Mene Tekel aneb řekněme ďáblovi ne!

25.02.2013 10:45

Mene  Tekel aneb řekněme  ďáblovi ne!

Dnes 25.  února 2013 se koná  za účasti primátora hl.m. Prahy Bohuslava Svobody slavnostní  zahájení 7. ročníku kulturního mezioborového festivalu a odborných kolokvií proti totalitě a zlu, pro paměť národa  - MENE TEKEL,  a to v v 15.00 hodin v pražském  kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí .

VII. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel se  koná od 25. února do 3. března 2013.  Uskutečníme přes 30 akcí, zhlédneme přes 100 účinkujících a přednášejících. Festival Méně Tekel považujeme za jeden z 50 nejúspěšnějších kulturních událostí v Praze.

Jedním z hlavních záměrů Mene Tekel je, abychom my mladí vyjádřili svůj názor na mravní otázky lidské existence. Letošní projekt spolupráce studentů, kteří se svými díly přihlásili k tématu „Umění v nesvobodě“, zaštítil prorektor pro studijní záležitosti Akademie výtvarných umění v Praze Prof. Vladimír Kokolia. Návštěvníci výstavy v Křížové chodbě Karolina  si mohou prohlédnout práce  jak posluchači  AVU Sylva Březnová (Ateliér sochy I Jaroslava Róny), Jaroslav Fritsch (Ateliér malby I prof. Jiřího Sopka), Michal Janig (Ateliér figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha), Lenka Kahuda Klokočková (Ateliér grafiky I prof. Jiřího Lindovského), Ondřej Vinš (Ateliér malby IV prof. Martina Mainera) a Helena Štěrbová (absolventka Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských prof. Petra Siegla) vnímají a tvůrčím způsobem reflektují otázky moci, manipulace, odcizení, oběti, symbolu či paměti.

 

Jak vznikal projekt Mene Tekel?

Projekt proti totalitě Mene Tekel vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let, ale i na absenci výuky o tomto období ve školském systému. V letech 1948—1989 bylo z politických důvodů v naší zemi odsouzeno k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 248 tisíc nevinných lidí. Trpěly nejen oběti politických procesů, ale také rodiny vystavené perzekuci, pronásledování, diskriminaci; byly ukradeny rodové majetky, děti odloučeny od matek a otců, zpřetrhány tradiční společenské vazby a pošlapána lidská práva. Parlamentem ČR byl sice přijat zákon č. 198/93 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu, ale jeho spíše proklamativní charakter nevytvořil podmínky pro uznání třetího odboje v praxi. Političtí vězni se stali nepohodlnou kapitolou novodobé historie.

 

Organizátoři

Autoři Daniela a Jan Řeřichovi z úcty k odkazu politických vězňů vytvořili otevřenou platformu pro autentická svědectví, uměleckou reflexi i odbornou analýzu doby komunistické diktatury. Ve spolupráci s Konfederací politických vězňů, která se stala morálním garantem projektu, se v roce 2007 konal první ročník festivalu, jehož název odkazuje k Bibli a proroctví o zodpovědnosti každého člověka za své činy. Mezi hlavní odborné spolupracující subjekty patří Univerzita KarlovaÚstav pro studium totalitních režimů a Národní archiv. Každoročně vstupují do programové skladby další erudované instituce či občanské iniciativy, reflektující záměr projektu, který je v evropském prostoru považován za zcela ojedinělý.

 

 www.menetekel.cz/cz/o-festivalu/

e-mail:info@menetekel.cz

 

Pořadatelé: občanské sdružení Umění bez bariér, hl. m. Praha, Konfederace politických vězňů ČR, Ústav pro studium totalitních režimů, ÚDV

 

Ing. Olga Koníčková 

Foto: internet