Michal Tomek: Spor (Obrazy a kresby) aneb ´setrvalý kulturní boj´

13.01.2017 14:41

Novoměstská radnice – Praha

13. 1. -12. 2. 2017

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii v přízemí Novoměstské radnice byl nově představen nový cyklus monumentálních maleb (olejů na plátně, kvašů na papíře) a kreseb ak. malíře Michala Tomka, který je znám svým sociálních cítěním. Michal Tomek přispívá svými pracemi do benefičních aukcí.

 

 

Jeho tvorba se liší od většiny současných trendů. Zpracovává témata, která mají více významů a vrstev. Autor byl osobně přítomen.

 

Jednotícím motivem děl, která vznikala v posledních 3 letech,

je několik podob konfliktů, různic, střetů a bitev.

Nejde jednoduše o to, oč se spor vede, v čem je jeho příčina,

pokud je nějaká vůbec k nalezení, ani jen o nesoulad sám.

Ale velmi záleží na tom, jak to celé vypadá, jak viděnému porozumět a jakou řečí to celé pojmenovat, jak to sdělně zobrazit.

 

Kurátor výstavy: David Bartoň

 

 

Vystavené obrazy (mnohdy zdálky připomínají mistrovské gobelíny)

nepostrádají vtipné popisky k aktuálním tématům jako např. :

Zátiší s rozčilenými průvody

Dva mudrci na Facebooku – spor o pramen

  Spory kurátorů v depozitáři barokních plastik…atp.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umění sycené uměním (našli jsme na www.michaltomek.cz)

„Jak sdělit druhým osobní okouzlení z malířství minulých epoch,

čím zpřítomnit staré mýty a báje, zaznamenat tajuplné děje a ztvárnit groteskní objekty,

které obkličují jedince ve snech a vegetují v přítmí všedních dnů;

proč vizualizovat pocity z prolínání a překrývání přítomného s odeznělým či blízkého s nekonečným?

Jak ukládat fragmenty dneška do databáze nejistých zítřků?

A komu veškeré intenzivní výtvarné úsilí a uvolněná formotvorná představivost

navodí nový estetický prožitek a přispěje k pocitu životní harmonie?

Podobné otázky si pravděpodobně kladl v tichu pracovního soustředění

Michal Tomek, umělec osamělý ve svém úsilí o klasickou dokonalost vlastní malířské tvorby.

Autorův výtvarný projev ovlivnily vyhraněné dispozice i náročné povolání restaurátora závěsných obrazů a fresek.

Jeho originální, precizně koncipované práce na papíře, pergamenu a plátně současného diváka překvapí a možná také znejistí.

Nesnadno je vročí a začlení do aktuální mozaiky směrů a stylů, instalací, minikonceptů a multimediálních projektů.

 

Vybočují z řady a nabízejí vlastní alternativu.

Umělec do svých děl integroval podněty z fantaskní tvorby rudolfínského manýristy Arcimbolda,

poučil se u surrealistů i kubistů a zužitkoval tradiční a osvědčené malířské technologie,

které mistrně ovládá. Jeho dekorativně působivé práce obsahují příběhy i mystifikace,

podněcují k úvahám a ponechávají dostatek prostoru pro divákovu fantazii;

navíc vzdávají poctu malířskému umění a naznačují, že historie malby v našem století nekončí.“

Dr. Eva Bužgová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Tomek (* v Praze 1951)

  • 1970 – 1976:  studium na Akademii výtvarných umění Praha, atelier prof. R. Ondráčka
  • 1981: půlroční studijní pobyt na Ecole des Beaux-Arts v Paříži (ENSBA Paris), atelier prof. Le Normand
  • do rokuo 2000 se zabýval restaurováním nástěnných maleb a obrazů, např. středověké malby v kostele sv. Jakuba v Telči, v kostele sv. Jana Křtitele na Landštejně, malby v Arcibiskupském paláci v Praze, obrazy Mistra Theodorika na Karlštejně…
  • nyní se věnuje výhradně vlastní malířské práci

 

120 00 Praha 2 - Nové Město

Karlovo náměstí 1/23

Máme otevřeno: úterý  - neděle:  10.00  - 18.00 hodin

Vstupné:

plné 50 Kč

 

snížené 20 Kč

rodinné 100 Kč

 

www.nrpraha.cz

 

Hodnocení: 89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková