Městosvět/The City –Word: výstava ilustrátorů dětských knih aneb v každém městě najdeme vesnici, ale naopak to neplatí

10.04.2015 10:29

Galerie Villa Pellé – Praha

10. 4. – 19. 6. 2015

 

Na vernisáži nové výstavy v dejvické Galerii Villa Pellé, na první jarní  výstavě  ´Město a jeho svět v ilustraci pro děti´, kde jsme vystavili práce 16 nejlepších ilustrátorů, z nichž většina byla  vernisáži  přítomna, bylo vskutku plno. Dospělých, dětí  i známých tváří…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Voskovcová, galeristka

 

Proč děkománie konce neměla?!

Nejdříve jsme poděkovali všem, kteří se o zdar výstavy  postarali…zejména jsme poděkovali Janu Wolfovi - radnímu pro kulturu hl. m. Prahy,  Ondřejovi Kolářovi -  starostovi MČ Praha 6 a Zdeňkovi Freislebnovi – řediteli  Památníku národního písemnictví i ostatním zúčastnivším se ilustrátorům a kurátorce Daniele Kramerové.

Po kulturní vložce jsme se konečně vydali zhlédnout vystavené ilustrace v 1. patře Galerie Villy Pellé, někteří z nás zabrousili i do podkroví…. Vtipně nainstalované rozcestníky nás naváděly směrem k ilustracím věnovaným Praze, jiným městům, či  někde – jinde…apod.  A děti? Mohou sledovat videopohádky…a  nebo navštívit dětskou dílničku s možností kreslení… či se zúčastnit soutěží o nejkrásnější obálku knihy (www.villapelle.cz)

 

Městu se jako primárnímu prostředí dětských zážitků věnuje řada ilustrátorů dětské literatury napříč generacemi. Vytvářejí vlastní imaginární struktury, celky prorůstající v městosvěty. Ze současné české ilustrace jsme vybrali 16 tvůrců, dali jsme do vzájemného kontrastu klasiky a začínající autory.

Historická Praha, současný Mnichov, fantastické Doredo – tato města a řada dalších jsou  námětem pro vystavená díla  českých ilustrátorů.

 

Proč město?

„Zdá se, že prvním životním prostředím mnoha současných dětí není přírodní krajina. První kroky a objevování probíhají většinu nejdříve v interiéru a hned následně v parku, na ulici, na náměstí. Dům, silnice, trávník, chodník, auta patří k prvním exteriérovým zážitkům. Podobně i silné první zvukové a čichové vjemy pocházejí často z tohoto uměle vytvořeného světa.“( Daniela Kramerová)

 • město je  prostředí prvních dětských zážitků, dějiště historie i prostředí současného života na různých místech zeměkoule
 • autoři doplnili existující města  svou  fantazii -  o pohádkové imaginární struktury rozrůstající se v osobité celky – městosvěty
 • tematický klíč expozice  propojil díla autorů různých skupin, generací, životních zkušeností a přístupů k tvorbě – od světoznámého, u nás však teprve v nedávné době objevovaného klasika ilustrace 2. pol. 20. století Miroslava Šaška, přes dva autory,  kteří se narodili již v meziválečném období (Eva Šedivá, Jindřich Kovařík), silnou poválečnou generaci, a vůbec pak široký proud již velmi dobře etablovaných autorů spojujících svou tvorbu s významnými českými i světovými nakladatelstvími, či v popřevratové době i s novými, velmi aktivními podniky (Jindra Čapek, Lucie Dvořáková, Renata Fučíková, Nanako Ishida, Michaela Kukovičová, Petr Nikl, Petr Sís, Eva Sýkorová-Pekárková, Dagmar Urbánková),  po autorky nejmladší stojící na počátku své umělecké dráhy (Eva Maceková, Alžběta Skálová, Alžběta Zemanová, Anastazia Stročkova).

Jejich práce můžeme na výstavě vnímat nejen jako součást knih či filmů, ale i jako samostatná výtvarná díla v kontextu nově vzniklého Městosvěta. Dotvořme jeho podobu ve své fantazii, v kreslírně či v rámci tvůrčích dílen.

 

 

 

 

 

 

Vystavující ilustrátoři

JINDRA ČAPEK / LUCIE DVOŘÁKOVÁ / RENÁTA FUČÍKOVÁ / NANAKO ISHIDA / JINDŘICH KOVAŘÍK / MICHAELA KUKOVIČOVÁ / EVA MACEKOVÁ / PETR NIKL / PETR SÍS / ALŽBĚTA SKÁLOVÁ / EVA SÝKOROVÁ-PEKÁRKOVÁ / MIROSLAV ŠAŠEK / EVA ŠEDIVÁ / DAGMAR URBÁNKOVÁ / ALŽBĚTA ZEMANOVÁ

www.klubilustratoru.cz

Kurátorka: Daniela Kramerová

160 00 Praha 6

Pelléova 10

 

Máme otevřeno  mimo pondělí denně:

od 13.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 11.00 do 18.00 hodin

 

 Vstupné: 90 Kč plné/ 60 Kč poloviční

Doprovodný programy: 60 Kč včetně možnosti prohlédnout si výstavu

e-mail: info@villapelle.cz

 

Villa  Pellé je novorenesanční objekt v rezidenční části Prahy 6, obklopený unikátní historickou zástavbou, umístěný v klidové zóně a zároveň výborně dostupný

 •  v 4  zrekonstruovaných podlažích rozlehlé vily se konají akce, které nezávisle na sobě a zároveň v propojení uspokojují kulturně-společenské potřeby návštěvníků různého věku a zaměření
 •  Villa Pellé je nové kulturní a společenské centrum s nadstandardní programovou nabídkou. Slouží nejen zábavě, ale také vzdělávání a poznávání a v neposlední řadě i rozvoji kreativity.

 

Historie budovy a současnost

Vilu postavil v letech 1889–1890 architekt Rudolf Koukola na zakázku pro Marii Knoblochovou

 • Objekt s bohatou sgrafitovou výzdobou fasády a se zbytky zachované štukové dekorace vnitřních prostor, patří mezi nejznámější vily v rezidenční oblasti, která se rozkládá od křižovatky Špejchar až ke Královské oboře.
 • Vila vystřídala množství majitelů a nájemců, mezi nimiž byl bezesporu nejznámějším obyvatelem francouzský generál Maurice César Joseph Pellé, náčelník francouzské vojenské mise v ČSR, který zde žil v letech 1919–1920.
 • Význam Pellého tkví v jeho zásadním vlivu na vytváření československé armády. Maurice Pellé zrušil dobrovolnický charakter vojska, vytvořil pravidelnou armádu s pevným vojenským řádem, zavedl organizaci generálního štábu a ministerstva národní obrany a založil v ČSR vojenské školství. V roce 1919 obdržel hodnost československého armádního generála a stal se náčelníkem hlavního štábu československé armády. S Čechami ho pojila nejen vojenská služba a diplomatická činnost, v roce 1921 se oženil s Jarmilou Braunerovou, neteří malířky Zdenky Braunerové, s níž měl dceru Marishku Pellé.
 •  Generál zemřel v roce 1924.
 • Vila později přešla do majetku obce a v letech 1978 až 2001 zde sídlila mateřská školka, jejíž provoz znamenal množství úprav, které zasáhly do původní architektury objektu. V roce 1994 proběhla první rekonstrukce, o rok později byl dům opatřen pamětní deskou věnovanou M. C. Pellému.
 • Od roku 2003 zde sídlila obecně prospěšná společnost Pelléova vila a Galerie Anderle. Novým provozovatelem je od září 2014 spolek Porte.

 

Provozovatel Villy Pellé, spolek Porte, je nestátní, nezisková a dobrovolná organizace, která od doby svého vzniku zorganizovala desítky kulturních akcí – výstav výtvarného umění, koncertů, programů pro seniory a děti. Členové jsou odborníci z různých oborů s humanitním, technickým i sociálním vzděláním. Nedílnou součástí aktivit Porte je podpora charitativní činnosti a pomoc potřebným. Porte získává prostředky na svoji činnost z darů, grantů, dotací a vlastní činností.

 www.porteos.cz

 www.mestosvet.cz

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva – Daniela Kramerová)

Foto: © Ing. Olga Koníčková