MÉDIUM: FIGURA aneb jak v ateliéru opuštěnou holčičku v galerijním prostoru oživíme?! …

14.07.2017 14:45

 

 

 

 

Galerie hlavního města Prahy/Colloredo-Mansfeldský palác

3. patro - Praha

14. 7. - 8. 10. 2017

 

Výstava MÉDIUM: FIGURA

volně navazuje na úspěšný projekt Galerie hlavního města Prahy

Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914,

který získal ocenění ´skupinová výstava roku 2016´.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Juříková, ředitelka HGHMP, uvedla tiskovou konferenci slovy, že je  ráda, že se jim daří prohlubovat jejich  soustředění se na sochařství, že je jeho prezentace v GHMP je kontinuální a že GHMP bude i nadále ve svých projektech pokračovat.

 

 

Sandra Baborovská, kurátorka výstavy ´Médium: Figura´ se poté ujala slova:

Výstava je do jisté míry volným pokračováním veleúspěšné loňské výstavy Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, na které jsem se podílela spolu s profesorem Petrem Wittlichem.

 

Zatímco loňská výstava představovala figurální sochařství 1880 - 1914 v pojetí tehdejších sochařů, tak letošní výstavou jsme oslovili současné autory, jak téma figura vidí oni a jak je pojímají dnes.

 

Jedním z důvodů byl i fakt, že moderní umění údajně není srozumitelné, a tak téma, právě zcela jednoznačné téma figura, by mohlo přispět k lepšímu pochopení moderního umění. Perličkou budiž, že na výstavě budou probíhat performance a (jednou z nich bude pravidelná denní performance) bude i počin Romana Ondaka. Tou perličkou je shoda náhod, ale onen chlapeček je pravnukem právě mého spolupracovníka profesora Petra Wittlicha.“

 

Expozice Médium: Figura

je kurátorským výběrem prací českých a slovenských umělců,  zabývajících se tématem figury v současnosti.  Výstava se neomezuje pouze na klasické sochařské pojetí.

V centru zájmu nyní stojí figura, médium, k němuž je možné se vztahovat prostřednictvím různých historických i osobních odkazů – od řeckého kanonického zobrazení jako východiska, přes práci s videem, filmovým pásem, fotografií až po instalaci a vyprázdnění tělesnosti.

 

Dívka s holubem je dílo architekta Dominika Langa, architekta celé výstavy, a tím pádem tvůrce na výstavě se prezentujícího.

 

 

 

 

 

 

 

 

V úvodu expozice ve 3. patře se návštěvníkům představuje ´sen o soše´ Pavly Scerankové, sochařky, pracující s původním návrhem svého otce, akademického sochaře Petera Sceranky. Jedná se o neexistující Zakázanou sochu (2011), nerealizovaný pomník parašutistům. Na nenápadném diapozitivu je zobrazena autorka, dítě sedící na ramenou sochaře.

 

Vystavující umělec Roman Štětina ocenil možnost a šanci projektu se zúčastnit už proto, že zrovna figura není dominantní v jeho tvorbě. Ale když se na tématu zamyslel, uvědomil si, že každý, kdo se chce zabývat figurou, by měl a musí nějak vstřebat až kanonickou starořeckou sochu Doryforose. A pak už je jen a jen na něm, zda se odkazu tohoto díla podřídí, nebo jde naopak proti němu. Svůj přístup se snažil tedy vyjádřit i on.

 

Mimo to ocenil zvláštnost situace, kdy je angažován z pedagogického hlediska (AVU) na výstavě prací svých studentů a v jiném patře téhož paláce přestavuje svou vlastní práci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavující umělec Jiří Kovanda nám prozradil, že klasickou figurou se nezabýval nikdy.

„Můj obor jsou performance či konceptuální díla.

 

Tvořím instalace pro dané místo a danou dobu.

Pak díla zaniknou.

Tvořím tedy běžně věci, co nemají trvání.

Můj příspěvek do výstavy je tedy věrný mé běžné tvorbě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umělci jako figuranti vystupují na videích v první, tmavé místnosti. Jedná se o Jiřího Kovandu, Jána Mančušku, Pavlu Scerankovou a Evu Koťátkovou, které zastupují školní děti. Postupně výstava přechází do prosvětlenějších místností přes dílo Romana Štětiny, který se navrací ke kanonické řecké soše Doryforos, Radka Brousila a jeho gesta a působení energie ruky na amorfní tvary, až po prezentaci Martina Kohouta, jenž objevuje třetí prostor fotografie.

 

Řeckého ikonického hrdinu Vozataje (2017) si vybrala za námět ke zpracování Anna Hulačová, u níž se prolíná současný jazyk digitálního tisku se sochařskými ´klasickými´ postupy.

 

 

 

 

 

Hrdinka Siri, bez určitého pohlaví, z uživatelského prostředí značky Apple oslovila Marii Tučkovou, absolventku katedry fotografie pražské Umprum. Její práce představuje upřímnou výpověď nejmladší generace o současných vztazích ve světě virtuálního prostředí internetu (You Are Looking for Love in All the Wrong Places, 2017).

 

Starší z absolventů téže katedry Jiří Thýn je autorem inscenovaných, znepokojujících fotografií ´bez tváře´ z cyklu Best before (2003 -2004) a světelného lightboxu Hledání monumentu (2016), představeného na Manifestě 11.

 

Lightbox jako objekt prezentuje také instalace Jána Mančušky Body of Progress (2009), dílo zakoupila předloni GHMP do svých sbírek. Je modernistickým odkazem na filmové médium s rozpohybovanou lidskou rukou na jednotlivých políčkách pásu.

 

Do nitra lidského srdce (Searching for the Heart of Gold, 2017) se dostávají Johana Pošová a Barbora Fastrová, fotografky tvořící poetické autorské duo.

 

 

 

Absolvent sochařského ateliéru Dominika Langa a Edith Jeřábkové Jan Boháč reinstaloval Dámské a pánské oddělení (2014) a vytvořil plošnou figuru ve vitrínové stěně, paralelní s průjezdem pod Colloredo-Mansfeldským palácem.

 

 

 

 

V této místnosti již Langova Dívka s holubem (2015) usíná.

 

Avšak úplným koncem výstavy je sklenička s vodou s nápisem Množství vody, které jsem dokázal udržet v ústech a dosud se nevypařila (2006), symbolický ´vzkaz´ od Jána Mančušky, doprovozený fotografií Silly Dreams Came from the Stomach (2017) Valentýny Janů, nejmladší z umělců uzavírající výstavu Médium: Figura. Výstava graduje do prosvětleného finále.

 

 

Architekta výstavy a sochaře Dominika Langa zastupují Dívky s holubem (2015) ´pomáhající´ instalovat – lepit popisky, věšet fotografii… Holčičky zpřítomňují galerijní provoz a zároveň rozehrávají svůj vlastní příběh. Jejich forma je vypůjčená od Langova tatínka, sochaře Jiřího Langa (1927-1996), který zanechal stejnojmennou sochu z pol. 50. let minulého století opuštěnou ve svém ateliéru.

 

Kromě ´holčiček´ prochází výstavními místnostmi také ´chlapeček´ se svou matkou v rámci performance Teaching to Walk (2002) světově uznávaného umělce Romana Ondaka. Žena přichází do galerie, aby zde učila svého ročního syna chodit. Tato performance se opakuje každý den a trvá 30 minut.

 

Výstavou se zároveň prolínají performance mladých autorů (Viktor Dedek, Roman Štětina, Marie Tučková, Barbora Fastrová + Johana Pošová), probíhající v rámci doprovodných programů.  (zdroj: Sandra Baborovská)

 

Výstava ´Médium: Figura´ je unikátní příležitostí seznámit se s prací současných českých a slovenských umělců,

kteří svým uměleckým vyjádřením nereflektují pouze ´klasické´ sochařské pojetí,

ale využívají celé spektrum moderních přístupů,

což dodává projektu mezinárodní formát,“

uvedl

radní hl. m. Prahy

Jan Wolf

 

Kurátorka výstavy: Sandra Baborovská

Architekt výstavy: Dominik Lang a Dívka s holubem

Grafické řešení: Jakub Samek, Martin Groch

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

PR a marketing, vedoucí: Michaela Vrchotová

Doprovodné programy: Zuzana Pištěková

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Anglický překlad: Lucie Vidmar

Redakce textů: Renata Tomanová

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

Komentované prohlídky

 

Komentované prohlídky se Sandrou Baborovskou a Dominikem Langem

16. 8. 2017, 18.00 hodin

19. 9. 2017, 18.00 hodin

5. 10. 2017, 18.00 hodin

 

 

Mimořádné programy

Viktor Dedek. Dáma v jezeře, performance

13. 7. 2017, 19.00 hodin

27. 7., 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10. 2017, 16.00 -18.00 hodin

 

Roman Štětina / recitace Homérovy Iliady ve starořečtině

13. 7. 2017, 19.00  hodin/ Sylva Fischerová

16. 8. 2017, 18.00 hodin/ Jakub Žytek

 

Barbora Fastrová & Johana Pošová: Heartcore koncert, performance

13. 7. 2017, 19.00 hodin

7. 9. 2017, 18.00 - 20.00 hodin

5. 10. 2017, 18.00 - 20.00 hodin

 

Marie Tučková, I Am Sad Today, performance - koncert

19. 9. 2017, 19.00 hodin

Sobotní výtvarné workshopy

so 23. 9. 2017, 13.00 – 18.00 hodin/Přesahy prostorové tvorby,

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

so 7. 10. 2017, 13.00 – 18.00 hodin/Interpretace tělesnosti,

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

V rámci výtvarných workshopů budeme z různých úhlů zkoumat potenciál prostorové tvorby a možnosti jejích přesahů směrem k dalším médiím – nová média, kresba, malba, intermediální, akční a konceptuální tvorba, ale i k dalším uměleckým oblastem – literatura, film, divadlo. Základem bude testování proměn médií – některé prostorové realizace se pokusíme vyjádřit například pohybem, expresivním gestem nebo kompozicí pomocí vlastního těla (tzv. „živé sochy“), zachytit je formou kresby nebo malby, interpretovat jejich obsah tvorbou experimentálního textu. Zaměříme se i na práci s videem. Podobně budeme postupovat i u ostatních „neprostorových“ artefaktů. Kresbou a koláží uchopíme téma tělesnosti a lidské figury, klasické sochy budeme přetvářet a zasazovat do kontextů naší současnosti.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

ne 17. 9. 2017, 15.00 – 18.00 hodin/Autoportrét a kresba I.,

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

ne 1. 10. 2017, 15.00 – 18.00 hodin/Autoportrét a kresba II.,

Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Výtvarné dílny směřujeme na kresbu autoportrétu. Východiskem se stane zkoumání sebe sama, které se bude odehrávat ve formální i obsahové rovině. Interaktivní workshop bude soustředěn na médium kresby jako nástroje poznávání a přímý odraz pozorovaného subjektu. Důraz je záměrně kladen na kresbu, která především v minulosti představovala stěžejní fázi před realizací soch a prostorových objektů. V rámci dílny se seznámíme se základy studia realistického portrétu.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná!

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

 

Kontakty: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

606 612 987, 608 216 418

 

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

 

 

110 00 Praha 1

Karlova 189/2

Máme otevřeno: denně kromě pondělí: 10.00 – 18. 00 hodin

Vstup: zdarma

www.ghmp.cz

 

Hodnocení: 79 %

Zapsal  Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj. tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Více zde. http.//www.www-kulturaok-eu.cz/news/neklidna-figura-exprese-v-ceskem-socharstvi-1880-1914-aneb-vsichni-jsme-zajatci-jedne-sochy-kterou-je-nase-telo-camille-mauclair-1900/