně proudí  ven…výsledkem je hladký a lesklý povrch obrazu, který však není plochý, protože plátno se při lití laku samozřejmě vyboulí…  

 

Při prohlídce Houserových obrazů  jsme si na www.www-kulturaok-eu.cz  vzpomněli  na dotaz jedné mladičké čtenářky, jaké obrazy máme rádi? A tak jsme tehdy pohotově odpověděli: „ no, přece ty barevné!“  No, a  život nám dává za pravdu...

 

Uvažovat o Houserových plátnech jako o malbě je veskrze problematické – tradiční práce se štětcem a vytváření linií zde totiž chybí. Milan Houser originálním způsobem zhmotňuje zkušenost dějin umění. Geometrické uspořádání obrazu něčím připomíná minimalistické instalace Donalda Judda či mystická plátna Marka Rothka. Rozřezání ukazuje k obrazům Lucia Fontany a práce s barvou připomíná stejnou měrou strategie akční malby či abstraktního i expresionismu, jako osobního konstruktivismu. Jen s obtížemi můžeme totiž mluvit o malbě, aniž bychom si právě u vystavených obrazů intenzivně neuvědomovali, že nic takového dnes již neznáme. Středem zájmu již není gesto malíře, ale samotný materiál a světelné vlastnosti barev. (oficiální tisková zpráva)

 

MIlan Houser

  • narodil se v roce 1971  
  • žije a pracuje v Brně
  • v 90. letech 20. stol. vystudoval AVU v Praze
  • rok  pobytu v Ateliéru monumentální tvorby školy profesora Aleše Veselého
  • od roku 2000 vytváří sochy a objekty pro galerijní a veřejný prostor, experimentuje s malbou
  • od 2010 -   děkan Fakulty výtvarných umění při Vysokém učení technickém v Brně

 

Kurátorka: MgA. Jana Bernártová , Ph.D.

https://www.facebook.com/events/747201985350103/?fref=ts&locale=cs_CZ

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/nova-pop-up-gallery-ve-florentinu-aneb-%c2%b4projekt-legendy-%e2%80%93-michal-gabriel%c2%b4/

The  Emblem Hotel

Praha 1

Platnéřská  19

www.kvalitar.cz

 

Hodnocení: 99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková