Markéta Pravdová, Ivana Svobodová (editorky): ´Akademická příručka českého jazyka´ aneb poznávejme moderní krásnou češtinu

12.03.2014 11:42

Literární kavárna Academia  - Praha

4. 3. 2014

 

Byli jsme v Literární kavárně Academia na uvedení nové knihy z edice Lingvistika: ´Akademická příručka českého jazyka´. Měli jsme obavy, že beseda s autory bude nezáživná, ale kupodivu jsme se bavili velmi dobře všichni přítomní, jak odborníci, tak i laici z řad návštěvníků. Akce se zúčastnili všichni z kolektivu (více než 10 autorů) Ústavu pro jazyk český AV ČR, kteří se pod vedením editorek  Markéty Pravdové a Ivany Svobodové přičinili o vznik velmi potřebné a objemné publikace o 536 stránkách, kterou můžeme doporučit všem, kteří se zabývají českým jazykem.  Kniha je vhodná jak pro širokou veřejnost, tak i profesionální uživatele, zvláště učitele českého jazyka, studenty, korektory, novináře i moderátory.


Křest knihy ´Akademická příručka českého jazyka´

Předem jsme byli upozorněni,  že těžko se všechno dozvíme,  že v každém případě  publikace  má opět šanci se stát nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia. 

 

 

 


Práce na příručce trvaly dva roky, rok a půl jsme to však měli v šuplíku. Odpovídali jsme i na stížnosti návštěvníků, co říkáme češtině i nadužívání cizích slov např. v televizi a v tisku, ale dostali jsme fundovanou a logickou odpověď, že to vědí a že to není věc pracovníků  Ústavu pro jazyk český AV ČR. A dotazu cizinky – Bulharky  Andreany – že prý v češtině ´panna´ po 1. pádu není již ´panna´ -  jsme se jen jadrně zasmáli…

 

Jak příručka vznikala?

 • Využili jsme původně Internetovou jazykovou příručku kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, kterou během prvních 3  let od jejího zpřístupnění využilo více než milion uživatelů. Dostali jsme za ni ocenění medailí MŠMT l. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka na všech typech škol. Její výkladová část nyní vyšla 10. 3. 2014 í poprvé v knižní podobě.
 • Najdeme zde obecná poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických jevech. Ve výkladech  uvádíme  i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky přinášejí, nebo rozdíly mezi kodifikací a spisovným územ, a to s hodnotícím komentářem a doporučeným řešením.
 • Do příručky jsme zařadili především ty jevy, na něž se často ptali tazatelé jazykové poradny. 
 • Knihu jsme rozdělili do sedmi kapitol:
 • I. –  Pravopis (Hláska a písmeno, hranice slov, Interpunkce, Velká písmena)
 • (dozvíme se například proč dvě slova jako mlýn a mlíti se píší s různými písmeny, i když jde o stejný význam)
 • II. -  Morfematika (zcela novinka pro www.www-kulturaok-eu.cz)
 • III. - Slovotvorba
 • IV.- Tvarosloví
 • V. – Větná stavba
 • VI. -  Zkratky, značky a čísla
 • V závěru knihy se můžeme seznámit se VII. kapitolou –´ Úprava písemností´: témata jako jak psát dopisy, jak má vypadat grafická úprava písemností, jaká jsou pravidla pro psaní adres, jak je to s podpisy..a další nás jistě zaujmou, protože to používáme ve svém všedním životě všichni.

 

Závěrem

Můžeme říci, že ´Akademická příručka´ nemá jistě ve světě obdoby, i když nepředpokládáme, že na jejím základě by okamžitě vyšla pravidla českého pravopisu. Je totiž mnohem obšírnější co do rozsahu témat i zpracování, ale můžeme ji vřele doporučit. Je vynikající. Ani se nám ji však zřejmě nepodaří celou najednou přečíst…nezoufejme, je to příručka, je při ruce, takže, když   budeme v rozpacích, najdeme si v přehledném obsahu to, co potřebujeme, a budeme mít jasno…ta čeština je vskutku jazyk rozmanitý a krásný a tuhle publikaci si zaslouží právem.

 

Titul: Akademická příručka českého jazyka (se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Vydavatelství: Nakladatelství Academia

Rok 1. vydání:  2014

Vazba: vázaná

Počet stran: 536

Běžná cena: 395 Kč

www.academiaknihy.cz

www.prirucka.ujc.cas.cz

www.academiabooks.com

www.eknihy.academia.cz

 

Hodnocení: 100 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka