Milan Dobeš, světlo a pohyb/malá retrospektiva díla od 60. let po současnost aneb op-art podle Dobeše

24.05.2014 18:29

Galerie Petr Žaloudek – pasáž Černá růže – Praha

23. 5.  -  12. 7. 2014

 

Na vernisáži výstavy již pětaosmdesátiletého Milana Dobeše jsme zhlédli výběr autorových prací z uplynulých 50 let, především jeho úžasné asambláže ze dřeva, kovu a skla, až nám oči přecházely. Mimo jiné i několik unikátních, doposud nevystavených a nikdy nenabízených špičkových optických reliéfů z 60. let, které potvrzují vysoké renomé tohoto světového autora.

 

„Základním výrazovým prostředkem je pro mě světlo a pohyb.Milan Dobeš

 

Milan Dobeš představuje jednu z důležitých osobností světové výtvarné scény v oblasti kinetického umění a v česko-slovenském prostředí nemáme žádného dalšího umělce, který by se mu svým významem mohl rovnat.

Milan Dobeš byl v tehdejším Československu prakticky jediným důležitým protagonistou kinetického umění 2. pol. min. století. Byl náhodně objeven na své výstavě v Praze zahraničními kritiky a následně je pak hned zván na všechny důležité výstavy kinetického umění a tehdy profilujícího se op-artu. Umělcův zájem o pohyb a jeho zobrazení, či vyjádření je od zmíněné pražské výstavy až doposud stále stejně intenzivní. Díla tohoto výjimečného autora nacházíme ve sbírkách konkrétního umění po celém světě.

 

Silná vlna kinetického umění a tzv. op-artu, která se konala na Západě v 60. letech, narazila u nás na solidní hráz záměrné izolace vytvořené bdělým politickým aparátem, a tak se tehdy, s výjimkou malé skupiny osvícených pokrokových radikálů, naši umělci stále zabývali spíš strukturální abstrakcí. Na Západě však bylo Dobešovo dílo konfrontováno s díly mnoha umělců tvořících v podobném duchu, a v silné konkurenci nejen obstálo, ale hlavně se  dostalo mezi vybranou skupinu těch nejlepších.

 

Ze životapisu : Milan Dobeš (vpravo na snímku)

  • 1929 se narodil v Přerově
  • 1951 – studium – Vysoká škola výtvarných umění   v Bratislavě
  • 1965 - první výstava, kde se autor představil už jako vyzrálý konstruktivista  -  v bratislavské galerii Cypriána Majerníka
  • 1966 – výstava v Praze, kdy poprvé vystavil své kinetické objekty. Zde je šťastnou náhodou objeven zahraničními kritiky, kteří mu následně umožnili představit jeho dílo v západní Evropě
  • represe normalizačních 70. let měly za úkol obdobný druh umění paralyzovat, ale Milan Dobeš se mezitím stal součástí světového konstruktivistického hnutí
  • autor se plně věnuje optickým objektům a ryzímu kinetickému umění již od samého počátku 60.let
  • v duchu stejné výtvarné filozofie pracuje až doposud
  • v roce 2013 výstava  ´Dynamo´ v pařížském Grand Palais
  • pracuje v Bratislavě

 

Galerie Petr Žaloudek

110 00 Praha 1

Na příkopě 12

www.galerie-zaloudek.c

Máme otevřeno:  úterý -  pátek: 13.00 – 19.00 hodin

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: katalog)

Foto: autorka