Michal Škoda: V rámci procesu aneb když redukujeme nejen formu, ale i barvu

02.03.2016 15:00

Galerie  Kvalitář - Praha

3. 2. – 25. 3. 2016

 

Vernisáž nové výstavy 9 obrazů, akrylů na MDF desce,  Michala Škody  se možná konala jako  poslední příležitost setkat se s autorovými obrazy, protože  Škoda se rozhodl v roce 2010 opustit klasickou malbu. Chce se  soustředit nadále především na kresbu, autorské knihy a specifické instalace přímo pro dané prostory. Malby na MDF deskách, které vystavil na své, do jisté míry bilancující, autorské výstavě ´ V rámci procesu´, vznikaly v letech 2005 – 2009. Autor byl akci osobně přítomen.

 

Škodovy práce, představené na této výstavě, vychází z inspirace městským prostředím a architekturou. Dlouhodobě ho zajímá především člověk a jeho místo, vnímání prostoru v jeho komplexnosti. Zásadním momentem je v tomto období pro Škodu redukce obrazu, kdy bez jakýchkoliv literárních nánosů nabízí možnost k hlubšímu zamyšlení. Snaží se hledat pozitivní prázdno.

 

Jsme v zajetí obrazů, prostředí přesyceném informacemi, mnohdy klamnými a hloupými, v jakési městské džungli, směsici reklam, rádoby chytrých sloganů,“ komentoval své pocity z období, kdy se věnoval malbě.

 

Neméně důležité je zachycení vztahů, které v prostoru vznikají mezi stavbami, předměty, ale i námi samými.

 

Šedá, černá a bílá, jednoduchost a řád, to jsou na první pohled charakteristické rysy Škodovy tvorby. Tato volba ovšem není samoúčelná. Škoda ji volí jako záměrný protipól barevného a chaotického přesycení atributů typických pro prostředí materialistické a konzumní společnosti, proti které se vymezuje. Samotná geometrická abstrakce není cílem, nýbrž prostředkem vyjádření, o které se Škoda v rámci své tvorby pokouší. Nesnaží se o ztvárnění reality tak, jak ji vidí ostatní, ale naopak o integraci reálného architektonického prostředí do svých intimních představ. Díky tomu vznikají strohé obrazy, odkazující k jeho čistému vnímání světa okolo sebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava V rámci procesu v Kvalitáři je významná nejen jako pomyslná tečka za určitým obdobím umělce, ale také jako první příležitost vidět právě tyto obrazy v Praze.

 

Michal Škoda ( * 1962, Tábor )

  • jeho dílo bylo doposud představeno v nespočtu domácích i zahraničních galeriích a muzeích v rámci samostatných i kolektivních výstav a je zastoupeno v řadě soukromých i veřejných sbírek
  • od  1997 působí také jako hlavní kurátor Domu umění města  České Budějovice

 

www.kvalitar.cz

Hodnocení:  50 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková