Máš umělecké střevo? aneb VERNISÁŽ A VÝSTAVA „UMĚLCI PO ŠKOLE“

21.06.2023 18:09

 

 

Umělci po škole

19. – 25. 6, 2023

Gabriel Loci

 

 

Žáci základních škol se - i se svými vyučujícími - potkávali několik měsíců s umělci,

aby tvůrčím způsobem zareagovali na společné téma ZMĚNA.

Výstava je završením společné snahy a součástí celostátního projektu,

který kromě Prahy

probíhá také

v Plzni, ve Středních Čechách, v Táboře, v Ústí nad Labem a v obcích na jižní Moravě.

https://www.facebook.com/umeleckestrevo/

 

 

„Umělci po škole“ (UPŠ) je vzdělávací projekt platformy, která se nazývá

„Máš umělecké střevo?“  (MUS).

Projekt je zaměřen na rozvíjení kreativity ve výuce dětí na základních školách.

Snahou této platformy je zapojování umělců a umělkyň do výuky výtvarné výchovy

(i jiných předmětů)

a dlouhodobá spolupráce s jednotlivými vyučujícími.

Projekt UPŠ pracuje s aktuálními tématy, která u žáků rozvíjí uvažování o tom,

co je právě zajímá, o místě, kde žijí nebo o obecnější kulturně – společenské náměty.

 

 

Učit žáky není snadné

 

V dnešní době, kdy jedinou autoritou pro věkovou kategorii žaček a žáků jsou sociální sítě, není vůbec snadné učit. Nejsme – zatím ještě ve společnosti sestávající z této generace ve stavu jako v jiných zemích, kde si děti nevybírají už jen jaké jsou právě pohlaví, ale dokonce už dokážou, bez toho, že by šlo o recesi, volit pro své zosobnění mezi nejrůznějšími živočichy kolem a trvat na tom, aby s nimi bylo takto jednáno, protože jinak to bude nekorektní vůči nim a budou se cítit diskriminované. Zatím k tomu ještě nějaký čas a delší dostatečná průprava po sociálních sítích, u nás chybí.

Co už jsme ale dohnali, jsou protesty mileniálů a zejména generace „Zero“, která dokáže vyštvat svými absurdními nesmysl, jež považují ovšem za korektní, svojí fundamentální korektností, z UMPRUM takovou osobnost jakou je prof. doc. Mgr. akad. mal. Jiří Černický. Muž navýsost tolerantní, moderní, chápající, ale také stále ještě myslící a přemýšlející hlavou nikoli displejem nějakého ohlupujícího přístroje. Důvodem jeho odchodu je nesvoboda. Po třiceti letech jásotu nad nabytou svobodou (!), mimo jiné, či možná hlavně, svobodou slova (!!), protože už nemůže svým studentům nic svobodně říci, aby nebyl veřejně pranýřován pro svoji údajnou - nekorektnost. Aniž by ovšem ti aktivisté dokázali vůbec pochopit, co, proč a jak se jim snaží říci.

Tak tam už jsme došli. Proto to „nekorektní“ nebo „korektní“ (kdo dnes ví), v titulku tohoto odstavce, že - není snadné učit. Žáky, tím spíše studenty.

 

 

Sláva budiž proto provolávána těm, kdož dnes ještě učí            

 

Náš web se přednostně věnuje výtvarnému umění. Hledáme a upozorňujeme již celé desetiletí návštěvníky našich stránek, na zajímavé a nejprogresivnější výstavy a události (nejen) na tomto poli. Vždy však, od počátku vzniku www.www-kulturaok-eu.cz, jsme rádi informovali o aktivitách ne jen špičkových umělců, ale i o počinech zaměřených na ty – snad – budoucí špičkové umělce. Výtvarným školám, soutěžím a přehlídkám začínajících tvůrkyň a tvůrců (abychom byli generově správě). Chceme těmito našimi „úlety“ od velkého umění k tomu malému umění, leč pro ty malé umělce, mnohem většímu, než pro ty velké, upozornit na obrovské nasazení těch, kteří se do takovéhoto počínání, občas hraničícího až s rolí lehce Don Quijotovskou, sveřepě pouštějí. A samozřejmě i upozornit na malé umělkyně a umělce, kteří třeba jednou budou opravdu také sami těmi špičkovými. Podpořit obě strany a zkusit malou reportáží připomenout, že jsou místa a aktivity, které ještě i dnes nejsou jen aktivistické, ale aktivní a prospěšné všem. Malým i velkým.

Jednou - z relativně nemnohých - je mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách, která si říká otázkou „Máš umělecké střevo?“ zkráceně MUS. Proto jsme se na jejich přehlídku, konanou v mystických prostorách někdejšího beuronského kláštera, za minulého režimu pošty, dnes už zase nazývaného klášterem, jmenovitě Gabriel Loci, vydali.

 

 

Něco málo o MUS

 

Mezinárodní vzdělávací platforma zaměřená na současné výtvarné umění a způsoby jeho výuky na základních a středních školách „Máš umělecké střevo?“ MUS je jak se uvádí v jejích vlastních materiálech, v „dlouhodobém dialogu se studujícími a vyučujícími, umělci/umělkyněmi a zástupci/zástupkyněmi středoevropských galerijních institucí.

·         V roce 2009 iniciovali vznik stejnojmenné přehlídky studentských projektů, které vycházejí z témat současného výtvarného umění a společnosti.

·         Projekt vznikl v České republice a postupně se rozšířil do dalších zemí.

·         Myšlenku na propojení galerijních a vzdělávacích institucí reprezentuje dlouhodobá spolupráce s největšími institucemi ve středoevropském regionu.

·         Jsou mezi nimi Národní galerie Praha, Moravská galerie v Brně, Centrum současného umění DOX, Galerie Rudolfinum, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Ludwig Múzeum v Budapešti nebo Státní umělecké sbírky v Drážďanech.

·         MUS realizuje výtvarné dílny pro galerie nebo festivaly umění, pod značkou Apendix Art umisťujeme umělecké instalace do mimo galerijního prostředí.

·         Jsou autory animovaných filmů popularizujících výtvarné umění a stejně zaměřených publikací.

·         Aktivně vyhledávají všechny způsoby, jak srozumitelně mluvit o výtvarném umění.

 

 

Umělci po škole jsou ze základních škol

 

Projekt UPŠ vznikl na základě výzev ze strany zřizovatelů základních škol v roce 2018 a poprvé se uskutečnil o rok později. Do roku 2022 byl financován díky podpoře městských částí a samotných škol, v roce 2022 byl pozitivně vyhodnocen v rámci vypsané podpory Národního plánu obnovy.

Vedoucí projektu je pedagožka Mgr. Romana Bartůňková, která je spolu s členy MUS také autorkou koncepce a každoročních výzev.

Cílem projektu je podpora skupinové práce a kooperace dětí, umělců a umělkyň, zájem na celém procesu a společném výstupu je to, o co v UPŠ jde především.

Důležitější než samotný výsledek je proces vzniku žákovských uměleckých děl založený na zážitku.

Spolupráce koordinátorů MUS s umělci (partnerskými školami) vyučujícími a dětmi probíhá prostřednictvím workshopů ve škole nebo třeba v galeriích či ateliérech.

Průběh umělecké práce žáci konzultují s pedagogy, umělci nebo lektory MUS a posouvají během následujících měsíců svůj projekt k finální podobě.

Vzdělávací workshopy a podpora v podobě konzultací je vyučujícím poskytována ZDARMA. Závěrečným výstupem projektu Umělci po škole je společná výstava vzniklých realizací nebo záznamů z procesu společné práce.

 

Vedoucí projektu: Mgr. Romana Bartůňková

romana@umeleckestrevo.cz , tel. +420 734 428 485

Administrátorka MUS:

Bohdana Kolenová, MgA.

bohdana@umeleckestrevo.cz , tel. +420 606 937 057

 

 

Malý vhled do historie projektu

 

·         Přehlídka vznikla v roce 2009 jako projekt lektorského centra GASK v Kutné Hoře.

·         Od té doby se do jejího pořádání zapojily další české galerijní instituce: Národní Galerie Praha, Centrum současného umění DOX, Moravská galerie v Brně, Galerie Rudolfinum, Meet Factory, VCG Pardubice, Lidická galerie, tranzitdisplay.

·         Od roku 2016 probíhá soutěž také na Slovensku (Slovenská národná galéria), v Maďarsku (Ludwig Muzéum), v letech 2018/2019 se uskutečnila také v Německu (Staatliche Kunstsammlungen Dresden).

·         Porotu odborníků/odbornic, která hodnotí jednotlivé prezentace a vybírá nejzajímavější projekty, tvoří umělci/umělkyně, teoretici/teoretičky umění a pedagogové/pedagožky.

·         V předchozích letech v porotě zasedli: Marie Bergmanová, Radomíra Sedláková, Karin Kottová, Vanda Skálová, Luba Hédlová, Silvie Šeborová, Ondřej Chrobák nebo Jan Skřivánek, novinář Jan H. Vitvar, umělci a umělkyně: Michal Pěchouček, Pavel Sterec, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Milena Dopitová, Marek Meduna, Ondřej Brody, Filip Cenek, Kateřina Šedá, Richard Loskot, Kateřina Vincourová, Mark Ther nebo Vendula Chalánková.

·         Ocenění studenti a studentky získávají putovní Cenu Uměleckého střeva, kterou zhotovila sochařka Pavla Sceranková.

·         Každoročně je oceněn také vybraný pedagog za „nejvýraznější pedagogický počin“.

·         Všichni získávají nejrůznější materiály poskytnuté spolupracujícími galeriemi či dary od našich podporovatelů (Wacom, Papelote apod.).

 

 

Smysl projektu je právě dnes, víc než chvályhodný

 

Projekt je určen studentkám a studentům středních škol. Zve k aktivnímu zkoumání uměleckých přístupů a jejich významu v každodenním životě. Úkolem studentů je vytvořit tvůrčí skupinu (min. 2, max. 6 osob) a zpracovat svůj projekt podle tematického zadání. V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů jednotlivých studentů a studentek.

Hlavním cílem projektu je nabídnout studentstvu možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich, pracovat na delším projektu, který se nějak dotkne jejich každodenního fungování a objeví pro ně nové podněty. Také představit současné umění jako partnera pro objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě.

Více: https://umeleckestrevo.cz/

 

 

Byli jsme při tom…

 

Výstavu Umělci o škole jsme záměrně navštívili ještě před zahájením. Jednak jsme si tak trochu opět prohlédli aktuálně přístupný kousek objektu kláštera, o němž jsme už na našem webu dost podrobně psali (viz. náš článek https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/gabriel-loci-aneb-honem-navstivte-impozantni-smichovsky-benediktynsky-klaster-nez-z-nej-bude-zase-dalsi-poloprazdny-hotel/ ), ale hlavně jsme sledovali atmosféru, jaká panovala mezi mladými adepty výtvarného umění. Ruch a shon byl stejný jako před většinou zahájení velkých výstav velkých tvůrců. Tu se dodělávala ještě stále a opakovaně vylepšovaná instalace, jinde se mudrovalo, zda tam či onde mělo být vystaveno to, či ono, dílo a nebylo–li by tam bývalo lepší dát to co tam je jinam, vzájemně si také mladé umělkyně a  umělci okukovali svá díla a hodnotili si je bez skrupulí a zatím ještě bez posedlosti diktátem korektnosti. Bylo tam zkrátka jako v úle a nasazení a elán těch nazrávajících autorů, byl příjemně povzbudivý.

Nám pak už nezbývalo, než potichu, pro sebe, „nekorektně“, vyslovit své přání největší:

Kéž by jim to vydrželo.

 

Text: Richard Koníček

Foto: Wenca Nikoníček

 

 

 

Umělci po škole

19. – 25. 6, 2023

Gabriel Loci

Holečkova 106/10, Smíchov,

150 00 Praha – Praha 5

+420 704 870 914

https://www.gabrielloci.com/