Martin Zemanský: ´V mrtvém těle zdravý duch´ aneb když bizarnost působí přesto krásně

08.03.2014 20:54

DĚLAT V ŽIVOTĚ TO,

CO MĚ BAVÍ, BYL MŮJ SEN,
A TAK SNÍM STÁLE DÁL
M. Z.

Galerie U Niny  - Praha 2
7. 3. - 10. 4.2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž výstavy figurativních olejových maleb, jež nám představil autor Martin Zemanský. Uvítala nás vždy usměvavá Nina Mainerová, a poté autor maleb nám věnoval komentovanou prohlídku svých velkoplošných prací, protože jsme to jistě všichni potřebovali, byli jsme zmateni,  i když se nám malby hned zalíbily.

 

Bylo zajímavé od autora slyšet, jak vznikaly a co znamenají jeho obrazy, jak například máme vnímat  obraz ´Zajíc a liška´, kde znázornil narušené, ba obrácené lidské vztahy současnosti, jak máme vnímat obraz ´Šípky´, proč je postava tak vyzáblá, jako on sám sebe za vyzáblotinu se  považuje, že ´šípky totiž píchají  jako ty kosti na obraze, proč má ženská postava hlavu ve džbánu?! Proč? No, protože v rámci ´Zátiší´ mohl Zemanský zpodobnit pomíjivost lidské krásy a jiné…no, zábava s ním byla vynikající. A když nám ještě zahrál se svýmzpívajícím kamarádem tři hudební skladby, mohli

jsme považovat všichni vernisáž za dokonalý večírek.  

 

 

 

Jak pravil Martin Zemanský

 • vystudoval jsem grafickou školu, kde jsem se seznámil s malbou
 • pak později jsem vystudoval školu o ekologii  a životním prostředí
 • věnuji se malbě, grafice, webdesignu a hudbě
 • inklinuji k vymezení svébytného uměleckého prostoru, v němž je všednost prostoupena bizarními výjevy.
 •  
 • impulzy pro svou tvorbu v oblasti malby nacházím v každodenní realitě poháněné imaginativními vizemi a touhami.
 • malbu považuji za ideální prostředek, skrze něj mohu ventilovat svoje vnitřní pocity. Tyto zhmotněné vize pak demonstrují moje vlastní postoje, nálady a celkové smýšlení, ať už v rovině osobní či společenské.
 •  
 • nejčastěji se věnuji figurativní malbě, skýtající možnost využití symbolického ztělesnění živé formy od barokní opulence ženského těla až po surrealistický amorfismus hmoty

Bezprostředním výrazem mého přístupu ke světu je hra jakožto projev usouvztažnění. Prostřednictvím hry, která často přijímá podobu stylizovaného divadla, docházím k nečekaným souvislostem a překvapivým spojením. Dekadentní a disharmonický ráz vychází ze samé podstaty tohoto aktu.

 

 • fascinaci ošklivostí stavím mimo jakýkoliv zřetel morální či etický. Ostentativním používáním prostředků zdánlivě neestetických pouze odhaluji vnějškovost a vyprázdněnost konvenčního vnímání krásy. Touto výrazovou mnohoznačností se snažím dosahovat estetického účinku založeného na neuchopitelnosti, cizosti a drásavém napětí. Velkolepost zobrazovaných výjevů je podtržena naléhavostí tónů a barev, sugestivní nadsázkou a alegorií. Vše pak ústí do rafinovaného cynismu, palčivých pocitů bolesti a zmaru, únavy a marnosti. Silně se zde projevuje zejména fascinace temnými barokními plátny.

 • kromě návrhů internetových prezentací se zabývám rovněž přípravou reklamních a propagačních materiálů či řešeními v rámci tvorby firemního či produktového brandu. Mou vizuální představivost výrazně podněcuje také hudba. Věnuji se hře na bicí nástroje a účastním se několika hudebních projektů. (www.zemansky.com)
 • zúčastnil jsem se např. i  srpnové soutěže v pražské Galerii  NoD -´Samorosti´
   

 

Galerie U Niny

Praha  2

Balbínova 28
 

Hodnocení: 90 % 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka