Michal Brix: Kresby a obrazy 2013–2015 aneb jak se ve futuristických stavbách najdeme?!

22.02.2015 18:02

Galerie Jaroslava Fragnera -  Praha

6. 2.  – 27. 2. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera jsme tentokrát zhlédli místo panelů a modelů architektury obrazy a kresby (oleje a akryly na plátně, skicáky-  inkoust na papíře), jejich autorem je architekt a výtvarník Michal Brix. Zde nám skromně představil svou neuvěřitelně fantaskní  tvorbu, kde zobrazuje krajiny – architektury v kresbě a obrazech, využívajíce tak působivých perspektivních prostředků ke zvýšení dynamiky ve svých obrazech.  Ty svou barevností a tvaroslovím navíc evokují autorovy inspirační zdroje, přírodu v její mnohotvárnosti i řádu. Obrazy jsou reflexí architektury v jejím základním významu. Autor (na foto zcela vpravo) se výstavy také osobně zúčastnil. V současnosti se věnuje výtvarné činnosti.

 

Obraz architektury a architektura obrazu

Michal Janata

„Obrazy Michala Brixe nejen vycházejí z architektury, ale do jisté míry jsou architekturou na plátně. Může to znít protichůdně, protože architektura je přece bytostně trojrozměrná. Ta obydlená či k bydlení a k jinému užívání nepochybně, ale je otázkou, proč hovoříme například o architektuře buňky a nezní to jen jako metaforické označení. Může to být devalvace pojmu architektura, který se spojuje v nejrůznější sousloví propojující stavební umění se škálou oborů lidské činnosti i věcí, ale také to může hovořit ve prospěch limitované univerzálnosti tohoto pojmu.

Pokud bychom se přiklonili k druhé verzi, aniž bychom zcela zavrhli první, pak můžeme očištěný výraz architektura synonymizovat s pojmem struktura. Architekturou pak můžeme nazvat každou strukturu, respektive každou věc či živý organismus. Zatímco mezi organickým a anorganickým vede (nejen) historicky proměnlivá hranice, která se do jisté míry kryje s hranicí mezi živým a neživým, tak strukturou je vše živé a neživé, organické i anorganické. Strukturou je vše, co má nějaké uspořádání, co je konfigurováno do tvaru.

 

Obrazy Michala Brixe jsou především strukturami, které jsou architekturou ve dvojím smyslu. Jednak tím, jak jsou konstruovány, jednak tím, že jsou obrazovou reflexí architektury v jejím základním významu. Struktury v Brixových obrazech vypadají, jako by byly produktem počítačových algoritmů. Na rozdíl od nich však nejsou výsledkem konečného počtu prvků, jako je tomu u algoritmů, ale produktem Brixovy konstrukční invence. Jsou konstruovány tak, že jsou vizuální reflexí architektury ´zevnitř´, obnažováním konstrukčních postupů uživaných při projektování. V tomto smyslu je tedy způsob konstrukce Brixových obrazů zároveň reflexí toho, co je architektura. Proto jsou jeho ´plátna´ jak obrazem architektury, tak architekturou obrazu.“ (text: Michal Janata)

 

 

Ze životapisu: Michal Brix, doc. akad. arch.

 

narozen 2. 12. 1946 -  Praha

  • studium: 1966 - 1972 Studium architektury na VŠ UMPRUM, prof. P. Smetana a J. Svoboda
  • ocenění:  

1974  ´Man Size Prize´ design lineárního nosiče, Itálie — 1. cena

1978 – 1979 Urbanistická studie Náměstí Míru, Teplice. Realizace oceněna Grand Prix Bienále Architektury Interarch, Sofia 1988

1980 Tegeler Hafen Berlin. Soutěž na centrum bydlení a volného času IBA /výtvarná spolupráce/. 2. cena v mezinárodní soutěži

1992 Myslbek, Praha 1. Odměna v kombinované národní soutěži

1994 1. cena ve vyzvané soutěži na dostavbu letiště Praha - Ruzyně

1998 Cena inženýrské akademie České republiky za rok 1997 za Mezinárodní letiště Praha

2000 Cena primátora hl. m. Prahy za mimořádně kvalitní architektonické dílo, Mezinárodní letiště Praha, realizované v období 1989—1999

 

Výběr z prací

1979 -1980: Man in his World Exposition, Montreal, Kanada. Návrh Pavilonu Dětí pro mezinárodní výstavu /realizováno/

1985: Pavilon Antonínova pramene, Mariánské Lázně-Úšovice, realizace 1986

1986: Areál Lesního pramene s hudebním pavilonem, Mariánské lázně, 1991

1986: Ilustrace ke knize P. Preisse „Italští umělci v Praze“, Panorama Praha. Čestné uznání

v soutěži „Nejkrásnější knihy roku 1986“

1986: Ilustrace ke knize M. Vilímkové „Stavitelé paláců a chrámů — Kryštof a Kilián Dientzenhofferové“, Vyšehrad Praha

1987–1988: Ilustrace ke knize J. Hrůzy „Město Praha“, Odeon, Praha 1990. Čestné uznání v soutěži „Nejkrásnější knihy roku 1990“

1990:  Princip Thonet -  Valdštejnská jízdárna v Praze - UMPRUM/ Museum v Praze ve spolupráci s Německým museem v Norimberku

1990: Křižíkovy pavilony -  pražské Výstaviště, realizované 1991

1991: Český kubismus, UMPRUM Museum, Praha

1993: Kostel sv. Rodiny, fara a osvětové centrum Luhačovice, dokončeno 1997

1994: Hotel Butterfly, Mariánské lázně /realizováno/

1994: České museum výtvarných umění, Praha — Dům u Černé Matky Boží. Stálá expozice Český kubismus

1996: Výstava Frank O. Gehry — design a architektura

1997: Dostavba letiště Václava Havla, Praha-Ruzyně

1998: Palác Flora, obchodně administrativní komplex -1. cena v soutěži, realizován 2003

2001: Výstavní síň Obecního domu Praha — „Jan Kotěra 1871 -1923“

2001: Výstava „Deset století architektury“— expozice baroka, Jízdárna Pražského hradu

2002: Účast v mezinárodní soutěži na Velké egyptské muzeum, Egypt, Káhira

2003: Účast v mezinárodní soutěži na „World Trade Center Site Memorial“, New York

2006: Stálá expozice v hospitalu v Kuksu

 

Samostatné výstavy

1987: Michal Brix Kresby a projekty. Výstavní síň na Kolonádě, Mariánské Lázně

1996: Michal Brix Kresby a fotografie. Galerie Fronta Praha

2003: Michal Brix — Architektonické kresby. Obecní dům v Praze

2003: Michal Brix — města Michala Brixe. Muzeum výtvarného umění Cheb

2010: Michal Brix Bioutopia, Galerie Gambit

2012: Kresby a obrazy 2010—2012, Michal Brix, ČVUT Praha

2013: Michal Brix — miniretrospektiva, Galerie Lávka Praha

 

Zastoupen ve sbírkách

Národní galerie Praha

Uměleckoprůmyslové museum Praha

Muzeum umění Olomouc

 

110 00 Praha 1

Betlémské náměstí 5a

www.gjf.cz

 

Máme otevřeno úterý – neděle:  11.00 -19.00 hodin

Hodnocení: 90 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková