Michaël Borremans: The Duck aneb když se v malbě již nechceme pohybovat pouze v rovině dokumentace reality či Červená ruka, zelená ruka…

22.01.2020 18:28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie Rudolfinum  - Praha

22. 1. - 26. 7. 2020

 

 

Belgický umělec Michaël Borremans (*1963) osobně přijel do Prahy, aby v Galerii Rudolfinum představil expozici svých děl, sestávající z maleb/oleje na plátně/, tří nových obrazů z roku 2019 / Pták, Barevné kužely, 16.35.18/ a také video instalaci (Tíha /2005, Chléb/2012, Bouře/2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Největší obraz Anděl, 2013

olej na plátně

Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp

vystavený v Galerii Rudolfinum

svými rozměry 300 x 200 cm jistě návštěvníky upoutá.

 


Michaël Borremans

si již vydobyl výrazné postavení

na mezinárodní scéně

svým inovativním přístupem k malbě.

Jeho plátna oslovují univerzální témata,

která rezonují se specificky současným významem,

přičemž jeho dílo je charakteristické

znepokojivě silným psychologickým momentem.

 

 

Výstava The Duck představila na třicítce děl průřez Borremansovou malířskou tvorbou a videoinstalacemi. Umělec na ní vůbec poprvé vystavil i trojici nejnovějších obrazů, které vytvořil na podzim roku 2019 právě pro Galerii Rudolfinum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazy Michaëla Borremanse představují statické scény,

 které jsou ve skutečnosti klamnou reflexí autorovy fantazie.

Způsob uchopení reality

má mnohé společné

 s obrazovým světem holandské malby 17. a 18. století.

Přestože se jeho obrazové náměty často pojí s latentně přítomným násilím,

vynikají neobyčejnou krásou svého provedení,”

uvedl kurátor výstavy a ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma.

 

Specifická iluzivní kvalita Borremansových maleb prozrazuje velký autorův zájem o médium filmu a fotografie. Nadpřirozené zpomalení, precizní detail a vibrantní charakter maleb vypovídá o snaze přiblížit transcendentální rozměr duchovních otázek v lehce ironizujícím tónu.

 

 

V pozadí je ztráta zapomenuté,

dávno odložené nevinnosti malovaného obrazu,

odmítnutí možnosti

přímého nazírání reality a její reprodukce malbou.

 

 

Malba

se dnes už nemůže trvale pohybovat

pouze v rovině dokumentace reality.

Vždy to znamená ponořit se do dlouhé tradice imaginativního světa malby jako takové,

je to jedna z hodnot, s níž záměrně pracuje,

rád vytahuje znovu na povrch bezbřehé množství interpretačních vrstev,

jež se během staletí navršily.

Jeho studia starých mistrů byla velmi hluboká,

navíc díky nim se mohl

později naplno rozvinout jeho mimořádný malířský talent,”

dodal Petr Nedoma.

 

Podstatným znakem Borremansovy tvorby je také odpoutanost

od aktuality všednosti, pohyb zcela mimo nekonečný proud informací,

kterými se denně v nadměrných dávkách sytíme

v marné touze zachytit něco podstatného ze skutečnosti života.

 

Nepatrné náznaky doteků tabuizovaných zón jsou zdrojem neklidných vzruchů, které si naše mysl může vykládat jako mírné ohrožení nebo pohyb v zakázané oblasti. Statické pnutí v nehybných obrazech podivných banalit je patrně tím nejúčinnějším prostředkem přitažlivosti vrstevnatého malířského univerza Michaëla Borremanse. (zdroj: tisková zpráva)

 

Kurátor výstavy: Petr Nedoma

 

 

Partner galerie:  Nadační fond Avast

Mediální partneři:  RESPEKT, Forbes, Radio 1

 

110 00 Praha 1

Alšovo nábřeží 12

Máme otevřeno denně kromě pondělí: 10.00 -18.00 hodin

čtvrtek: 10.00 - 20.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.galerierudolfinum.cz