Martin Gerboc: ´Stíny. I'm afraid of sleep just as one is afraid of a large hole´ aneb jak diváka vyprovokujeme?!

19.01.2014 10:42

Galerie Vernon

15. 1.– 28. 2. 2014

 

Byli jsme pozváni za osobní účasti slovenského umělce Martina Gerboce na poslední vernisáž výstavy,  kterou připravila Galerie Vernon v dosavadním jedinečném prostoru se specifickým industriálním nádechem U Průhonu 22.

 

Na výstavě jsme zhlédli výběr obrazů Martina Gerboce, který ve své tvorbě odkazuje k estetice zla, hrůzy, strachu či hněvu, k dalším dekadentním aspektům lidského vědomí a konání. Autor  se Inspiruje francouzskými a německými literárními a filozofickými tradicemi (Baudelaire, Brecht, Sartre, Foucault ad.), malbami Francisca Goyi, tendenčním uměním nacistů či berlínskými kabarety. Gerboc usiluje o zachycení té nejtemnější a nejchaotičtější podstaty lidské duše a snaží se vyprovokovat diváka k reakci, nikoliv k pouhé pasivní percepci.

Výstava ve Vernonu představuje výběr obrazů z několika tematických okruhů posledních let: od obrazů subkulturních tělesných hedonizmů po poetiku výmarského kabaretu a od baudelairovského cyklu květinových átiší přes interpretaci Goyi po cyklus autoportrétů. (z tiskové zprávy)

  •  Gerbocovu tvorbu charakterizuje blízká spjatost se slovem a literaturou: často cituje již zmíněného Baudelaira, Brechta, odvolává se na Wittgensteina, Foucaulta či Barthese. Jak poznamenal kurátor, kritik a historik umění Petr Vaňous: „Gerboc rozkládá obraz nejen v jeho vizualitě, ale mnohem radikálněji – jako jazyk schopný reference. Vytváří zvláštní destruktivní mechanismus, který má otevřít samotnou problematiku tematizace a žánru mimo oblast estetična. Vše se tu proměňuje v pokleslý, ale katarzní kabaret - z části politický, z části orgiastický. Obnažovány tu jsou společné kořeny zla, exaltace, násilí a agrese.“

Vaňous zároveň vyzdvihuje „souvislost aranžované hrůzy s rozumem“, která je podle něj důležitá pro Gerboce jakožto umělce. „Je to kontrolovaný děs. Divadlo, kabaret, kde vystupují jeho protagonisté – herci. Dramatické prostředky tu jsou účelové – násilí, sentiment, hrůza. Gerboc divákovi nenabízí nic víc, nežli možnost ‚uvědomění si situace‘.“

  • Vedoucí katedry dějin a teorie umění na pražské AVU Otto M. Urban vidí v Gerbocově tvorbě „kontrast mezi impulzivní, horečnatou malbou a jasným a přesným intelektuálním konceptem. Celý obraz je pečlivě promyšlen, autor nepotřebuje desítky přípravných kreseb a skic, maluje přímo, razantně, bez kompromisů.“

Vyjadřuje se také k tomu, jakou důležitost hrají v Gerbocově tvorbě vazby na historii umění: „Přesto, že odkazů k ikonickým i zapomenutým dílům dějin umění je v současném výtvarném umění nepřeberné množství, má Gerbocovo tvůrčí gesto sílu nejen k dějinám odkazovat, ale i s nimi se vyrovnávat, klasická díla přemalovat, rozstříhat, zničit a v jakési další spirituální rovině jim vdechnout nový život.“

Metodicky Gerbocova díla podle Urbana spočívají v „jasném vzepření proti tradičnímu chápání malovaného obrazu v kontextu výtvarného umění. Jeho obrazy jsou více hudebními kolážemi a remixy, než klasicky komponovanými malbami. Jednotlivé složky díla jsou vrstveny přes sebe, vzájemně se narušují i doplňují, reliéfně vyrůstají z povrchu obrazu, aby se do něj vzápětí opět vnořily a postupně zanikly.“ (z tiskové zprávy)

 

Martin Gerboc (*1971) vystudoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě a účastnil se několika uměleckých stáží v zahraničí (Dánsko, USA, Francie). Českému publiku je znám z úspěšných výstav v Rudolfinu: BUTTERFLY EFFECT? ( 2013) a Decadence now! (2011). Dále měl několik samostatných výstav v Galerii Kritiků v Praze, sólové i kolektivní výstavy v dalších českých a slovenských galeriích, či v Paříži a Maďarsku. Věnuje se také literatuře a filmu.

 

 

Když jsme Martina Gerboce poznali poprvé v Galerii Rudolfinum, už nás zaujal svými dramatickými obrazy

´Motýlí efekt´ - 18. 1. – 10. 3 . 2013

Jako další vystavuje ve stejném sále Martin Gerboc (1971) své šokující, mnohdy i kolážovité, obrazy podle Fr. Goya, kdy si vybral především  motiv hrůz války, které doplňuje svými básněmi. Na jeho obrazech,  většinou plných černé barvy nebo rudé, ožívají malířovy deziluze (podle praxe mezi mocí, násilím a sexem).

´Malíř Martin Gerboc má z vystavujících autorů nejblíže ke psanému slovu a k literatuře. Tomu odpovídá i způsob dramatizace jeho obrazů – koláží. Povaze Gerbocova uvažování je blízký na jedné straně básnický i dramatický odkaz Baudelaira,  Artrauda nebo Brechta, na straně druhé filosofický a politicky diskurz 20. století k těmto oběma východiskům (Wittgenstein, Barthes) se autor často ve svém díle přímo odkazuje´, napsal kurátor Petr Vaňous

 Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/%c2%b4motyli-efekt-aneb-%c2%b4medvedi-sluzba%c2%b4-mnoha-maliru-pro-jednoho-divaka-%28butterfly-effect-%29-%21

 

O Galerii Vernon

Galerie byla založena v roce 2001 Monikou Burian Jourdan.   Výstavní prostor se nachází se v dolních Holešovicích, industriální čtvrti, která se za poslední roky výrazně proměnila. Z bývalého průmyslového komplexu se dnes stala moderní čtvrť plná kaváren, obchodů i galerií. Galerie sídlí na adrese U Průhonu 22, ve čtvrtém patře budovy, která dříve sloužila jako sklad.

Od začátku má Vernon jasný cíl: podporovat kvalitní současné umění a představovat ho veřejnosti. Stavět světové a české umění vedle sebe jako rovnocenné partnery a hledat spojení mezi umělci, kteří se nemuseli nikdy potkat a přesto je něco spojuje.

Děkujeme našim sponzorům: De'Longhi, Achour & Hájek a mediálním partnerům: ArtClue, Art Guide East, GoOut, CityBee.

 

Také bychom rádi informovali, že od února/března 2014 se po 13 letech se jako Galerie Vernon stěhujeme do nových prostor na Janáčkově nábřeží 21, Praha 5.

 

Galerie Vernon

170 00 Praha 7

 U Průhonu 22

Máme otevřeno: středa, čtvrtek, sobota: 13.00-18:30 hodin  nebo po předchozí domluvě

Vstup: zdarma

www.galerievernon.com

www.facebook.com/VernonGalerie

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka