Martina Di Gregorio ve Slovenském domě aneb abstrakce, kterou nám pootevírá autorka svá Okná do duše

26.04.2023 10:56

 

 

Okná do duše

Martina Di Gregorio

19. 4. – 26. 5. 2023

Slovenský dům

 

 

Martina Di Gregorio nazvala svoji výstavu abstraktních obrazů Okná do duše.

Podle svých slov, se prostřednictvím těchto prací snaží zobrazit realitu všedního dne, tak jak ji vidí ona sama.

A realita všedního dne není vždy jen pohodová a růžová. Je pestrá i napjatá.  

Proto, jak Martina Di Gregorio dodává, se v obrazech objevují také její reakce na svět kolem nás.

Avšak nejen reakce subjektivní, často až intimní, ale také – chtě nechtě – i reakce, rezonující celospolečenské dění.

Stačí se jen dobře a pozorně dívat.

Obrazy – pro nás, otevřenými okny - lze totiž nahlédnout až do nitra autorčiny duše…

 

     

Okna jsou průzory, jimiž reálně vnímáme svět tak, jak na nás působí a jaké v nás vyvolává pocity. Jiné, když svítí slunce, vidíme rozkvetlé stromy a na obzoru se modrá obloha, pod ní lesy a opodál se třpytí vodní hladina.

Zcela jiné, když oblohu halí černé mraky, provazce deště bičují zem, stromy se ohýbají a lámou vichřicí a vodní hladina se zlověstně vzdouvá.

To vše jsou impulsy, směrující naše myšlenky rozličnými cestami.

Martina Di Gregorio nám ve svých abstraktních obrazech otevírá ona okna především za ideálního počasí a vstříc pozitivním vyhlídkám.

Ale ani bouřné chvíle její okna nemíjí, jen je raději zavírá.

Včas, aby negativa neovládla její mysl, nitro a duši…

 

 

Obrazy k prohlížení? Ne, obrazy k pohroužení!  

 

Martinu Di Gregorio jsme na www.www-kulturaok-eu.cz ještě neznali. Právě v tom je ale velký přínos Slovenského domu, který nám – Pražákům – systematicky a s nevyčerpatelnou pestrostí přestavuje nejen vynikající a osvědčené autory výtvarného světa z pod Tater, ale objevuje pro nás i nové, nám zde dosud neznámé autory a rozšiřuje nám tak naše obzory. V neposlední řadě se dokonce naskýtá možnost srovnávání. Ne soutěže, porovnávání, řevnivosti, v tom špatném slova smyslu, ale srovnávání v nejpozitivnějším možném pojetí. Jako inspiraci, informaci a rozšíření našich obzorů.

Výstava Martiny Di Gregorio byla pro nás tedy objevem. A objevným objevem.

Autorka, ač v malbě autodidakt, avšak s obrovským multikulturním vyvíjením se, dospěla, „ve spontánní reakci na celospolečenské klima, vyvolané pandemií“, v niterné nutkání hledat z toho všeho nějaké osobní východisko. A délky tomu objevila - pro sebe a naštěstí i pro nás – východisko v malbě. A vzhledem k tomu, že ono nutkání bylo silné, podařilo se jí najít poměrně snadno a rychle vlastní styl, osobní malířský rukopis, jaký oslovuje diváky a uvádí je do autorčina prožívání světa výraznými – vtahujícími – pracemi.

Obrazy, vystavené v pražské Galerii Slovenského domu, ale nejsou jen pouhou pastvou pro oči, určenou k, více čí méně, líbivému prohlížení. Autorčiny obrazy v sobě mají víc, jsou tak určeny k pohroužení se do nich. K zamýšlení, přemýšlení a domýšlení. Ne asi vždy se divák vžije přesně tam, kam ho autorka navádí, ale objevuje, nachází a vstupuje. A to je podstatné. Nemíjí ty vystavené obrazy. Ne, je jimi zastavován. A obrazy, jakoby na oplátku, nemíjejí zase jeho. Vstupují do jeho mysli a evokují to dobré a podstatné, co v nás dosud je. I když si to možná plně neuvědomujeme…

 

 

A jak to vidí kurátorka výstavy PhDr. Jola Darulová?

 

„Tematická rozmanitost obrazů výrazné slovenské malířky, Martiny Di Gregorio, spočívá především v nekonečných možnostech, které nabízí tvůrci abstrakce.

Na jedné straně to je poeticko-impresivní poloha, v níž autorka pracuje se zářivými barvami, mihotavými barevnými skvrnami a body, které v soustředném, vířivém rytmu nanáší na obrazovou plochu.

Na druhé straně je to racionální, promyšlený koncept, v němž buduje skladbu tvarů, komponuje barevné harmonie a vkládá prvky, které nabývají podobu stylizovaných znaků.

Vždy je však za obrazem konkrétní příběh, zpracovaný prostřednictvím abstrakce s ambicí odevzdat nekonečně pozitivní energii vnímavým přijímatelům.

Zpracovává kontrasty, ale i symbiózy mužského a ženského světa, postavami s průzračnými barvami vyjadřuje nové začátky, zrod nové doby, konec války…“

(do češtiny přeložil RiKK)

 

 

O Martině Di Gregorio

 

·         narodila se v Bánské Bystrici, do umělecky kultivovaného prostředí, jakožto dcera etnoložky

·         absolvovala podnikový management na Technické univerzitě ve městě Zvolen

·         od osmnácti let se dlouhodobě profesionálně věnovala modelingu v Barceloně, Paříži a v Miláně

·         nadchl ji svět kreativního průmyslu, stejně jako poznávání nových krajin

·         její tvorbu ovlivnila absorpce atmosféry cizích kultur a práce s kombinováním oděvů, barev do avantgardních módních linií a kreací

·         pobyt v cizině se pozitivně odrazil v ejí schopnosti plnule komunikovat v angličtině, italštině a francouzštině.

·         v současnosti působí v Bratislavě, pracuje ve stání správě

·         v posledních letech, ve spontánní reakci na celospolečenskou atmosféru vyvolanou pandemií, si začala hledat východisko ve výtvarné tvorbě.

·         Našla si svůj osobitý styl i spontánní malířský rukopis a začala vystavovat (2021- Itálie a Peru, 2022 - Itálie a Bratislava a 2023 – Jižní Korea, Bratislava a Praha.

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS.

Foto: Marie Kubíčková, DiS. 

 

 

Okná do duše

Martina Di Gregorio

19. 4. – 26. 5. 2023

Slovenský dům

Soukenická 3, Praha 1

 

https://www.facebook.com/SlovenskydomvPrahe/videos/951041629258859