Michal Singer: Obrazy aneb setkáme-li se s malujícím filosofem

26.11.2013 15:09

Galerie Epicure - Praha 8

25. 11. 2013 -   

 

Dostali jsme pozvání na vernisáž předvánoční  a prodejní  výstavy malíře Michala Singera za jeho osobní účasti. Při sklence vína jsme prožili příjemný večer s usměvavým malířem, jenž potvrdil, že je mu mezi svými barvami hýřícími obrazy nejlépe. Jak jsme se dozvěděli, malíř ve svém ateliéru nerad mluví o svých obrazech, co tím obrazem vlastně chtěl říci, a že už maluje dvacet let a že ho to pořád baví.

 

Jeden z nejvýraznějších umělců dnešní doby, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky svébytnému stylu a enormní energii. Nejčastěji bývá přirovnáván k novodobému Vincentu van Goghovi, jehož dílo osobně velmi ctí, ale přesahuje mnohotvárností a mnohostranností. Realizuje se v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění. Je známý také jako autor originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli (zdroj: internet)

 


               ´Brouci´

 

Ze životapisu Michala Singera:

  • 1959 narodil se v Praze
  • 1980 – 1984: studium – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor filosofie a politická ekonomie
  • 1984 – 1989 – dělnické profese
  • 1989 – aktivity v Občanském fóru, Mánes
  • 1990 – spoluzakládá kulturně politický týdeník Respekt, který byl roku 1992 vyznamenán cenou World Press Review
  • 1990 – 1993: podílí se na grafické podobě týdeníku Respekt, spolupracuje s redakcí výtvarné a literární revue Revolver Revue, do níž přispívá články a ilustracemi
  • od 1993 na volné noze
  • 2003 – stipendijní pobyt Vídeň, KulturKontakt Austria
  • 2008 – první českoněmecké sympozium umělců na Šumavě
  • 2009 – mezinárodní V 4 Sympozium, Egon Schiele Art Centrum

 

Zastoupení ve sbírkách: Národní galerie, sbírka současného umění, Galerie Klenová,  Ministersvo zahraničních věcí, Památník národního písemnictví, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov, soukromé sbírky

 

Ocenění:

2003 – Cena galerie Klenová za nejlepší účast na skupinové výstavě

2003 – Oceněn výtvarně – teoretickou porotou časopisu Pars jako nejlepší výtvarník České republiky za tento rok

2003 (duben – květen) – Stipendijní pobyt ve Vídni, KulturKontakt Austria

2008 první českoněmecké sympozium umělců na Šumavě

2009  nominován na cenu pro nejlepšího umělce Evropy (Sovereign European Art Prize)

2009 Grafika roku – čestné uznání

 

Co víme o  galerii  ´Epicure – vinotéka´

V naší prodejní  galerii vystavujeme  práce předních malířů, grafiků, sochařů a sklářů. Prodávaná umělecká díla získáváme přímo od umělců na základě dlouhodobých kontaktů a přátelských vztahů. Umístění děl do naší galerie předchází návštěvy u umělců, nekonečné rozhovory a mnohdy náročná, přesto přátelská smlouvání. Díla, která u nás uvidíte, patří k tomu nejlepšímu, co umělci vytvořili a mnoho z těchto kousků zůstávalo skryto v atelierech, protože se s nimi umělci nemohou rozloučit.

 

„Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.“ Epikuros

 

Galerie Epicure ®, spol. s r. o.
galerie požitků a investic
Rohanské nábřeží 657, 180 00 Praha 8 – Karlín

Residence River Diamond

tel., fax.: +420 222 313 374

mobil.:    +420 725 783 852

Eemail:    galerie@galerie-epicure.cz

www.galerie-epicure.cz

 

Máme otevřeno
pondělí  – pátek:  9:00 – 17:00 hodin
sobota – neděle: po dohodě
mimo otevírací dobu je možné galerii navštívit po předchozí domluvě

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka