Martin Frind: Zrcadlení II. aneb sám sobě stínem či podoba ticha…

19.02.2019 14:11

 

 

Galerie 9 - Praha

11. 2. - 7. 3. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisáž nové prodejní výstavy Martina Frinda:  Zrcadlení II. za autorovy účasti, který v Galerii 9 vystavoval v letech 1999, 2001, 2003 a 2010, zahájila galeristka Eva Kořánová. Vzhledem k programové změně (Marek Rozehnal: Vitrioly) se Martin Frind se vrací do Galerie 9 popáté a lze jen doufat, že se v dalších letech bude vracet znovu. Poté nám zahrál na kytaru ze skupiny BAŤA a spol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V úvodním slově Jiřího Tichého jsme se dozvěděli, že každý máme v sobě nějaké obrazy, že Frind, který je věren tradiční malbě i v době digitální revoluce, se vyjadřuje v náznacích či symbolech, že zrcadlení zde není malířem prezentováno jako odraz, ale jako o odrážení se od něčeho….a že si máme před obrazem sami uvědomit, co je realistické, co je symbol a co je metafora, a že záleží také na naší imaginaci a na našem momentálním duševním rozpoložení, když před Frindovými obrazy stojíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Z Frindových obrazů je zřejmá snaha o co nejsugestivnější obsahovou i tvaroslovnou výpověď o situacích, jež se udály ve starší i nedávné minulosti, ale i o dějích, které se odehrávají tady a teď.

 

Martin Frind vypráví příběhy. Nejrůznější stavy a momenty v nich snaží se výtvarně nepolopaticky dotvořit tak, aby vnímavý pozorovatel zpozorněl. Aby, aniž by svůj náhled musel konfrontovat s popiskou, pronikl do samotného obsahu příběhu, byť se jeho vlastní interpretace nemusí shodnout s autorovou.

 

Martin Frind není povahou bručoun, v obrazech však hněte ´všecky hrůzy světa´, abych parafrázoval klasika, neb zobrazovat realitu v koloristickém hávu nedovolí mu jeho přirozený intelektuální skepticismus.

 

Martin Frind nezobrazuje bezčasí, byť se to tak může někdy jevit. I u svítící lampy s kandelábrem nebo ujíždějícího vlaku, například, lze vytušit konkrétní situaci. S jistou dávkou obrazivosti ji lze rozpoznat a vložit tak kamínek do mozaiky reálného příběhu a jeho symboliky, vytvořených navíc mistrnou malířskou formou.“ (text: Jiří Tichý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr své řeči Jiří Tichý dodal,

že věří v nesmrtelnost statického obrazu

  i

v digitální době.

 

 

 

 

 

 

Martin Frind (*1963 v Praze)

 

 

píše se o něm jako o malíři undergroudu

  • studia:

1979 -1983: Střední umělecko-průmyslová škola v Praze, obor užitá grafika u prof. Václava Bláhy

 

1986 -1991: Akademie výtvarných umění v Praze, obor figurální a monumentální malba u prof. Jiřího Ptáčka, od r. 1990 obor experimentální kresba a plastika u prof. Karla Malicha, kde v roce 1991 absolvoval

 

  • ocenění:

1986: uznání za ilustrace pro exilový Český slabikář od Österraichischer Bundesverlag ve Vídni

1989: cena AVU za obraz Oběti, inspirovaný holokaustem.

 

  • výstavy:

1981-1989: účast na celé řadě neoficiálních výstav v Praze a ve středních a Severních Čechách

 předlouhá řada autorských výstav doma i v zahraničí (Vídeň, Paříž...)

 

Přízemí vysočanské radnice

Praha 9 - Vysočany

Sokolovská 324/14

Máme otevřeno pondělí - čtvrtek 10.00 - 19.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 www.praha9.cz