Metaplay, Praha – New York´ aneb když formou hry propojíme smysly a psychické prožitky…

24.08.2014 17:08

Galerie kritiků - Palác Adria v Praze

20. 8. – 14. 9. 2014

 

 

České centrum v New Yorku

10. 12. 2014 – 30. 1. 2015

 

 

 

Česko- americkou výstavu ´Metaplay, Praha – New York´ jsme uskutečnili na zadané téma ´virtuální reality´ ve spolupráci kurátorky Galerie kritiků Vlasty Čihákové Noshiro s Petrou Valentovou (vlevo na foto), jež je sama výkonnou umělkyní a provedla výběr amerických autorů a děl.

Při setkání s tiskem, poté i na vernisáži,  byli přítomni kurátorky Petra Valentová a Vlasta Čiháková Noshiro,  americká autorka Liz Ainslie a čeští autoři Evžen Šimera a Jana Bernartová.

 

 

 

 

 

Název výstavy Metaplay náleží světu virtuální reality. Byl zaveden Myronem Kruegerem na počátku 70. let 20. století v rámci konceptu videoplace, později byl používán na počítačové hry. Pro výstavu maleb abstraktního zaměření, jež se konala poprvé v Galerii kritiků v roce 2012, byl použit jako metafora pro hru uvnitř hry, story uvnitř story, jak zní jeho původní význam.

 

Z  koncepčního hlediska byl podstatný - zdůrazňoval princip apropriace, tedy přivlastnění určitého metodického postupu či koncepce z dějin umění, anebo výseče vizuální reality. Upozorňoval také na zánik uzavřených myšlenkových systémů v umění a jejich aktualizovanou dekonstrukci. Zahrnoval i možnost propojení technik ve smyslu intermediality a důraz na interakční komunikaci s divákem. Výstava Metaplay byla podnětná natolik, že se zrodila úvaha o názorové konfrontaci se zahraničím. Ve spolupráci s galerií Anita Shapolsky (AS Art Foundation) v New Yorku byli pozváni 4 mladí američtí umělci, jež si názorově konvenují s výběrem českých autorů. Vytvářejí se čtyřmi českými umělci pozoruhodný konfrontační soubor, zabývající se různými možnostmi abstraktního vyjádření.

 

Zatímco společným jmenovatelem českých umělců – Jana Bernartová, Patricie Fexová, Josef Mladějovský a Evžen Šimera je analytický přístup ke koncepcím malby v dějinách umění, s přihlédnutím k jejímu metodologickému a technickému výrazu,

americké autory, kteří žijí v New Yorku  - Liz Ainslie, Nils Folke Anderson, Mark Masyga, Ryan Russo spojuje kromě vědomí domácích tradic abstrakcionismu i zájem o vizuální realitu společnosti, s čerpáním motivů z informatiky, designu a architektury (oficiální text).

 

Liz Ainslie – transformuje specifické znaky krajinydo nadreálné abstraktní kompozice. Separuje čisté barvy a intuitivně s nimi na svých obrazech manipuluje…vnímáme vliv barev v prostoru na naši psychiku..

 

Nils Folke Anderson – malíř a sochař zároveň, který v obrazech vrství čtverce a obdélníky do geometrických barevných sestav.  Prvky v prostorových objektech, tvořené třeba neonovými trubicemi, nechává prolínat s důrazem na jejich architektonický účinek…

www.nilsfolkeaderson.com

 

 

 

Mark Masyga – malíř a sochař zakládá svoji estetiku na nostalgii trosek, jež se rodí po destrukci živelných pohrom, chátrání objektů i po umělých demolicích. Ruiny fungují v jeho pojetí jako utopie, opačným směrem proti koncepci pokroku a zastavují akcelerující tok informací v čase, takže se lokální stává globálním, globální lokálním… www.markmasyga.com

 

 

 

 

 

Ryan Russo – kombinuje kresbu, malbu a digitální koláž. Inspiruje se literou a figurálními prvky v reklamě, na internetu a v informatice životního prostředí. Dekonstruuje jejich mediální význam, vytrhá je z informačního kontextu a vytvoří z fragmentů tak vizuální materiál pro nové abstraktní konfigurace…  www.ryanrusso.com

 

 

 

 

 

 

 

Patricie Fexová – její série Autoportrétů, které sice maluje podle konkrétních modelů, jsou známkou jejího stylu zachycení náznaku podoby, a jakmile má autorka pocit, že toho docílila, portrét považuje za dokonalý…malování pro ni končí…www.artlist.cz

 

 

Josef Mladějovský –  jeho molitanové věže ´Jsem ošklivý´ parafrázují v materiálovém odlehčení např. monumenty Vladimíra Tatlina ze železa, oceli a skla z 20. let 20. století…

www.artmap.cz/josef-mladejovsky

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Bernartová – věnuje se digitálním obrazům a generuje jejich optické formy v rámci hledání alternativ klasické malby. V cyklu Města 2004 – 2014  je základním principem konstrukce a dekonstrukce. Základní modul - úzký obdélník skládá a vyplňuje postupně v dané poli formátu čtverce…www.janabernartova.cz

 


 

 

 

 

 

 

 

Evžen Šimera  - jeho první obrazy s kompozicemi tvořenými stékajícím kapkami barvy vznikly již v roce 2004 (Vertikal horizontal, akryl na plátně, 2012). Technologie New dripping/Nový dripping   je protipólem  expresionisticky stříkajících a všemi směry stékajících kapek. Autor pomocí kapátek umisťuje kapky barev na horní hranu obrazu a sleduje chování barev a pak podle potřeby mačkáním kapátka přidává nebo ubírá na intenzitě. Barva teče místy, která dopředu vybral a barva tak dokáže protnout vybrané body na plátně… někdy bublina v barvě nebo nečistota na plátně způsobí změnu v dopředu zamýšlených trajektoriích…autor to však ponechává náhodě…neopravuje již nic… www.evzensimera.name

 

 

 

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4klubovna-04%c2%b4-%c2%b4nekonecny-pribeh%c2%b4-%c2%b4vlajka%c2%b4%3a-evzen-simera-aneb-kdyz-kamenozrout-nas-nerozhaze-jiz/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/evzen-simera%3a-%c2%b4duch-latky%c2%b4-aneb-kdyz-se-malir-stane-alchymistou/

 

110 00 Praha 1

Jungmannova 13

Máme otevřeno: denně:  11.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení: 75 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: © Ing. Olga Koníčková