Michal Škapa - Babylon aneb protneme-li složky kódu, jazyka, písma a zápisu myšlenky…

22.11.2018 15:51

 

 

Galerie Villa Pellé - Praha

21. 11. 2018 - 27. 1. 2019

 

 

 

 

Na zahájení nové výstavy Babylon, jež je instalována v celém objektu Villy Pellé a jež je  dosud největší samostatnou výstavou Michala Škapy (* 1978), byl autor osobně přítomen. Akci zahájili producentka Vladana Rýdlová, kurátor Radek Wohlmuth a poté sám autor, Michal Škapa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ulice do výstavních sálů,

od pražských zdí k malířskému plátnu

Galerie Villa Pellé představila Michala Škapu,

umělce, který vzešel ze street artu.

Michal Škapa alias Tron svou graffiti minulost přetavil v nezaměnitelný styl

a

jeho díla tak najdeme nejen v ulicích metropolí,

ale i v prestižních uměleckých sbírkách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dvou předchozích sólovkách, kde bylo akcentováno zaujetí písmem a kódováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí - komplexní a detailní kompozice vytvořené kolážovým stylem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po obsáhlé sérii vrakovišť přicházejí na řadu městské struktury zachycující vývoj různých civilizací. Města jsou výrazem lidských společenství a jednotlivé domy pak výrazem jedince, kterého formují. Místo, kde člověk vyrůstá a bydlí, pracuje, je jedním ze základních prvků, které ho ovlivňují a utvářejí jeho vztah ke světu.

 

Na výstavě Babylon se protínají tyto významové linie - složka kódu, jazyka, písma, zápisu myšlenky, která vede až ke konstrukci složitých vrcholných struktur, jako jsou infrastruktura, budovy a města.

Bájný Babylon stavil svojí věž příliš vysoko a po jejím zborcení a zmatení jazyků se lidstvo rozuteklo do různých koutů. Současní proroci z Jamajky označují západní civilizaci za novodobý Babylon a předpovídají její konec. V mezičase můžeme zaznamenávat dění kolem sebe a interpretovat ho po svém, například na ploše galerijního prostoru. Michal Škapa dvě patra výstavní plochy zaplněné obrazy doplnil instalacemi uvnitř budovy i v přilehlé zahradě a okolí.“  (text:  Radek Wohlmuth)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprovodné programy

  • 1. 12. 2018, 15.00 hodin, AIRBRUSH PARTY - VEŘEJNÁ TVŮRČÍ DÍLNA

Ojedinělá tvůrčí dílna s autorem, spojená s komentovanou prohlídkou výstavy. Budeme mít  neopakovatelnou příležitost vyzkoušet si techniku americké retuše a možná se dozvíme, co je to Venturiho efekt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 12. 12. 2018, 18.00 hodin, KŘEST KNIHY BABYLON

Představení nové monografie – vizuálně sugestivní publikace mapující projekt BABYLON a nejnovější dílo Michala Škapy.

 

 

10. 1. 2019 a 26. 1. 2019, 18.00 hodin

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S AUTOREM A KURÁTOREM RADKEM WOHLMUTHEM

Jedinečný formát komentované prohlídky,

kdy autora Michala Škapu doplní kurátor výstavy Radek Wohlmuth.

Setkání, které lze chápat

jako svého druhu konfrontaci nad formami umělecké tvorby

i

jako platformu pro nové souvislosti a interpretace autorova díla.

 

 

 

 

160 00 Praha 6

Pelléova 10

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.villapelle.cz

www.michalskapa.cz