Michaela Casková: ´Ochutnávač vody´ aneb když se zamyslíme - dokážeme si ještě přírodní zdroje udržet a obnovit?! Není už pozdě?!

18.02.2014 10:38

Galerie Prokopka - Praha

10.  2.  – 12. 3. 2014

 

Na vernisáži výstavy ´Ochutnávač vody´, kterou připravila a osobně se zúčastnila mladá autorka Michaela Casková v žižkovské  Galerii Prokopka, v jídelně hotelu Prokopka,  jsme opět ve velmi přátelské atmosféře si vyslechli tentokrát  kytaristu M. E. Kyšperského.

 

Michaela Casková zde vystavila část kreseb ´Ochutnávače vody´, jež pocházejí ze stáže ve Finsku, kde se několik měsíců zabývala projektem obnovitelnosti a udržitelnosti přírodních zdrojů.  

 

 

Michaela Casková  pracuje a využívá různé techniky od kresby, typografie až po instalaci. Její deníkový způsob záznamu hraje v její práci tak významnou roli – že své fragmenty každodenností stále na sebe vrství, proces své tvorby nikdy tak nedokončí… a na této výstavě ´Ochutnávač vody´se Casková přirozeně snaží  hravě a poeticky se představit veřejnosti…  i když musíme říci jako diváci, že ne vždy je snadné to pochopit…ale nápad to je...

 

„Způsob  instalace v sobě odráží vznik prací – zabydlování prostoru, místa, škrábání do omítek, labiilitu, která hrozí pádem, . Nebo brzkým stěhováním. Příběh ochutnávače vody je cestou k hledání místa, kde postavit dům, zaparkovat maringotku, vykopat díru. O nesamozřejmosti, hledání proutkaře, ohýbání virgulí a prstech v hlíně.“ kurátorka Markéta Vlčková

 

Ze životapisu Michaely Caskové

 • 1988 narozena
 • 2007-  2012 – absolventka ateliéru Obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity
 • studovala různá umění v Čechách, v Lotyšsku a Finsku – 2012
 • ve Finsku  pracovní stáž, kde se  věnovala několik měsíců projektu Mustarinda Off the grid, který se zabýval obnovitelností a udržitelností přírodních zdrojů  (www.mustarinda.fi)
 •  katedra výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouc 6 – 10/2013
 •  Finsko 2010/2011 – studijní pobyt na Mákslas Akadémija Ríga, Ateliér grafiky, Lotyšsko
 •  www.naposedu.cz

 

 

 O Galerii Prokopka

 • Galerie Prokopka, sídlící v přízemí stejnojmenného hotelu na Žižkově, se řadí mezi galerie, které vznikají v negalerijních prostorech – najdeme ji totiž v hotelové jídelně. První výstava byla v říjnu 2011.  Jde o klasickou symbiózu: umění oživuje prostor, který na oplátku umělecké tvorbě pomáhá na cestě k divákovi, umožňuje jí žít.
 • Projekt, rozvíjející se díky vstřícnosti vedení hotelu, je dílem Markéty Vlčkové (absolventka Ostravské univerzity, ateliér D. Balabána), jež se zaměřuje na kurátorskou činnost. Organizaci projektů zajišťuje Jana Votavová, která mj. působí také jako koordinátorka Národního parlamentu dětí a mládeže.
 • Výstavní projekty jsou doplňovány různými kulturními akcemi (design market, autorská čtení), někdy iniciovanými vystavujícími umělci. Výstavní plán směřuje k mladé a střední generaci tvůrců a snaží se obsáhnout nejrůznější obory – malbu, design, fotografii, nová média, sochu…
 • Při výběru vystavujících či vystupujících se uplatňují prostá kritéria, jimiž jsou kvalita konkrétních děl, osobitost a síla uměleckého sdělení i osobnost umělce.
 • Galerie o velikosti 7,5 x 5,5 m je doplněna o stoly a židle, a dvě okenní výlohy. Prostor je flexibilní a uzpůsobený potřebám prezentace uměleckých děl.
 •  

Galerii podporuje hotel Prokopka, na některé projekty přispívá, ale už jen to, že galerie neplatí hotelu nájem. Umělec věnuje na chod jen nepatrnou částku. (Markéta Vlčková)

Máme otevřeno: 11.00 – 21. 00 hodin

 

www.marketavlckova.cz

www.galerieprokopka.cz

Galerie Prokopka

Praha 3

Prokopova 9, Praha 3

Máme otevřeno:denně 11.00 – 21.00 hodin

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka