Medonosné rostliny a včely aneb v Praze se nám, včeličkám, už také líbí…

23.07.2018 09:31

Botanická zahrada hl. m. Prahy

21. 7. 2018/Den medu/13.00 – 19.00 hodin

 

 

 

Na pozvání Botanické zahrady v Troji jsme včetně široké veřejnosti byli přizváni k významné události. Ne každý den se totiž v trojské Botanické zahradě otevírá další zcela nová expozice.  Tou, na jejíž slavnostní otevření jsme přišli, byla expozice nazvaná lákavě: Medonosné rostliny a včely. A vše se navíc odehrálo na Den medu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na východní straně trojského svahu spojujícího jižní a severní část venkovních expozic se nachází nová interaktivní expozice Medonosné rostliny a včely, která netradiční formou představuje zajímavosti ze života hmyzu a rostlin. Cestou si můžeme prohlédnout zajímavou prodejní výstavu afrických soch (19. 6. – 30. 9. 2018).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejprve jsme byli RNDr. Vlastimilem Rybkou, Ph.D., náměstkem pro odbornou činnost Botanické zahrady Troja, informováni o významu hmyzu pro existenci lidského pokolení. Hmyz totiž opyluje drtivou většinu rostlin a bez rostlin by končila naše existence. Ale hmyz má svůj boj o přežití složitější než rostliny. Musí se každoročně rozmnožit. A když je pro něj nepříznivá situace, vylíhne se ho na jaře méně a nastává problém i pro rostliny. Je to existenční řetězec závislosti, který si musí lidé uvědomovat a který musíme ve vlastním zájmu podporovat. Ale abychom mohli něčeho v tomto směru dosáhnout, musejí si to uvědomit i politici, kteří za nás rozhodují. K čemuž, jak Vlastimil Rybka s povděkem potvrdil, zdá se už pozvolna přece jen dochází. Což je dobře. Neboť zánik hmyzu by znamenal i zánik naší civilizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po varujícím apelu a úvodu se ujala slova Jarmila Skružná, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky, která měla pro novou expozici za úkol připravit vhodné rostliny. Připomněla nám, že včely opylují prakticky jen zemědělské plodiny a užitkové rostliny. Proto jim se svými spolupracovníky připravila optimální pastvu, která jim skýtá dostatek rostlin po celé vegetační období, tedy od jara do podzimu.

 

Ve svém vstupu nás také upozornila na Domek včelaře, nedílnou součást expozice, kde kromě jiných exponátů vidíme až neuvěřitelně roztodivné mikroskopické záběry pylu. A zjistíme také, že jde o krásné přírodní útvary, srovnatelné s mistrovskými uměleckými díly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak už patřil čas a slovo včelám. Slova se ujal Jiří Cafourek, odborník a nadšený propagátor včelařství, vedoucí Vyšehradských včelaříků. Svou přednášku začal širšími souvislostmi.

Dozvěděli jsme se, že včelařů v dnešní době rychle ubývá a nových mladých zájemců o toto krásné hobby je málo. Proto se humanitární sdružení PROTEBE rozhodlo zorganizovat 1. pražský kroužek včelařské mládeže, který nazvali Vyšehradští včelaříci. Domovsky působí v zahradním areálu Jedličkova ústavu a školy (V Pevnosti 4, Praha 2 - Vyšehrad), kde jsou instalována ukázková včelstva. 

 

Od roku 2010 lze už ale nalézt jejich úly i v Botanické zahradě v Troji:

  • 2012: vytvořili 1. pražské střešní včelí stanoviště na střeše obchodního centra Chodov -  Praha 4
  • později další střešní Včelí stanoviště na budově RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNY, kde v současné době probíhá - mimo jiné - i výstava venkovních soch Anny Hulačové (v rámci žižkovské akce Neighbour-hood Boogie Woogie (14. - 28. 7. 2018), jejíhož otevření jsme se za www.www-kulturaok-eu.cz shodou okolností zúčastnili v pátek 20. 7. 2018, den před návštěvou trojské botanické zahrady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak Jiří Cafourek také dodal, hlavním cílem a posláním kroužku Vyšehradských včelaříků ale není jen výchova vlastních mladých včelařů, ale i pomoc při zakládání podobných kroužků včelařské mládeže v Praze a samozřejmě i propagace samotného včelařství mezi dětmi a mládeží v ČR i Evropské unii.

 

Slovo dostala také Klára Sedláčková, autorka celé expozice. Vysvětlila nám, že expozice má simulovat vztah včel a krajiny. Vytvořila proto interaktivní naučný okruh ve tvaru šestiúhelníku, analogie včelího plástu. Na tento závažnější sled informací a ukázek navazuje i prostor zábavnější, určený zvídavým dětem, vybavený didaktickými herními prvky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představen nám byl samozřejmě i Petr Machač, opatrovník místních včel. Vstupy odborníků byly zakončeny symbolickým křtem vysázeného obrazu ´včelího tanečku´ jakožto znaku expozice, jehož se ujaly hlavní osoby, které se o novou expozici zasloužily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pak už začal bohatý program pro celé odpoledne.  Jeho součástí byly i komentované prohlídky za přítomnosti odborníků a hlavně obsáhlá široce pojatá přednáška Jiřího Cafourka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, © Richard Koníček

 

 

 

 

www.botanicka.cz

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vceli-naucna-stezka-v-harrachove-aneb-my-vcely-the-honeybees-agresivni-nejsme-/