Matěj Frank: Monolog (Dialog) aneb lidé by si měli naslouchat, a když jim to nejde, tak tady se válí dvě volná naslouchátka…

14.09.2022 17:08

 

 

 

Matěj Frank

Monolog (Dialog)

Od 31.  8.  2022

ProLuka – galerie pod vršovickým nebem

 

 

Každé umění je především otázka nápadu. Napadnuté umění umí oslovit. A když se sejdou na jedné proluce nápad, um, technický prvek a design, je na co koukat, o čem si povídat a třeba … třeba si to i vyzkoušet. Ideální pro kandidáty na radnici Prahy 10, aby si vyposlechli, co, že se o nich po Vršovicích šušká...

 

 

„Matěj Frank (*1989), autor díla nazvaného Monolog (Dialog) je vizuální umělec často pobývající na dálnicích mezi Vídní, Chudobínem a Wrocławí.

Zajímají ho pomalé proměny a pomíjivost.

Zkoumá prostor prostřednictvím soch a zvukových instalací a zachycuje čas pomocí procesuálních kreseb a performancí.

Frankovým měřítkem času i prostoru je zpravidla lidské tělo, živé i zobrazené.

Hledá vztahy mezi plností a prázdnotou, pomíjivostí a stálosti, zajímají jej průniky a vrstvení, přičemž se snaží zachovat jednoduchosti formy anebo procesu.“

Čtyři dny, organizátor Galerie Proluka

 

 

Vernův svět vstoupil na jednu z nemnoha volných zelených ploch Prahy?

 

Výstava, expozice, či spíše - zkrátka – exponát, nainstalovaný na tradiční „výstavní plochu“ jediné systematické pražské venkovní galerie nazvané Proluka, je tentokrát nepřehlédnutelný.

A zřejmě i nepřeslechnutelný.

Přestavuje souznění výtvarného umu s venkovním prostorem a fyzikou. Ano, fyzikou, přesněji její částí, zabývající se naukou o zvuku, tedy akustiky.

Autor těchto řádek nevysvětlí, jak a proč ten objekt funguje, od toho jsou odborníci, Matěj Frank a ten, kdo k výstavě vytvořil kurátorskou zprávu.

Autor těchto řádek, může vnímat jen artefakt jako takový. A obdivovat jej. Pro tvar a preciznost s jakou byl vytvořen, kolik řemeslného umu do něj, při jeho tvorbě, bylo vloženo a jak ve výsledku působí. Vše lze hodnotit na výbornou. 

Instalovaný objekt zaujme. Jednak je na té louce opravdu nepřehlédnutelný, ale také tak nějak tajemný. Divák vnímá, že jde o cosi technického, cosi vyzývajícího a osvojujícího.

A bez ohledu na to, zda funkci tohoto artefaktu chápeme nebo ne.

Je tu a působí.

Na nás, na ostatní, na okolí, na svět kolem. A působí působivě.

Romantik zavzpomíná na Verneovky s jejich nádhernými nostalgicky působícími původními rytinami francouzských autorů (E. Riou, J. Férat, L. Bennet, A. de Neuville), jež byly obrazem romantizované doby dávných objevů a technického pokroku.    

Racionalista začne bádat nad funkcí onoho díla a praktik nad technologií jeho vzniku.

Pohledů může být i víc. Ale, hlavně, že jsou. Dokazují, že dílo promlouvá.

Nejsmutnější jsou díla, jež míjíme a přehlížíme. Tohle dílo rozhodně nikoli. Už kvůli rozměru, samozřejmě.

 

 

 

A jak to je doopravdy?

   

Zde - zcela samozřejmě - musíme odcitovat - kompletně - kurátorskou zprávu:

„Jaké jsou průniky hlukových ploch a zvukových detailů Vršovic?

Jak zní město přes den? A jak v noci?

Podobně jako dlaň přiložená k uchu i Monology přirozeně zesilují zvuky v našem blízkém i vzdáleném okolí.

Přibližují hluky městské zvukové krajiny, ale umožňují také naslouchání malým zvukům kolem nás.

Dávají vyznít zvukovému prostředí, které bývá upozaděno prostředím vizuálním.

Tvarově i funkčně Monology navazují na akustické lokátory používané v před radarové éře k lokalizaci nepřátelských letadel nebo na jednoduchá naslouchadla pro nedoslýchavé. Monology také umožňují vzdálenou i blízkou komunikaci.

Otázkou tak zůstává, zda se ze dvou Monologů může stát Dialog?“

 

 

Matěj Frank (* 1989, Opava)

 

·         vystudoval Fakultu umění Ostravské univerzity a Akademii výtvarných umění v polské Vratislavi

·         od 2016 dosud - odborný asistent katedry sochařství AVU Wrocław

·         od studií je spjat s polskou Vratislaví a českou Opavou.

·         Je člen spolku Bludný kámen, kurátor výstav současného umění a organizátor experimentálních koncertů

·         Studium sochařství se v jeho díle projevuje zájmem jako prostor ve vztahu k místu, času, ale také k pohybu, tělesnosti a … zvuku.

·         Kresba je základní kámen všech výtvarných médií a je pro Frankovu tvorbu klíčová.

·         Od výtvarných medií část ale rád vydbočuje do performance, mnohdy se zapojením zvukových experimentů

·         Pozorování nejbližšího okolí spolu s vlastní reflexí neustálého každodenního vývoje mu generuje řadu inspirací, které se vrstvením stávají nepřehledné a zmatečné.

·         Ve svém díle vždy udržuje jednoduchost formy či procesu

·         Věří v lidskou zodpovědnost a vzájemný respekt.

 

Text a foto: Richard Koníček (7 x ) a Matěj Frank (1 x)

 

 

Matěj Frank

Monolog (Dialog)

Od 31.  8.  2022

ProLuka – galerie pod vršovickým nebem

Bezručovy sady, Praha 10 – Vršovice

(park naproti domu Slovenská 23),

zastávka tram Krymská