Mezinárodní sochařský festival Sculpture Line/Praha: Tomáš Medek Capsule/Kapsule aneb co spatříme, nahlížíme-li pod povrch skrz sítě do nitra?!

13.07.2018 16:00

Černá labuť  - Praha

13. 6. - 30. 9. 2018

 

Sochařský festival Sculpture Line 2018 - letošní 4. ročník se oproti předchozím letům rozrostl do 12 měst a 3 zemí. Představil sochy a výtvarné objekty předních domácích i mezinárodních tvůrců ´pod širým nebem´.

 

Na Poříčí před domem Černá labuť, jenž se nachází v těsné blízkosti známého obchodního domu Bílá labuť, se můžeme pokochat dílem Tomáše Medka, které autor vytvořil z bronzu a které je označeno jako Capsule /Kapsule, což znamená také pouzdro či kapsle.  Ústředním tématem Medkovy tvorby jsou struktury, pomocí kterých vytváří umělecké objekty s dokonalou řemeslnou stránkou a promyšleným konceptem.

 

 

 

 

 

 

V posledních 10 letech se Tomáš Medek intenzivně zabývá 3D technologiemi, jako je metoda FDM Rapid Prototyping, 3D digitalizace a měření, jinými slovy technikou prostorového 3D tisku a 3D scanu, které mu umožňují vytváření nejsložitějších strukturálních objektů, jež jsou bez těchto metod prakticky nerealizovatelné.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledná díla jsou převážně tvořena z kompozitního materiálu nebo ABS plastu. Ústředním tématem jeho současné tvorby jsou organické struktury.

Umělcovou inspirací je příroda, přírodní procesy a zákonitosti, biologická struktura života a zároveň konstruktivní složky stavby organismů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekty multiplikuje, propojuje, deformuje, obtéká do organických struktur, hledá vazby, spojení a napětí. Nahlíží pod povrch skrz sítě do nitra a odkrývá vnitřní světy, průhledy a průniky. Postupně vytváří cyklus objektů, který nese pracovní název Plody. Některé realizace jsou odlévány do bronzu (viz. Kapsule), i když díky své složitosti je jejich odlévání velice náročným procesem, vyžadujícím specializovanou technologii. Vznikají tak jedinečné a tvarově různorodé umělecké objekty s dokonalou řemeslnou stránkou a promyšleným konceptem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Medek (*1969 )

  • vystudoval sochařství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně
  • od 1998 až dodnes tamtéž pracuje jako odborný asistent
  • 1997 absolvoval stáž v kanadském Halifaxu na universitě NASCAD (Nova Scotia College of Art and Design). 
  • od 2010 je vedoucím 3D Studia, které funguje při Ateliéru sochařství 1 na FAVU v Brně 

 

 

  

 

 

 

 

Černá labuť

Ve 20. a 30. letech 20. století se dům Černá labuť

stal významným střediskem spolkového života,

sídlo zde měla řada cechů, občanských spolků a korporací.

Po roce 1945 zde byla pražskou Židovskou obcí zřízena košer jídelna

a stavebními úpravami ve dvorním traktu vznikl divadelní sál pro kabaret.

Po určitou dobu zde bylo i zázemí protějšího, dnes už neexistujícícho Divadla E. F. Buriana.

Po listopadu 1989 se zchátralý dům v restituci vrátil původním majitelům,

kteří jej následně prodali současným vlastníkům.

Starý dům byl zbourán a na jeho místě byla v roce 1998 postavena moderní budova.

Název Černá labuť odkazuje k sousední budově – obchodnímu domu Bílá labuť.

Hlavní průčelí je záměrně mírně zaoblené pro zachování stopy původního domu.

 

Praha 1 – Nové Město

Na Poříčí 25

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková