Michael Rittstein – Nohy na stole / Feet on The Table aneb katalog, který vyšel včas a je to skvělá bibliofilie

27.12.2023 17:34

 

 

Michael Rittstein – Nohy na stole

Katalog ke stejnojmenné výstavě

Texty: Petr Mach, kurátor stejnojmenné výstavy

v Museu Kampa od 5. 12 2023 do 10. 3. 2024

 

 

Nebývá, k naší divácké škodě, častým jevem, aby se podařilo pořadateli výstavy

dotlačit výrobu katalogu tak, aby vyšel včas a byl k dispozici již při zahájení výstavy. Museu Kampa, se tento úspěch daří u nových výstav již delší dobu.

Brzdou včasného vzniku výstavních katalogů zpravidla nebývá výrobní tým

v rámci celého řetězce podílejících se profesí, ale ve většině případů, 

tiskárna, které je finální tisk svěřen.

Pochvala tedy patří samozřejmě všem, kdož se na přípravě katalogu podíleli, ale

Tiskárnu Helbich, s. r. o., jíž byl náročný tisk katalogu svěřen,

je třeba v této souvislosti jmenovitě vyzdvihnout.

 

 

O katalozích

 

Jsou katalogy výstav, oznamovací, avizové, které „jen“ informují o tom, že se ta a ta výstava koná a kde, že na ní vystavuje ta a ta tvůrčí osobnost a na pár ukázkách s ledabylým soutiskem je naznačeno, co asi diváka čeká. U takových katalogů účel světí prostředky a ty nejsou zjevně velké…

Jsou však i katalogy, které si divák z výstavy odnáší jako cennost, která pak spočine na čestném místě v jeho knihově. Takové katalogy jsou ovšem na hony vzdáleny oněm katalogům oznamovacím, ale stávají se trvalou hodnotou, informačně i pocitově. Slouží divákovi i po čase, už jen coby čtenáři, jako milá a vážená pomůcka, informace, k níž se chce vracet a také se k ní vrací, která je zhmotněním oné krásné vzpomínky, stejně jako zdrojem informačním.

Že se podobné dá ale také sdílet na netu? Ano, dá, ale není nad rozkoš okamžiku, kdy vezmeme do rukou prvotřídní katalog o tvorbě umělců, kteří nás svými díly niterně oslovili, usednout do našeho čtenářského křesla, rozevřít jeho stránky a přenést se do světa vytvářeného tou tvůrčí osobností, která nás oslovila tehdy na té její výstavě a k níž se, teď a tady, toužíme vrátit. A vracet… 

Tak, přesně takový je katalog s názvem Michael Rittstein – Nohy na stole vydaný ke stejnojmenné autorské výstavě.

 

 

O katalogu

 

Prvotřídní obrazy si zaslouží prvotřídní tisk. A má-li katalog tvrdé desky, je vytištěn na křídě, zachovává dokonale spasované barvy odpovídající svou barevnicí originálním, špičkově nafoceným a nasvíceným obrazům, dostává se nám do ruky dílo trvalé hodnoty. Dílo, které daleko přesahuje mantinely obvyklé pro formu zvanou katalog. Stává se pro nás cennou bibliofilií. A při kvalitě vazby a tisku, jakou předvedla tiskárna v případě katalogu Michaela Rittsteina – Nohy na stole, jde vskutku o bibliofilii, jaká si může činit nárok na obohacování dalších uměnímilovných generací. Stává se knihou, která zůstává v naší knihovně i po nás.

 

 

Michael Rittstein ve 40 stránkách…

 

Stránky publikace nepůsobí školometsky, formálně a dávají čtenáři – divákovi, volnost při listování a prohlížení. Textová část, vypracovaná Petrem Machem, přestavuje obsahově asi sedminu (20 stran). A to je ještě ve dvojjazyčné verzi. Textu není tedy mnoho, ale ani zbytečně málo. Osobnost jakou Michael Rittstein by vydala na celou studii, ale cílem autora, jímž je Petr Mach, bylo přestavit výstavu, autora vystavených děl a nenásilně k tomu připojit i přesahy ozřejmující Michaela Rittsteina jakožto výjimečného člověka-tvůrce. Který by si však rozhodně nepřál nějaké patetické ódy na svou osobu. 

Textová část začíná jakýmsi souhrnným přehledem životních peripetií Michaela Rittsteina.

Následuje asi deset stran nazvaných „Sociální dramata i groteskní bajky“. Zde Petr Mach vyzobává z života Michaela Rittsteina uzlové body, jež ho utvářely, modelovaly a pomáhaly mu nacházet svoji specifickou cestu. Jednou u jako inspirace, jindy jako odchylka či dokonce protest. Seznámíme se se studijními lety Rittsterina, objevíme důvody k jeho příklonu k

oné pověstné rittsteinovské ironii a nadsázce. O odstupu, jaký si dokázal a nadále dokazuje zachovávat od scén, které jsou na jeho obrazech – řečeno módním slovníkem – nekorektní. Vše to pak, pečlivý autor textu, Petr Mach, demonstruje a dokládá na klíčových obrazech Michaela Rittsteina, o nichž se i blíže zmiňuje.

Nemalá pozornost je věnována také jevům vyskytujícím se v Rittsteinově tvorbě, jimiž jsou změny tématiky. Tu dočasné, jindy asi už trvalé.

Zmíněny jsou i tématiské vstupy Rittsteinovy tvorby do jeho obrazových cestovních „deníků“, které namnoze přesahují záznam reality a prolínají až s fantazií předváděních scén.

Poslední čtyři strany textu přinášejí zamyšlení kurátora, který je dobře s Michalem Rittsteinem dobře obeznámen, s významem Rittsteinovy tvorby v celosvětovém kontextu. Kapitola se jmenuje zcela zřetelně „Česká specifika a mezinárodní souvislosti.“

Petr Mach zde připomíná výjimečnost Rittsteina v českém kontextu a jeho srovnatelnost s osobnostmi světového významu, jako je třeba Jörg Immendorf.

Dozvíme se i něco o Rittsteinově ochotě experimentovat, zkoušet různé technologie a metody. Přesto však ale - zůstat i nadále - svůj a specifický.

 

 

… průřez tvorbou …

 

Zásadní část knihy tvoří přehlídka obrazů. Vysoce kvalitních reprodukcí celostránkových dvoustránkových, ale i menších formátů. Vždy najdeme popisku, která uvádí název obrazu, použitou malířskou techniku a materiál, na nějž je obraz namalován, dataci vzniku a rozměry. Stejně jako obrazy na výstavě, k níž katalog vznikl, se jedná o díla z posledních cca tří let, až na pár výjimek. Obrazy jsou řazené dle záměrů kurátora, nikoli chronologicky či abecedně nebo tak podobně a jedná se o soubor více než stovky obrazů.

 

 

… a faktografický závěr na 10 stran

 

Toto tradiční, ale faktograficky obsáhlé bio, uvádí o autorovi vše. Od data narození, přes studia a jejich časové řazení, ale také členství v různých tvůrčích seskupeních a kompletní přehled samostatných výstav, počínaje rokem 1976. Poslední blok je výčtem zastoupení Rittsteinových děl v českých i zahraničních  sbírkách.

 

 

Čtenářův- divákův pocit

 

Krásné dívání, možnost detailního studia jednotlivých obrazů, dokonalý informační servis, hodně myšlenek k zamyšlení, řada nových informací a dvě unikátní černobíle fotografie Michaela Rittsteina při práci v ateliéru. Co víc si přát? Kdo nemohl navštívit výstavu má ji v katalogu, kdo neslyšel autorovu komentovanou prohlídku, dozví se to z knihy, a kdo neznal či jen tak nějak povrchně vnímal Michaela Rittsteina a jeho tvorbu, zjistí, že na nějaké další autorově výstavě chybět už rozhodně nesmí.

 

Text: Richard Koníček

Ilustrační foto z výstavy: Wenca Nikoníček

 

 

Michael Rittstein – Nohy na stole

Michael Rittstein – Feet on The Table

Katalog ke stejnojmenné výstavě

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/michael-rittstein-%e2%80%93-nohy-na-stole-aneb-%e2%80%9enetvorim%2c-jen-roztiram-barvy%e2%80%a6%e2%80%9c-m-r/

Texty: Petr Mach, kurátor stejnojmenné výstavy

v Museu Kampa od 5. 12 2023 do 10. 3. 2024

Produkce: Alena Holubová

Grafický design: Jana Vahalíková

Foto: Petr Zhoř, oto Palán, Tomáš Dittrich, Ondřej Polák, Martin Říha a archiv autora

Překlad: Stephan von Pohl, Tomáš Hausner

Korektury: Jana Křížová

Tisk: Tiskárna Helbich, s. r. o.

Vydavatel: Museum Kampa

Nadace Jana a Medy Mládkových

U Sovových mlýnů 503/2

118 00 Praha 1

www.museumkampa.cz